*********
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Do%C3%A7Dr-%C4%B0lyas-Yolba%C5%9F/1564898690430554
  • https://twitter.com/ilyasyolbas
  • https://www.instagram.com/prof.dr.ilyasyolbas
......Çocuk-ve-Yetişkin.... .......HASTALIKLAR........ ....ARŞİVİ....
Hava Durumu
Ürün ve Hizmetler
Anket
TEMEL AİLE HEKİMLİĞİ KİTABINI HEKİM ARKADAŞLARINIZA ÖNERİR MİSİNİZ?
REKLAM
TEMEL AİLE HEKİMLİĞİ Tanı tedavi rehberi KİTABININ ÖRNEK SAYFALARINI İNDİRMEK VE İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AŞAĞIDAKİ PDF KİTABIN SADECE %25'ini İÇERMEKTEDİR

LÜTFEN ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİZE MAİL ATINIZ
 
AİLE HEKİMLERİ İÇİN ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTALARA YÖNELİK SADE KONU ANLATIMI, DETAYLI TEDAVİ, İLAÇ DOZLARI, İLAÇ TİCARİ İSİMLERİ, ÖRNEK REÇETELER, ACİL YAKLAŞIMLAR, LABORATUVAR REFERANS DEĞERLERİNİ VE TÜM VÜCUT PERSENTİLLERİNİ İÇEREN BAŞKA KAYNAĞA İHTİYAÇ DUYMAYACAĞINIZ MÜKEMMEL BİR KAYNAK
 
Piyasada hekimlere yönelik bir çok reçete ve tanı tedavi kitabı bulunmaktadır. Bu kitapların çoğunda sadece yetişkinlere yönelik tedaviler var olup çocuklara yönelik tedavi eksik kalmaktadır. Çoğu kitapta tedavi seçenekleri verilirken her hastalık için birden çok seçenek verilip kafa karışıklığına neden olmaktadırlar. Ayrıca bu kitaplarda ilaç dozları, ilaçların ticari isimleri ve laboratuar referans  değerleri eksik kalmakta dolayısıyla hekim bir kaç kitaba birden ihtiyaç duymaktadır.
       Bu kitapta özellikle aile hekimleri, pratisyen hekimler, stajer doktorlar intern doktorlar ve pediatristler için poliklinik hastaları, yatan hastalar ve acil  vakalara yönelik  hem yetişkin hastalar hem de çocuk hastalar için tanı, tedavi ve takipte gerekli bilgiler, örnek reçeteler, ilaç dozları, ilaçların ticari isimlerini  ve laboratuvar referans değerlerini içeren hekimlerin başka bir kaynağa  ihtiyaç duymayacak bir kitap hazırlamaya çalıştık.

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TÜM KONULAR

ÖNSÖZ

ÖNERİLER

HASTAYA YAKLAŞIM  PÜF NOKTALARI

REÇETE NASIL YAZILIR?

KBB ve AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI

PNÖMONİ, TONSİLLİT, FARENJİT, AKUT OTİTİS MEDİA, SİNÜZİT ve YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI

GRİBAL ENFEKSİYON (NEZLE, SOĞUK ALGINLIĞI)

TONSİLLİT VE ADENOİD (GENİZ ETİ)

FARENJİT

SİNÜZİT

OTİTİS MEDİA

OTİTİS EXTERNA

LARENJİT

KRUP (LARİNKS ÖDEMİ)

ALLERJİK RİNİT (saman nezlesi)

ORAL AFT (AFTÖZ STOMATİT)

BUŞON (KULAK KİRİ)

KULAĞA SİNEK, BÖCEK VEYA YABANCI CİSİM KAÇMASI

KÖTÜ AĞIZ KOKUSU (HALİTOSİS)

DİŞ AĞRISI ve DİŞ İLTİHABI TEDAVİSİ

ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

BURUN KANAMALARI (EPİSTAKSİS)

GÖĞÜS HASTALIKLARI

PNÖMONİ (ZATÜRE)

ASTIM (yetişkin ve çocuk)

ASTIMDA KULLANILAN İLAÇLAR, DOZLARI VE PİYASA İSİMLERİ.

