*********
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Do%C3%A7Dr-%C4%B0lyas-Yolba%C5%9F/1564898690430554
  • https://twitter.com/ilyasyolbas
  • https://www.instagram.com/prof.dr.ilyasyolbas
......Çocuk-ve-Yetişkin.... .......HASTALIKLAR........ ....ARŞİVİ....
Hava Durumu
Ürün ve Hizmetler
Anket
TEMEL AİLE HEKİMLİĞİ KİTABINI HEKİM ARKADAŞLARINIZA ÖNERİR MİSİNİZ?
REKLAM
LABORATUVAR REFERANS DEĞERLERİ

LABORATUVAR
REFERANS DEĞERLERİ

KİTAPLARIMDAN ALINTI YAPILMIŞTIR.


BİYOKİMYA PARAMETRELERİ REFERANS DEĞERLERİ

HEMOGRAM PARAMETRELERİ REFERANS DEĞERLERİ

TÜMÖR PARAMETRELERİ REFERANS DEĞERLERİ

HORMON PARAMETRELERİ REFERANS DEĞERLERİ

KUAGULASYON PARAMETRELERİ REFERANS DEĞERLERİ

İMMÜNGLOBULİNLER VE KOMPLEMANLAR REFERANS DEĞERLERİ

DİĞER PARAMETRELERİN REFERANS DEĞERLERİ

GAİTA PARAMETRELERİ REFERANS DEĞERLERİ


İDRAR PARAMETRELERİ REFERANS DEĞERLERİ

BOS PARAMETRELERİ REFERANS DEĞERLERİ

 

 

 ÇOCUK VE YETİŞKİN

LABORATUVAR VE REFERANS PARAMETRELERİ

VE ANORMAL DEĞERLERDE KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR

 

 

 

 

LABORATUVAR BİRİMLERİNİ BİRBİRİNE

ÇEVİRME DEĞERLERİ

1 MMOL/L =  1 MEQ/L

DESİGRAM (DG) = 10-1 GRAM

SANTİGRAM (CG) = 10-2 GRAM

MİLİGRAM (MG) = 10-3 GRAM

MİKROGRAM (µG) = 10-6 GRAM

NANOGRAM (NG) = 10-9 GRAM

PİKOGRAM (PG) = 10-12 GRAM

FEMTOGRAM (FG) = 10-15 GRAM         DESİLİTRE (DL) = 10-1 LİTRE

SANTİLİTRE (CL) = 10-2 LİTRE

MİLİLİTRE (ML) = 10-3 LİTRE

MİKROLİTRE (µL) = 10-6 LİTRE

NANOLİTRE (NL) = 10-9 LİTRE

PİKOLİTRE (PL) = 10-12 LİTRE

FEMTOLİTRE (FL) = 10-15 LİTRE

 

** BURADAKİ REFERANS DEĞELER BİR ÇOK FARKLI KAYNAKTAKİ LABORATUAR REFERANS DEĞERLERİ BİRBİRİNDEN FARKLI OLDUĞU İÇİN BİRKAÇ KAYNAĞIN VERDİĞİ REFERANS DEĞERLERİN EN UYGUN OLANLARI VEYA ORTALAMA DEĞERLERİ VERİLMİŞTİR.

 

 

BAZI HASTALIKLAR VE

TANI İLE İLGİLİ ENZİMLER

KARACİĞER HASTALIKLARI

ALT, AST, LD, GGT (-GT), ALP, 5-NÜKLEOTİDAZ (5-NT), LÖSİN AMİNOPEPTİDAZ (LAP) AKTİVİTE TAYİNİ OLDUKÇA YARARLI OLMAKTADIR.

   AKTİF AKUT VEYA KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARINDA :TRANSAMİNAZLAR (ALT, AST), LD VE GGT’NİN SERUM DÜZEYLERİ YÜKSELİR.

   HEPATOBİLİYER KOLESTAZDA : ALP, GGT (-GT),  5-NÜKLEOTİDAZ (5-NT) VE LÖSİN AMİNOPEPTİDAZIN (LAP) SERUM DÜZEYLERİ YÜKSELİR.

