*********
..... HASTALIKLAR...... .... ARŞİVİ....
Site Haritası
IP adresi

ip-numaram.com IP adresi

TEMEL AİLE HEKİMLİĞİ Tanı tedavi rehberi (550 sayfa) örnek sayfalar ........ÇIKTI...

ÖRNEK SAYFALAR SİTENİN YAN TARAFINDAKİ SAYFALARDIR

 LÜTFEN ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİZE MAİL ATINIZ

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

DR. İLYAS YOLBAŞ (PEDİATRİ UZMANI)

DR. SERVET YOLBAŞ (DAHİLİYE UZMANI)

 

AİLE HEKİMLERİ İÇİN ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTALARA YÖNELİK SADE KONU ANLATIMI, DETAYLI TEDAVİ, İLAÇ DOZLARI, İLAÇ TİCARİ İSİMLERİ, ÖRNEK REÇETELER, ACİL YAKLAŞIMLAR, LABORATUVAR REFERANS DEĞERLERİNİ VE TÜM VÜCUT PERSENTİLLERİNİ İÇEREN BAŞKA KAYNAĞA İHTİYAÇ DUYMAYACAĞINIZ MÜKEMMEL BİR KAYNAK

 

Piyasada hekimlere yönelik bir çok reçete ve tanı tedavi kitabı bulunmaktadır. Bu kitapların çoğunda sadece yetişkinlere yönelik tedaviler var olup çocuklara yönelik tedavi eksik kalmaktadır. Çoğu kitapta tedavi seçenekleri verilirken her hastalık için birden çok seçenek verilip kafa karışıklığına neden olmaktadırlar. Ayrıca bu kitaplarda ilaç dozları, ilaçların ticari isimleri ve laboratuar referans  değerleri eksik kalmakta dolayısıyla hekim bir kaç kitaba birden ihtiyaç duymaktadır.

       Bu kitapta özellikle aile hekimleri, pratisyen hekimler, stajer doktorlar intern doktorlar ve pediatristler için poliklinik hastaları, yatan hastalar ve acil  vakalara yönelik  hem yetişkin hastalar hem de çocuk hastalar için tanı, tedavi ve takipte gerekli bilgiler, örnek reçeteler, ilaç dozları, ilaçların ticari isimlerini  ve laboratuvar referans değerlerini içeren hekimlerin başka bir kaynağa  ihtiyaç duymayacak bir kitap hazırlamaya çalıştık.

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KONULAR

ÖNSÖZ


ÖNERİLER


HASTAYA YAKLAŞIM  PÜF NOKTALARI


REÇETE NASIL YAZILIR?


KBB 


PNÖMONİ, TONSİLLİT, FARENJİT, AKUT OTİTİS MEDİA, SİNÜZİT ve YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI


GRİBAL ENFEKSİYON (NEZLE, SOĞUK ALGINLIĞI)


TONSİLLİT VE ADENOİD (GENİZ ETİ)


FARENJİT


SİNÜZİT


OTİTİS MEDİA


OTİTİS EXTERNA


LARENJİT


KRUP (LARİNKS ÖDEMİ)


ALLERJİK RİNİT (saman nezlesi)


ORAL AFT (AFTÖZ STOMATİT)


BUŞON (KULAK KİRİ)


KULAĞA SİNEK, BÖCEK VEYA YABANCI CİSİM KAÇMASI


KÖTÜ AĞIZ KOKUSU (HALİTOSİS)


DİŞ AĞRISI ve DİŞ İLTİHABI TEDAVİSİ


BURUN KANAMALARI (EPİSTAKSİS)


GÖĞÜS HASTALIKLAR 


PNÖMONİ (ZATÜRE)


ASTIM (yetişkin ve çocuk)


ASTIMDA KULLANILAN İLAÇLAR, DOZLARI VE PİYASA İSİMLERİ.