ASTIM ATAĞI (KRİZİ) (yetişkin ve çocuk)

KOAH

BRONŞİOLİT

PNÖMOTORAKS

TÜBERKÜLOZ (akciğer TBC)

TBC PROFİLAKSİ ENDİKASYONLARI, TEDAVİSİ ve PPD DEĞERLENDİRİLMESİ

CİLDİYE

TİNEA PEDİS ( AYAK MANTARI)

TİNEA UNGİUM (TIRNAK MANTARI)

TİNEA KAPİTİS (süperficialis)

TİNEA KORPORİS VE TİNEA İNGUİNALİS

SEBOREİK DERMATİT  VE SAÇTA KEPEKLENME

VERRUCA VULGARİS (SİĞİL)

HERPES ENFEKSİYONLARI (HERPES LABİALİS (UÇUK), ZONA VE GENİTAL HERPES)

AKNE VULGARİS (SİVİLCE)

DOĞAL KELLİK, ŞAÇ DÖKÜLMESİ

ALOPESİ AREATA (SAÇKIRAN HASTALIĞI)

YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI (Selülit, Abse, Fronkül (Çıban ), İmpetigo, Erizipel (Yılancık), Diabetik Ayak, Paronişi)

DİAPER DERMATİT (PİŞİK) (bebek ve yetişkin)

AKUT ÜRTİKER ve ANJİO ÖDEM

KRONİK ÜRTİKER

DERMATİT (EGZEMA) (Atopik ve Kontakt dermatit)

NEMLENDİRİCİLER, STEROİDLER, ANTİHİSTAMİNİKLER

GÜNEŞ YANIĞI  VE GÜNEŞ ÇARPMASI

HİPERKERATOZ (NASIR), EL, AYAK BAKIMI(KREMLERİ)

UYUZ (GALE)

BİT ( PEDİKULOZİS )

PSORİASİS, VİTİLİGO ve TEKRARLAYAN ORAL AFT

NEFROLOJİ VE ÜROLOJİ

İYE (SİSTİT VE PYELONEFRİT)

TEKRARLAYAN İYE, İYE PROFLAKSİ TEDAVİSİ VE VUR

İYE’DE GÖRÜNTÜLEMELER

CİNSELYOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR (CYBH)(ÜRETRİT ve VAJİNİT)

NEFROLİTİAZİS (BÖBREK TAŞLARI)

TAŞ DÜŞÜRME (RENOKOLİK AĞRI)

ENÜREZİS NOKTURNA (uykuda işeme)

HIPOSPADİAS, EPİSPADİAS, SÜNNET

FMF HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

KBY KOMPLİKASYON VE DESTEK TEDAVİSİ

SON DÖNEM  BÖBREK HASTALIĞI

NEFROTİK SENDROMLAR

AKUT POSTSTREPTOKOKAL GLUMERONEFRİT (APSGN)

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURASI (HSP)

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM

ÇOCUKLARDA TÜBULOPATİLER

HEMATÜRİ NEDENLERİ

PROTEİNÜRİ NEDENLERİ

ÇOCUKLARDA ARTRİTLER, ATRALJİLER VE TOPALLAMA NEDENLERİ

SEPTİK ARTRİT

OSTEOMİYELİT

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ (ARA)

REAKTİF ARTRİT

JUVENİL ROMATOİD ARTRİT (JRA)

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS (SLE)

GEÇİCİ SİNOVİT (TOKSİK SİNOVİT )

ÇOCUKLARDA TOPALLAMA NEDENLERİ

MAYİ (SIVI) TEDAVİSİ

MAYİ (SIVI ) TEDAVİSİ

SIK KULLANILAN MAYİLER VE İÇERİKLERİ (1 litre başına )

VÜCUT YÜZEY HESAPLAMASI (M2) VE PRATİK MAYİ HESAPLAMA CETVELİ

HEMATOLOJİ

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ

MEGALOBLASTİK ANEMİ (B12, FOLİK ASİT)

TALASEMİ

KANAMA DİATEZLERİNE YAKLAŞIM

HEMOFİLİ A, B ve VON WİLLEBRAND HASTALIĞI

AKUT İTP

TROMBOSİTOPENİ YAPAN DİĞER BAZI  HASTALIKLAR

KRONİK YORGUNLUK NEDENLERİ

İMMÜN YETMEZLİK

KARDİYOLOJİ

MİYOKARD İNFARKTÜSÜ( KALP KRİZİ)

KARDİYAK ARİTMİLER

16 ADIMDA EKG DEĞERLENDİRME

EKG’DE DERİVASYONLARI BAĞLAMA ŞEKLİ

ÖRNEK EKG’LER

0-15 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ silelim

KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON (CPR)

HİPERTANSİYON (Yetişkinlerde)

HİPERTANSİF ACİL TEDAVİSİ

HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

BAZI ANTİHİPERTANSİF İLAÇLARIN  PİYASA İSİMLERİ

İNFEKTİF ENDOKARDİT

ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI

HİPERNATREMİ

HİPONATREMİ

HİPERPOTASEMİ

HİPOPOTASEMİ

HİPERKALSEMİ

HİPOKALSEMİ

HİPOMAGNEZEMİ

HİPERMAGNEZEMİ

HİPOGLİSEMİ

HİPERGLİSEMİ

GASTROENTEROLOJİ VE HEPATOLOJİ

AKUT GASTROENTERİT ( İSHAL)