** GGT (-GT), TÜM KARACİĞER HASTALIKLARI İÇİN SPESİFİKTİR.

 

   VİRAL HEPATİTTE: KLİNİK SEMPTOMLARIN GÖRÜLMESİNDEN 1-2 GÜN ÖNCE BAZEN BİRKAÇ HAFTA ÖNCE TRANSAMİNAZ ARTIŞI OLUR. ALT ARTIŞI AST ARTIŞI İLE BİRLİKTEDİR. GENELLİKLE ALT ARTIŞI DAHA FAZLADIR. NORMALDE <1 olan="" alt="" ast="" orani="" artar="" sarilik="" ba="" ladiktan="" 7-12="" g="" n="" sonra="" normal="" 20-50="" kati="" hatta="" bazen="" 100="" olacak="" ek="" lde="" maks="" mum="" transam="" naz="" akt="" v="" tes="" saptanir="" k="" nc="" haftadan="" t="" baren="" serum="" de="" erler="" d="" meye="" lar="" 6="" ay="" da="" y="" ksek="" olmasi="" kron="" kle="" me="" bel="" rt="" s="" r="" sup="">

   FULMİNAN HEPATİTTE: İLK 1-2 GÜN TRANSAMİNAZLAR ARTAR. DAHA SONRA TRANSAMİNAZLAR DÜŞERKEN SARILIK ARTAR Kİ BU, KÖTÜYE GİDİŞİ GÖSTERİR.

   TOKSİK HEPATİTTE: ENFEKSİYÖZ HEPATİTTEKİ GİBİ YÜKSEK TRANSAMİNAZ DÜZEYLERİ SAPTANIR.

   KARACİĞERİ TUTAN ENFEKSİYÖZ MONONÜKLEOZDA: TRANSAMİNAZ DEĞERLERİ 20 KAT ARTABİLİR.

   SİROZDA NORMALİN HAFİF ÜZERİNDE VEYA 4-5 KAT YÜKSEK TRANSAMİNAZ AKTİVİTESİ SAPTANIR. MİKROZOMAL ENZİMLER DE SERBESTLEŞTİĞİNDEN AST ARTIŞI ALT ARTIŞINDAN DAHA YÜKSEKTİR.

   KARACİĞER KARSİNOMLARINDA: TRANSAMİNAZLAR NORMALİN 5-10 KATI ARTAR. GENELDE AST > ALT’ DİR.

   İNTRAHEPATİK KOLESTAZDA: TRANSAMİNAZLAR ILIMLI OLARAK YÜKSELİRLER. SAFRANIN STAZINI BELİRLEYEN ALP, GGT (-GT),  5-NÜKLEOTİDAZ (5-NT) VE  LÖSİN AMİNOPEPTİDAZ (LAP) ENZİMLERİ FAZLA YÜKSELİR.

KALP HASTALIKLARI

   AKUT MİYOKARD ENFARKTÜSÜNDE (AMI): CK, CK- MB, TROPONİN I, MYOGLOBİN, LDH, AST ALT

   ANJİNA PEKTORİSTE SERUM ENZİM DEĞERLERİ NORMALDİR.

   SAĞ KALP YETMEZLİĞİNDE : AST, ALT, LDH VE LDH5 YÜKSELİR.

   SOL KALP YETMEZLİĞİNDE AST VE LDH YÜKSELİR.

   AKCİĞER EMBOLİSİNDE:  LDH2 VE LDH3 YÜKSELİR.

   TAŞİKARDİDE: ALT YÜKSELİR.

   PERİKARDİTTE: AST YÜKSELİR.

   MİYOKARDİTTE: LDH VE AST ILIMLI YÜKSELİR.

KAS VE KEMİK HASTALIKLARI:

KAS HASTALIKLARININ TANISI İÇİN SERUMDA CK, LD, ALDOLAZ VE AST AKTİVİTE TAYİNİ OLDUKÇA YARARLI OLMAKTADIR.

   KEMİK KIRIKLARININ İYİLEŞME DÖNEMİNDE: SERUM ALP DÜZEYİ YÜKSEKTİR.

   MUSKÜLER DİSTROFİLERDE: SERUM CK AKTİVİTESİ, ÖZELLİKLE DUCHENNE TİPİ PROGRESSİF MUSKÜLER DİSTROFİDE POSTNATAL ERKEN DÖNEMDE YÜKSELMEYE BAŞLAR. BEBEKLİK VE ÇOCUKLUKTA NORMALİN 50-100 MİSLİ GİBİ MAKSİMUM DEĞERE ULAŞIR. HASTA YAŞLANDIKÇA, FONKSİYON GÖREN KAS KİTLESİNİN GİDEREK AZALMASI NEDENİYLE CK AKTİVİTESİ ARTIŞI YAVAŞLAR. DUCHENNE TİPİ MUSKÜLER DİSTROFİDE SERUM ALDOLAZ DÜZEYİ DE NORMALİN 10-50 MİSLİ ARTAR. KAS DOKUDA LD5 BASKIN OLMAKLA BİRLİKTE DİSTROFİLERDE LD1 VE LD2 DÜZEYLERİ DE ARTAR.