ASTIM ATAĞI (KRİZİ) (yetişkin ve çocuk)


KOAH


BRONŞİOLİT


PNÖMOTORAKS


TÜBERKÜLOZ (akciğer TBC)


TBC PROFİLAKSİ ENDİKASYONLARI, TEDAVİSİ ve PPD DEĞERLENDİRİLMESİ


CİLDİYE 


TİNEA PEDİS ( AYAK MANTARI)


TİNEA UNGİUM (TIRNAK MANTARI)


TİNEA KAPİTİS (süperficialis)


TİNEA KORPORİS VE TİNEA İNGUİNALİS


SEBOREİK DERMATİT  VE SAÇTA KEPEKLENME


VERRUCA VULGARİS (SİĞİL)


HERPES ENFEKSİYONLARI (HERPES LABİALİS (UÇUK), ZONA VE GENİTAL HERPES)


AKNE VULGARİS (SİVİLCE)


DOĞAL KELLİK, ŞAÇ DÖKÜLMESİ


ALOPESİ AREATA (SAÇKIRAN HASTALIĞI)


YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI (Selülit, Abse, Fronkül (Çıban ), İmpetigo, Erizipel (Yılancık), Diabetik Ayak, Paronişi)


DİAPER DERMATİT (PİŞİK) (bebek ve yetişkin)


AKUT ÜRTİKER ve ANJİO ÖDEM


KRONİK ÜRTİKER


DERMATİT (EGZEMA) (Atopik ve Kontakt dermatit)


NEMLENDİRİCİLER, STEROİDLER, ANTİHİSTAMİNİKLER


GÜNEŞ YANIĞI  VE GÜNEŞ ÇARPMASI


HİPERKERATOZ (NASIR), EL, AYAK BAKIMI(KREMLERİ)


UYUZ (GALE)


BİT ( PEDİKULOZİS )


NEFROLOJİ VE ÜROLOJİ 


SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ


İYE (SİSTİT VE PYELONEFRİT)


TEKRARLAYAN İYE VE PROFLAKSİ TEDAVİSİ


İYE’DE GÖRÜNTÜLEMELER


CİNSELYOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR (CYBH)(ÜRETRİT ve VAJİNİT)


NEFROLİTİAZİS (BÖBREK TAŞLARI)


TAŞ DÜŞÜRME (RENOKOLİK AĞRI)


ENÜREZİS NOKTURNA (uykuda işeme)


KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ


KBY KOMPLİKASYON VE DESTEK TEDAVİSİ


SON DÖNEM  BÖBREK HASTALIĞI


NEFROTİK SENDROMLAR


AKUT POSTSTREPTOKOKAL GLUMERONEFRİT (APSGN)


ÇOCUKLARDA TÜBULOPATİLER


HEMATÜRİ NEDENLERİ


PROTEİNÜRİ NEDENLERİ


ÇOCUKLARDA ARTRİTLER, ATRALJİLER VE TOPALLAMA NEDENLERİ 


SEPTİK ARTRİT


OSTEOMİYELİT


AKUT ROMATİZMAL ATEŞ (ARA)


REAKTİF ARTRİT


JUVENİL ROMATOİD ARTRİT (JRA)


SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS (SLE)


GEÇİCİ SİNOVİT (TOKSİK SİNOVİT )


ÇOCUKLARDA TOPALLAMA NEDENLERİ


MAYİ (SIVI) TEDAVİSİ


MAYİ (SIVI ) TEDAVİSİ


SIK KULLANILAN MAYİLER VE İÇERİKLERİ (1 litre başına )


VÜCUT YÜZEY HESAPLAMASI (M2) VE PRATİK MAYİ HESAPLAMA CETVELİ


HEMATOLOJİ 


DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ


MEGALOBLASTİK ANEMİ (B12, FOLİK ASİT)


TALASEMİ


KANAMA DİATEZLERİNE YAKLAŞIM


HEMOFİLİ A, B ve VON WİLLEBRAND HASTALIĞI


AKUT İTP


TROMBOSİTOPENİ YAPAN DİĞER BAZI  HASTALIKLAR


KRONİK YORGUNLUK NEDENLERİ


KARDİYOLOJİ


MİYOKARD İNFARKTÜSÜ( KALP KRİZİ)