KRONİK İSHAL

LAKTOZ TOLERANS TESTİ

TER TESTİ

KABIZLIK

İRRİTABL BARSAK SENDROMU (İBH)

BAĞIRSAK PARAZİTLERİ

GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ (ÇOCUK VE YETİŞKİN)

YABANCI CİSİM YUTMA

GASTRİT, MİDE ÜLSERİ ve DİSPEPSİ

ÇOCUKLARDA KRONİK KARIN AĞRISI

AKUT BATINA YAKLAŞIM (Yetişkin + Çocuk)

HEMOROİD (BASUR)

ANAL FİSSÜR

ENDOKRİN

KONJENİTAL HİPOTİROİDİ

TRH TESTİ

İYOT EKSİKLİĞİ

GUATR

HİPERTİROİDİ

TİP 1 DİYABET

DİABETİK KETO ASİDOZ

TIP 2 DİYABET

OGTT (Oral Glukoz Tolerans Testi)

RAŞİTİZM VE D VİTAMİNİ PROFLAKSİSİ

ADÖLESAN DÖNEMİ PROBLEMLERİ

ZAYIFLAMA (DİYET)

BEBEK VE ÇOCUKLARDA PEM (PROTEİN ENERJİ MALNÜTRİSYONU)

BÜYÜME GELİŞME GERİLİĞİ (BOY KISALIĞI)

BOY KİLO PERSENTİLLERİ

ENFEKSİYON

ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM (ATEŞİN DÜŞÜRÜLMESİ)

ATEŞ TİPLERİ VE NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ NEDENLERİ

HEPATİT A

HEPATİT B

HEPATİT C, HEPATİT D , HEPATİT E

LENFADENOPATİLERE (LAP) YAKLAŞIM

MENENJİTLER (VİRAL, BAKTERİYEL, TBC)

SALMONELLA (TİFO)

BRUSELLA

GÖZ

BAKTERİYEL KONJONKTİVİT

VİRAL KONJONKTİVİT

KİMYASAL KONJONKTİVİT

ALERJİK VE VERNAL (MEVSİMSEL) KONJONKTİVİT

KURU GÖZ

GÖZE YABANCI CİSİM KAÇMASI

GÖZ TANSİYONU (GLOKOM)

FTR ve ROMATOLOJİ

OSTEOARTRİT (OSTEOARTROZ –KİREÇLENME)

OSTEOPOROZ, OSTEOMALAZİ (yetişkin, Yaşlı , gebe , puberte)

YUMUŞAK DOKU TRAVMASI, EKLEM TRAVMASI, BURKULMA, KRAMP VE KAS TUTULMASI

AKUT BEL, BOYUN AĞRISI VE BEL TUTULMASI

KRONİL BEL AĞRISI:(DİSKAL HERNİ) bu konu silinecek

NÖROLOJİ VE PSİKİYATRİ

FEBRİL KONVULZYON (FK)

STATUS EPİLEPTİKUS VE KONVULZYONA YAKLAŞIM VE TEDAVİ

EPİLEPSİ (SARA)

FOKAL NÖROLOJİK DEFİSİT

EPİLEPTİK OLMAYAN PAROKSİSMAL BOZUKLUKLAR

HİPOTONİK İNFANT

DEPRESYON

ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

ÇOCUKLARDA OTİZM

ÇOCUKLARDA YAŞA GÖRE  BEKLENEN GELİŞİM

KONVERSİYON BOZUKLUKLARI VE KONVERSİYON HASTASINA YAKLAŞIM

BAŞ AĞRILARI (MİGREN, GERİLİM TİPİ, KÜME TİPİ )

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALI

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM

GEBELİK TAKİP, İZLEM ve KOMPLİKASYONLAR

GEBELİKTE DESTEK TEDAVİSİ  (VİTAMİN ve MİNERAL )

DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİ (KONTRASEPTİFLER)

MENOPOZ, HORMON REPLASMAN TEDAVİSİ, ATROFİK VAJİNİT

MASTİT VE MEME BAŞI ÇATLAKLARI

AŞILAR BULAŞICI VE DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR

BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR.