   POLİMİYOZİTTE: HASTALARIN %70’İNDE SERUM CK AKTİVİTESİNDE,  %75’İNDE ALDOLAZ AKTİVİTESİNDE, %25’İNDE LD VE AST AKTİVİTESİNDE BELİRGİN ARTIŞ SAPTANIR. STEROİD TEDAVİSİYLE CK AKTİVİTESİ DÜŞER.

   KAS TRAVMALARI, CERRAHİ GİRİŞİMLER VE İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYONLAR VE AKUT FİZİKSEL AKTİVİTEDE: SERUM CK AKTİVİTESİNİ YÜKSELİR.

   ** KEMİK HASTALIKLARININ TANISINDA SERUMDA ALKALEN FOSFATAZ (ALP) VE ASİT FOSFATAZ (ACP) AKTİVİTESİ TAYİNİ OLDUKÇA YARARLI OLMAKTADIR. ANCAK ACP AKTİVİTESİ TAYİNİ KEMİK HASTALIKLARININ TANISI AMACIYLA PEK KULLANILMAZ.

   ** OSTEOBLASTİK AKTİVİTE ARTIŞI İLE KARAKTERİZE KEMİK HASTALIKLARINDA ALP YÜKSELİR.

   ** OSTEOKLASTİK KEMİK HASTALIKLARINDA ALP YANINDA ACP DA YÜKSELİR. KEMİK METASTAZLARINDA GENELDE HEM ALP HEM ACP YÜKSELİR.

   ** FİZYOLOJİK KEMİK BÜYÜMELERİ SIRASINDA DA SERUM ALP DÜZEYLERİ YÜKSEK BULUNUR. 10 YAŞ ÜZERİNDEKİ ÇOCUKLARDA ERİŞKİN DEĞERİN 4 KATI DEĞERLER SAPTANABİLİR. ERKEK ÇOCUKLARDA 11-12 VE KIZ ÇOCUKLARDA 13-14 YAŞLARDA PİK DEĞERLERİNE ULAŞIR. YETİŞKİN DÜZEYİ KIZ ÇOCUKLARDA 15’Lİ VE ERKEK ÇOCUKŞLARDA 18’Lİ YAŞLARDA GÖZLENİR.

   RAŞİTİZMDE VE OSTEOMALAZİDE: SERUM ALP DÜZEYİ ARTAR. ANTİRAŞİTİK TEDAVİ İLE SERUM ALP DÜZEYİ 4-12 GÜNDE DÜŞER VE 2 AYDA NORMALİN ÜST SINIRINA İNER.

   OSTEOPOROZDA: OSTEOBLAST AKTİVİTESİ NORMAL OLDUĞUNDAN SERUM ALP AKTİVİTESİ DE NORMALDİR, ACP DÜZEYİ YÜKSELİR.

   KEMİK MALİGNİTELERİNDE: SERUM ALP DÜZEYİ MALİGNİTENİN KARAKTERİNE GÖRE DEĞİŞİR. OSTEOJENİK SARKOMDA YÜKSEK, OSTEOLİTİK SARKOMDA İSE NORMAL BULUNUR.

   PAGET’S HASTALIĞINDA: KEMİKTE HEM LİZİS HEM YENİ KEMİK OLUŞUMU HIZLANDIĞINDAN SERUM ALP DÜZEYİ EN YÜKSEK DEĞERE ULAŞIR.

TÜMÖRLER

PROSTAT KANSERİNİN KEMİK METASTAZLARINDA: SERUMDA ALP İLE BİRLİKTE ACP DA YÜKSELİR. ÖSTROJENLE YETERLİ ŞEKİLDE YAPILAN TEDAVİ, SERUM ACP DÜZEYİNİ HIZLA NORMAL SINIRLAR ARASINA GETİRİR. FAKAT SERUM ALP DÜZEYİ 1-2 HAFTA DAHA YÜKSEK KALIR.