KARDİYAK ARİTMİLER


16 ADIMDA EKG DEĞERLENDİRME


EKG’DE DERİVASYONLARI BAĞLAMA ŞEKLİ


ÖRNEK EKG’LER


0-15 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ


KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON (CPR)


HİPERTANSİYON (Yetişkinlerde)


HİPERTANSİF ACİL TEDAVİSİ


HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR


BAZI ANTİHİPERTANSİF İLAÇLARIN  PİYASA İSİMLERİ


İNFEKTİF ENDOKARDİT


ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI


HİPERNATREMİ


HİPONATREMİ


HİPERPOTASEMİ


HİPOPOTASEMİ


HİPERKALSEMİ


HİPOKALSEMİ


HİPOMAGNEZEMİ


HİPERMAGNEZEMİ


HİPOGLİSEMİ


HİPERGLİSEMİ


GASTRO-HEPATOLOJİ


AKUT GASTROENTERİT ( İSHAL)


KRONİK İSHAL


LAKTOZ TOLERANS TESTİ


TER TESTİ


KABIZLIK


İRRİTABL BARSAK SENDROMU (İBH)


BAĞIRSAK PARAZİTLERİ


GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ (ÇOCUK VE YETİŞKİN)


YABANCI CİSİM YUTMA


GASTRİT, MİDE ÜLSERİ ve DİSPEPSİ


ÇOCUKLARDA KRONİK KARIN AĞRISI


AKUT BATINA YAKLAŞIM (Yetişkin + Çocuk)


HEMOROİD (BASUR)


ANAL FİSSÜR


ENDOKRİN


KONJENİTAL HİPOTİROİDİ


TRH TESTİ


İYOT EKSİKLİĞİ


GUATR


HİPERTİROİDİ


TİP 1 DİYABET


DİABETİK KETO ASİDOZ


TIP 2 DİYABET


OGTT (Oral Glukoz Tolerans Testi)


RAŞİTİZM VE D VİTAMİNİ PROFLAKSİSİ


ZAYIFLAMA (DİYET)


BEBEK VE ÇOCUKLARDA PEM (PROTEİN ENERJİ MALNÜTRİSYONU)


BÜYÜME GELİŞME GERİLİĞİ (BOY KISALIĞI)


BOY KİLO PERSENTİLLERİ


İNTANİYE


ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM (ATEŞİN DÜŞÜRÜLMESİ)


ATEŞ TİPLERİ VE NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ NEDENLERİ


HEPATİT A


HEPATİT B


HEPATİT C, HEPATİT D , HEPATİT E


LENFADENOPATİLERE (LAP) YAKLAŞIM


MENENJİTLER (VİRAL, BAKTERİYEL, TBC)


SALMONELLA (TİFO)


BRUSELLA


GÖZ


BAKTERİYEL KONJONKTİVİT


VİRAL KONJONKTİVİT


KİMYASAL KONJONKTİVİT


ALERJİK VE VERNAL (MEVSİMSEL) KONJONKTİVİT


KURU GÖZ


GÖZE YABANCI CİSİM KAÇMASI


GÖZ TANSİYONU (GLOKOM)


FİZİK TEDAVİ

 SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ


OSTEOARTRİT (OSTEOARTROZ –KİREÇLENME)


OSTEOPOROZ, OSTEOMALAZİ (yetişkin, Yaşlı , gebe , puberte)


YUMUŞAK DOKU TRAVMASI, EKLEM TRAVMASI, BURKULMA, KRAMP VE KAS TUTULMASI


AKUT BEL, BOYUN AĞRISI VE BEL TUTULMASI


KRONİL BEL AĞRISI:(DİSKAL HERNİ)


NÖROLOJİ VE PSİKİYATRİ


FEBRİL KONVULZYON (FK)


STATUS EPİLEPTİKUS VE KONVULZYONA YAKLAŞIM VE TEDAVİ


EPİLEPSİ (SARA)