AŞILAR

TÜRKİYEDE SATILAN BAZI AŞILARIN TİCARİ İSİMLERİ

BULAŞICI VE DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR

KIZAMIK

KIZAMIKÇIK

KIZIL

ERİTEMA İNFEKSİYOZUM (Beşinci hastalık)

ROSEOLA İNFANTUM (6. hastalık)

SU ÇİÇEĞİ (VARİSELLA ZOSTER)

BOĞMACA

KABAKULAK

MENİNGOKOKSEMİ

SITMA

KUDUZ

ZEHİRLENMELER VE ACİL

ENTOKSİKASYONLAR ve ADLİ VAKALARA YAKLAŞIM

MİDE LAVAJI ve UYGULANIŞI

KUSTURMA VE UYGULANIŞI

AKTİF KÖMÜR VE UYGULANIŞI

CİLT TEMİZLİĞİ

GÖZ YIKAMA

İDRARIN ALKALİLEŞTİRİLMESİ

BRADİKARDİ TEDAVİSİ

TAŞİKARDİ TEDAVİSİ

QRS UZAMASININ TEDAVİSİ (>0,10 SANİYE)

BİLİNÇ DEĞİŞİKLİĞİNİN TEDAVİSİ

SIK GÖRÜLEN ZEHİRLENMELER

KOSTİK (KOROZİV )MADDE ENTOKSU

SALİSİLAT ZEHİRLENMESİ

ASETAMİNOFEN  (PARASETAMOL) ZEHİRLENMESİ

HİDROKARBON  ZEHİRLENMESİ

ATROPİN ZEHİRLENMESİ

YUTULMUŞ YASSI PİLLER NE ZAMAN ACİL OLARAK ÇIKARILMALIDIR

MANTAR ZEHİRLENMESİ

ORGANİK FOSFOR ZEHİRLENMESİ

TRİSİKLİK ANTİDEPRESAN ZEHİRLENMESİ

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

BETA BLOKÖR VE KALSİYUM KANAL BLOKÖRÜ ZEHİRLENMESİ

ANTİDOTLAR

YILAN ISIRMASI, AKREP SOKMASI

BÖCEK ve ARI SOKMASI

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KENE ISIRMASI)

YANIK VE YANIKLI HASTAYA YAKLAŞIM

YANIK PANSUMANI UYGULAMA ŞEKLİ

HASTANEDE YATAN CİDDİ YANIKLARA YAKLAŞIM  VE TEDAVİ PRENSİPLERİ

YARA PANSUMANI, SUTUR VE KESİLER

NG ( NAZOGASTRİK SONDA) VE ASPİRASYON SONDASI, FOLEY (İDRAR) SONDASI, ANJİO-CUT (KELEBEK), ENJEKTÖRLER, ENTÜBASYON TÜPLERİ

YENİDOĞAN ve SÜT ÇOCUĞU

DOĞUMDA YENİ DOĞANA YAKLAŞIM

YATIRILACAK YENİ DOĞAN BEBEĞE YAPILACAK İŞLEMLER (1. gün)

YATAN YENİ DOĞAN BEBEĞE YAPILACAK İŞLEMLER (2. gün ve sonrası)

TABURCU OLACAK YENİDOĞAN BEBEĞE YAPILACAK İŞLEMLER

SAĞLAM BEBEK VE ÇOCUKLARDA İZLEM SIKLIĞI

YENİ DOĞANLARDA SARILIK VE UZAMIŞ SARILIK

YENİ DOĞANLARDA EXCHANGE VE FOTOTERAPİ SINIRLARI

KAN DEĞİŞİMİNDE KULLANILABİLECEK KAN GRUPLARI

Rh ve ABO UYUŞMAZLIĞINDA KAN DEĞİŞİMİNDE KULLANILACAK KAN GRUPLARI

BEBEK BAKIM İŞLEMLERİ

SIK KULLANILAN YENİDOĞAN İLAÇ DOZLARI

YENİ DOĞAN ve ÇOCUK YOĞUN BAKIMLAR İÇİN ÖRNEK EPİKRİZ ŞABLONLARI

YENİ DOĞAN ve ÇOCUK YOĞUN BAKIMLAR İÇİN ÖRNEK EPİKRİZ ŞABLONLARI

İNTRAUTERİN DÖNEMİ BOY, KİLO, BAŞÇEVRESİ PERSENTİLLERİ

TÖLLNER’ İN SEPSİS SKORLAMASI

BEBEKLERDE  BESLENME

BEBEKLERDE KISACA BESLENME ve MAMA

MAMA

HUZURSUZ 1-2 AYLIK BEBEĞE YAKLAŞIM

HUZURSUZ BEBEK, İNFANTİL KOLİK (GAZ SANCISI)

MONİLİAZİS (PAMUKÇUK)