MEME KANSERİ VE MULTİPL MİYELOMUN KEMİK METASTAZLARINDA: OSTEOLİTİK AKTİVİTE VE DOLAYISIYLA SERUM ACP DÜZEYİ ARTAR. OSTOBLASTİK AKTİVİTE GÖSTERGESİ OLAN SERUM ALP DÜZEYİ NORMALDİR.

   PROSTAT KANSERİNDE: İSKELET SİSTEMİNE METASTAZ OLMUŞSA %90 OLGUDA SERUM ACP VE PROSTATİK ASİT FOSFATAZ (PAP) DÜZEYİ  YÜKSELİR. METASTAZSIZ PROSTAT KANSERLERİNİN YALNIZCA %24’ÜNDE SERUM ACP DÜZEYİ YÜKSELİR.

PROSTAT KANSERLERİNDE LDH5  DE YÜKSELİR.

   PRİMER VEYA METASTATİK KARACİĞER KANSERLERİNDE: %86 OLGUDA SERUMDA TRANSAMİNAZLAR (AST, ALT) VE ALP ARTAR.

ALP İLE BİRLİKTE KOLESTAZ GÖSTERGESİ VE KARACİĞERE ÖZGÜ GGT, 5-NÜKLEOTİDAZ, LÖSİN AMİNOPEPTİDAZ ENZİMLERİ DE YÜKSELİR.

SERUM LD DÜZEYİ DE KARACİĞER METASTAZLARININ %70’İNDE YÜKSEKTİR.

   OSTEOBLASTİK PROLİFERASYONA BAĞLI KEMİK TÜMÖRLERİNDE: SERUM ALP DÜZEYİ YÜKSEKTİR. PROSTAT KANSERİNİN KEMİK METASTAZLARI OSTEOBLASTİK LEZYONLAR OLDUĞUNDAN SERUM ALP DÜZEYİNİ YÜKSELTİRLER.

MEME KANSERİNİN KEMİK METASTAZLARI OSTEOLİTİK LEZYONLAR OLDUĞUNDAN SERUM ALP DÜZEYİNİ YÜKSELTMEZLER.

PANKREAS HASTALIKLARI

   PANKREAS HASTALIKLARININ TANISINDA SERUMDA -AMİLAZ VE LİPAZ AKTİVİTESİ TAYİNİ YARARLI OLMAKTADIR.

   AKUT PANKREATİTTE:: SERUM -AMİLAZ AKTİVİTESİ, 2-12 SAAT İÇİNDE ARTMAYA BAŞLAR. 24 SAATTE PİK DEĞERİNE ERİŞİR VE 3-5 GÜNDE NORMALE DÖNER. ANCAK PANKREATİTİN ŞİDDETİYLE SERUM -AMİLAZ AKTİVİTESİ ARASINDA KORELASYON YOKTUR. FULMİNAN PANKREATİTTE NORMAL SERUM -AMİLAZ AKTİVİTESİ SAPTANABİLİR.

AKUT PANKREATİTTE İDRARDA AMİLAZ ÇIKIŞI 7-10 GÜN DEVAM EDER. AMİLAZ/KREATİNİN KLİRENS ORANI VEYA BUNUN % OLARAK İFADESİ OLAN AMİLAZ-KREATİNİN KOEFİSİYENTİ TANIDA YARDIMCI OLABİLİR.

   AMİLAZ-KREATİNİN KOEFİSİYENTİ =(İDRAR AMİLAZI/SERUM AMİLAZI )X(SERUM KREATİNİNİ/İDRAR KREATİNİNİ)X100

   ** AMİLAZ-KREATİNİN KOEFİSİYENTİNİN NORMAL DEĞERİ 2-5 ARASINDADIR. AKUT PANKREATİTTE UZUN SÜRE YÜKSEK KALIR.

   ** SERUM LİPAZ AKTİVİTESİ ÖLÇÜMLERİ AKUT PANKREATİT TANISINDA DAHA ÇOK YARDIMCIDIR. SERUM LİPAZ AKTİVİTESİ AKUT ATAKTAN 12-24 SAAT SONRA PİK DEĞERİNE ULAŞIR VE AMİLAZDAN DAHA UZUN SÜRE YÜKSEK DÜZEYDE KALIR.

   ** SERUM AMİLAZ/LİPAZ ORANI AKUT PANKREATİTİN ETİYOLOJİSİNİ VE ŞİDDETİNİ GÖSTERMESİ AÇISINDAN YARARLIDIR. SON ÇALIŞMALARDA BU ORANIN BİLİYER, ALKOLİK VE ALKOLİK VEYA BİLİYER OLMAYAN DURUMLARDA FARKLI OLDUĞU GÖSTERİLMİŞTİR.