DEPRESYON


ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU


ÇOCUKLARDA OTİZM


ÇOCUKLARDA YAŞA GÖRE  BEKLENEN GELİŞİM


KONVERSİYON BOZUKLUKLARI VE KONVERSİYON HASTASINA YAKLAŞIM


BAŞ AĞRILARI (MİGREN, GERİLİM TİPİ, KÜME TİPİ )


KADIN DOĞUM


GEBELİK TAKİP, İZLEM ve KOMPLİKASYONLAR


GEBELİKTE DESTEK TEDAVİSİ  (VİTAMİN ve MİNERAL )


DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİ (KONTRASEPTİFLER)


MENOPOZ, HORMON REPLASMAN TEDAVİSİ, ATROFİK VAJİNİT


MASTİT VE MEME BAŞI ÇATLAKLARI


AŞILAR BULAŞICI VE DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR


BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR.


AŞILAR


BULAŞICI VE DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR


KIZAMIK


KIZAMIKÇIK


KIZIL


ERİTEMA İNFEKSİYOZUM (Beşinci hastalık)


ROSEOLA İNFANTUM (6. hastalık)


SU ÇİÇEĞİ (VARİSELLA ZOSTER)


BOĞMACA


KABAKULAK


MENİNGOKOKSEMİ


SITMA


KUDUZ


ZEHİRLENMELER VE ACİL


ENTOKSİKASYONLAR ve ADLİ VAKALARA YAKLAŞIM


MİDE LAVAJI ve UYGULANIŞI


KUSTURMA VE UYGULANIŞI


AKTİF KÖMÜR VE UYGULANIŞI


CİLT TEMİZLİĞİ


GÖZ YIKAMA


İDRARIN ALKALİLEŞTİRİLMESİ


BRADİKARDİ TEDAVİSİ


TAŞİKARDİ TEDAVİSİ


QRS UZAMASININ TEDAVİSİ (>0,10 SANİYE)


BİLİNÇ DEĞİŞİKLİĞİNİN TEDAVİSİ


SIK GÖRÜLEN ZEHİRLENMELER


KOSTİK (KOROZİV )MADDE ENTOKSU


SALİSİLAT ZEHİRLENMESİ


ASETAMİNOFEN  (PARASETAMOL) ZEHİRLENMESİ


HİDROKARBON  ZEHİRLENMESİ


ATROPİN ZEHİRLENMESİ


YUTULMUŞ YASSI PİLLER NE ZAMAN ACİL OLARAK ÇIKARILMALIDIR


MANTAR ZEHİRLENMESİ


ORGANİK FOSFOR ZEHİRLENMESİ


TRİSİKLİK ANTİDEPRESAN ZEHİRLENMESİ


KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ


BETA BLOKÖR VE KALSİYUM KANAL BLOKÖRÜ ZEHİRLENMESİ


ANTİDOTLAR


YILAN ISIRMASI, AKREP SOKMASI


BÖCEK ve ARI SOKMASI


KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KENE ISIRMASI)


YANIK VE YANIKLI HASTAYA YAKLAŞIM


YANIK PANSUMANI UYGULAMA ŞEKLİ


HASTANEDE YATAN CİDDİ YANIKLARA YAKLAŞIM  VE TEDAVİ PRENSİPLERİ


YARA PANSUMANI, SUTUR VE KESİLER


NG ( NAZOGASTRİK SONDA) VE ASPİRASYON SONDASI, FOLEY (İDRAR) SONDASI, ANJİO-CUT (KELEBEK), ENJEKTÖRLER, ENTÜBASYON TÜPLERİ


YENİDOĞAN ve SÜT ÇOCUĞU


DOĞUMDA YENİ DOĞANA YAKLAŞIM


YATIRILACAK YENİ DOĞAN BEBEĞE YAPILACAK İŞLEMLER (1. gün)


YATAN YENİ DOĞAN BEBEĞE YAPILACAK İŞLEMLER (2. gün ve sonrası)