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA

MASTİT VE MEME BAŞI ÇATLAKLARI

SAĞLAM ÇOCUK İZLEMİ

YOĞUN BAKIM

ARTERİYEL KAN GAZI

ENTÜBASYON VE MEKANİK VENTİLASYON

SOLUNUM YETMEZLİĞİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM

GLASKOW KOMA SKALASI

NG BESLENME

TOTAL PARENTERAL BESLENME (TPN)

ŞOKTAKİ HASTAYA YAKLAŞIM

AKUT ANAFLAKTİK ŞOK TEDAVİSİ

YOĞUN BAKIMDA SIK KARŞILAŞILAN DURUMLAR

TÜMÖR LİZİS SENDROM

KAFA TRAVMASINA YAKLAŞIM

BEYİN ÖDEMİ TEDAVİSİ

ARDS YAKLAŞIMI

ÜST GİS KANAMASINA YAKLAŞIM

SİYANOTİK SPELL TEDAVİSİ

UYGUNSUZ ADH SALINIMI

HİPERTANSİF KRİZ (çocuklarda),

KARACİĞER TRANSPLANTASYON ENDİKASYONLARI

MEGAVİTAMİN KOKTEYLİ VE MEGADOZ VİTAMİNLER

İDRAR ALKALİLEŞTİRMESİ,

GUİLLAEN BARRE SENDROMU

ÇOCUKLARDA NORMAL DAKİKADA SOLUNUM ve KALP ATIM SAYISI

ERKEKLERDE KAN BASINCI PERSENTİLLERİ

KIZLARDA KAN BASINCI PERSENTİLLERİ

ANTİBİYOTİKLERİN ÖZELLİKLERİ, KULLANIMLARI VE ENDİKASYONLARI

ANTİBİYOTİK VE BAKTERİ TABLOSU

BAKTERİLERE GÖRE KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER

ANTİBİYOTİKLER VE ENDİKASYONLARI

İLAÇ DOZLARI

ANTİBİYOTİK DOZLARI

ANTİVİRAL VİRAL İLAÇ DOZLARI

ANTİFUNGAL İLAÇ DOZLARI

GENEL İLAÇ DOZLARI

YEŞİL REÇETEYE TABİ İLAÇ LİSTESİDİR

KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇ LİSTESİDİR

MOR REÇETEYE TABİ İLAÇ LİSTESİDİR

TURUNCU REÇETEYE TABİ İLAÇ LİSTESİDİR

LABORATUVAR VE REFERANS DEĞERLERİ

BAZI HASTALIKLAR VE TANI İLE İLGİLİ ENZİMLER

BAZI LABORATUVAR PANELLERİ

BİYOKİMYA PARAMETRELERİ

İMMÜNGLOBİN PARAMETRELERİ

KOMPLEMAN DEĞERLERİ

KUAGULASYON PARAMETRELERİ

HORMON PARAMETRELERİ

TÜMÖR PARAMETRELERİ

DİĞER LABORATUVAR PARAMETRELERİ

HEPATİT MARKIRLARI

HEMOGRAM DEĞERLERİ

BOS DEĞERLERİ

İDRAR DEĞERLERİ

GAİTA TESTLERİ

KAYNAKLARSATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğer SAYFAYI beğendiyseniz ve yararlı buluyorsanız. 

LÜTFEN Bu sayfayı
FACEBOOK ve TWİTTER'da PAYLAŞINIZ

  
104127 kez okundu

Yorumlar

Kitapların Pdf Versiyonları     19/11/2020 11:42

Hocam yaptığınız değerli hizmetler için çok teşekkür ediyorum size.Aile Hekimliğinde Tanı ve Tedavi gibi kitaplarınızın pdf versiyonlarını satın almak istiyorum.Malumunuz hasta muayene ederken bilgisayar ortamında aradığımızı bulmak daha kolay oluyor hem kitaba da bakmamış oluyoruz.Eğer pdf versiyonlarını satın almamız mümkün olursa çok memnun olurum.Seviliyorsunuz hocam kendinize iyi bakın..
Ömer Faruk ULUTAŞ

Üyelik Girişi
ATED DERNEĞİ
ÖZEL MUAYENE
REKLAM
BİZİ TAKİP EDİNİZ
Eğer HEKİM İseniz
BİZİ
İNSTAGRAM
FACEBOOK ve TWİTTER'dan
TAKİP edebilirsiniz
OTOMATİK PERSENTİL HESAPLAMA PROGRAMI
BEBEK GELİŞİM TAKİBİ
FOTOTERAPİ SINIRLARI

FOTOTERAPİ VE EXCHANGE SINIRLARI

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi18
Bugün Toplam897
Toplam Ziyaret8046107