   PANKREAS KARSİNOMUNDA: SERUM -AMİLAZ VE LİPAZ DEĞERLERİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLİR.

   KRONİK PANKREATİTTE: -AMİLAZ ARTIŞI ÖNEMSİZ LİPAZ ARTIŞI ÖNEMLİDİR.

   ** MALİGNİTELERİN TANISINDA HEM ORGAN SPESİFİK ENZİMLER HEM ORGAN SPESİFİK OLMAYAN ENZİMLERİN SERUMDAKİ AKTİVİTELERİNİN YÜKSELMESİNDEN YARARLANILABİLİR.

   ** ACP, ALP, GGT, 5-NÜKLEOTİDAZ, LÖSİN AMİNOPEPTİDAZ (LAP), -AMİLAZ VE LİPAZ, ORGAN SPESİFİK ENZİMLERDİR.

   ** LD, ALDOLAZ, FOSFOHEKSOZ İZOMERAZ GİBİ ENZİMLER ORGAN SPESİFİK OLMAYAN ENZİMLERDİR. MALİGNİTE DURUMLARINDA BU ENZİMLERİN AKTİVİTELERİNİN YÜKSELMESİNİN NEDENİ, TÜMÖRAL DOKUDA HIZLI HÜCRE PROLİFERASYONU VE HIZLI OKSİJEN KULLANIMINA BAĞLI OLARAK ANAEROBİK GLİKOLİZİN HIZLANMASIDIR.

   ** MALİGNİTELERDE SERUMDA BELİRLİ ENZİMLERİN AKTİVİTELERİNDE YÜKSELMENİN NEDENİ, TÜMÖR DOKUSUNDA ENZİM SENTEZİNİN ARTIŞI, BİLİYER DUKTUS BLOKAJI İLE KANA GERİ TEPME, METASTATİK TÜMÖRLERİN ENZİM İNDÜKSİYONU YAPMASI, TÜMÖRAL HÜCRE MEMBRANLARININ PERMEABİLİTELERİNİN ARTIŞI, HÜCRELERİN HIZLI HARABİYETİ VE ÖLÜMÜ NEDENİYLE HÜCRE İÇİNİN EKSTRASELLÜLERE BOŞALMASI, RENAL İŞLEV BOZUKLUKLARI OLABİLİR.

 

 

 

BAZI LABORATUVAR PANALLERİ

PARAMETRELERİN PANİK DEĞER LİSTESİ

         TEST  DÜŞÜK  VE  YÜKSEK DEĞERLERİ:

HEMATOKRİT: <%20 %55

HEMOGLOBİN: <7 g="" dl="" 18="" sup="">

WBC: <2000/MM3 > 20.000/MM3

TROMBOSİT SAYIMI: <30.000/MM3 >500.000/MM3

PROTROMBİN AKTİVİTESİ: >35 SN.

PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI: > 100 SN.

SERUM GLİKOZ: <50 mg="" dl="">350MG

SERUM FOSFOR: <2 mg="" dl="" sup="">

SERUM POTASYUM: <3 mmol="" l="">6 MMOL

ACİL TEST PANELİ

GLİKOZ, ÜRE, KREATİNİN, ALP, SGOT(AST), SGPT (ALT), LDH, CK, CK-MB, AMİLAZ, LİPAZ, NA, K, CL, CA

HEMOGRAM

TİT VE İDRAR MİKROSKOBİSİ.

GAİTADA GİZLİ KAN

GAİTA MİKROSKOBİ

BÜYÜK AMELİYAT TEST PANELİ

GLİKOZ, ÜRE, KREATİNİN, SGPT (ALT), SGOTCAST, ALP, İDRAR

HEMOGRAM

KAN GRUBU

HBSAG, ANTİ-HIV, ANTİ-HCV

PT, APTT

KÜÇÜK AMELİYAT TEST PANELİ

HEMOGRAM, HBSAG, ANTİ-HIV, ANTİ-HCV, PT, APTT

 

 

 

BİYOKİMYA PARAMETRELERİ

 

GLİKOZ

GENEL BİLGİ: KAN ALINDIKTAN SONRA BEKLETİLDİĞİNDE, HER SAATTE BİR KAN GLUKOZ DEĞERİ 6-7 MG/DL DÜŞER. SERUM OLARAK İSE ODA ISISINDA YAKLAŞIK 4-6 SAAT, BUZDOLABINDA 24-48 SAAT STABİL OLARAK KALIR.