TABURCU OLACAK YENİDOĞAN BEBEĞE YAPILACAK İŞLEMLER


SAĞLAM BEBEK VE ÇOCUKLARDA İZLEM SIKLIĞI


YENİ DOĞANLARDA SARILIK VE UZAMIŞ SARILIK


YENİ DOĞANLARDA EXCHANGE VE FOTOTERAPİ SINIRLARI


KAN DEĞİŞİMİNDE KULLANILABİLECEK KAN GRUPLARI


Rh ve ABO UYUŞMAZLIĞINDA KAN DEĞİŞİMİNDE KULLANILACAK KAN GRUPLARI


BEBEKLERDE  BESLENME


BEBEKLERDE KISACA BESLENME ve MAMA


MAMA


HUZURSUZ 1-2 AYLIK BEBEĞE YAKLAŞIM


HUZURSUZ BEBEK, İNFANTİL KOLİK (GAZ SANCISI)


MONİLİAZİS (PAMUKÇUK)


BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA


YOĞUN BAKIM
SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ


ARTERİYEL KAN GAZI


ENTÜBASYON VE MEKANİK VENTİLASYON


SOLUNUM YETMEZLİĞİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM


GLASKOW KOMA SKALASI


NG BESLENME


TOTAL PARENTERAL BESLENME (TPN)


ŞOKTAKİ HASTAYA YAKLAŞIM


AKUT ANAFLAKTİK ŞOK TEDAVİSİ


YOĞUN BAKIMDA SIK KARŞILAŞILAN DURUMLAR


TÜMÖR LİZİS SENDROM


KAFA TRAVMASINA YAKLAŞIM


BEYİN ÖDEMİ TEDAVİSİ


ARDS YAKLAŞIMI


ÜST GİS KANAMASINA YAKLAŞIM


SİYANOTİK SPELL TEDAVİSİ


UYGUNSUZ ADH


HİPERTANSİF KRİZ (çocuklarda),


KARACİĞER TRANSPLANTASYON ENDİKASYONLARI


MEGAVİTAMİN KOKTEYLİ VE MEGADOZ VİTAMİNLER


İDRAR ALKALİLEŞTİRMESİ,


GUİLLAEN BARRE SENDROMU


ANTİBİYOTİKLER ÖZELLİKLERİ KULLANIMLARI VE ENDİKASYONLARI 


ANTİBİYOTİK VE BAKTERİ TABLOSU


BAKTERİLERE GÖRE KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER


ANTİBİYOTİKLER VE ENDİKASYONLARI


İLAÇ DOZLARI


ANTİBİYOTİK DOZLARI


ANTİVİRAL VİRAL İLAÇ DOZLARI


ANTİFUNGAL İLAÇ DOZLARI


GENEL İLAÇ DOZLARI


LABORATUVAR VE REFERANS DEĞERLERİ


BAZI HASTALIKLAR VE TANI İLE İLGİLİ ENZİMLER


BAZI LABORATUVAR PANELLERİ


BİYOKİMYA PARAMETRELERİ


İMMÜNGLOBİN PARAMETRELERİ


KOMPLEMAN DEĞERLERİ


KUAGULASYON PARAMETRELERİ


HORMON PARAMETRELERİ


TÜMÖR PARAMETRELERİ


DİĞER LABORATUVAR PARAMETRELERİ


HEPATİT MARKIRLARI


HEMOGRAM DEĞERLERİ


BOS DEĞERLERİ


İDRAR DEĞERLERİ


GAİTA TESTLERİ


KAYNAKLAR


SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv      24271 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
OTOMATİK PERSENTİL HESAPLAMA PROGRAMI
EN GÜNCEL BOY-KİLO PERSENTİLLERİ

 WHO VERİLERİ

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN (WHO) en son verileri BOY, KİLO,  BOYA GÖRE KİLO

BEBEK GELİŞİM TAKİBİ
FOTOTERAPİ SINIRLARI

FOTOTERAPİ VE EXCHANGE SINIRLARI

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DR. İLYAS YOLBAŞ

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam156
Toplam Ziyaret411594