NORMAL DEĞER: KORD KANI: 45-96 MG/DL, PREMATÜRE :45-60 MG/DL, 0-1 AY: 45-80 MG/DL, 2 AY-15 YAŞ: 60-100 MG/DL, >16 YAŞ: 70-110 MG/DL

ARTTIĞI DURUMLAR:

   DM, JİGANTİZM, BAZI İLAÇLAR, SEPSİS AKROMEGALİ, AKUT STRES, FEOKROMASİTOMA, DIŞARIDAN ADRENALİN VERİLMESİ, VİTAMİN B1 EKSİKLİĞİ, AĞIR TİROTOKSİKOZ, GLUKAGONOMA, AKUT PANKREATİT, YAYGIN PANKREAS KANSERİ, PERİTON DİYALİZİ, HEMODİYALİZ,     AZALDIĞI DURUMLAR:

   AÇLIK, HİPOTERMİ, POLİSİTEMİ, İUGR, PREMATÜRE, POSTMATÜR BEBEKLER, HİPOPİTUİTERİZM, GLUKAGON EKSİKLİĞİ, KATEKOLAMİN, ADRENAL YETERSİZLİĞİ, İNSÜLİNOMA, ENDOTOKSİK ŞOK, KAŞEKSİ, PANKREAS DIŞI MALİGN TÜMÖRLER, SİROZ, AĞIR HEPATİT, KARACİĞER KONJESYONU, İLAÇLAR, AĞIR MALNÜTRİSYON, GEBELİK, ENZİM DEFEKTLERİ, ALKOL HİPOGLİSEMİSİ, YALANCI HİPOGLİSEMİ, GH EKSİKLİĞİ, HİPOTİROİDİZM, KORTİZOL EKSİKLİĞİ, METABOLİK HASTALIKLAR, SEPSİS, ASFİKSİ,

 

KREATİNİN

GENEL BİLGİ:BÖBREK FONKSİYONLARINI DEĞERLENDİRMED ÜREDEN DAHA SPESİFİK VE DUYARLIDIR. ÜRE KREATİNİN DÜZEYİ BÖBREK FONKSİYONUNUN %50’Sİ BOZULUNCAYA KADAR KAN DÜZEYLERİ NORMAL OLABİLİR. BU NEDENLE ERKEN BÖBREK YETMEZLİĞİ TANISINDA YETERİNCE DUYARLI DEĞİLLER. KREATİN KLİRENSİ DAHA DUYARLIDIR.

NORMAL DEĞER:  0-3 YAŞ: 0.3–0.7 MG/DL,  3-18 YAŞ: 0.5–1.0 MG/DL,ERKEK: 0,8-1,2 MG/DL, KADIN: 0,7-1,3 MG/DL, GEBELERDE: 0.4–0.6 MG/DL ÜRE/KREATİNİN ORANI: 10 – 20

ARTTIĞI DURUMLAR:

   EN SIK DEHİDRETASYON, KANAMA, KON. KALP HASTALIĞI, HİPOTANSİYON, ENFEKSİYONLAR, GN, DIC, ÜRETER HASARI, ÜRİNER SİSTEM OBSTRÜKSİYONU, İLAÇLAR, NEFROTİK SENDROM, HEPATOSELLÜR HASTALIKLAR TIKANMA SARILIĞI, ORAK HÜCRELİ ANEMİ, AMİLOİDOZİS, AKROMEGALİ, JİGANTİZM, KANSERLER, ŞOK, NEFROTOKSİSİTE, KRONİK NEFRİTLER, PİYELONEFRİTLER, DİABETİK NEFROPATİSİ, M. GRAVİS, TÜBÜLER OBSTRÜKSİYON,

 YALANCI YÜKSEK: KETOASİDOZ, YÜKSEL C VİTAMİNİ, SEFALOSPORİNLER, YÜKSEK PROTEİNLİ DİYET             AZALDIĞI DURUMLAR:

   UFAK VUCUT, AZALMIŞ KAS KİTLESİ, ŞİDDETLİ KARACİĞER HASTALIĞI, YANIK, CO ZEHİRLENMESİ, YETERSİZ PROTEİN ALIMI, GEBELİK VB.

YALANCI DÜŞÜK: HEMOLİZ, YÜKSEK ŞEKER VE BİLİRUBİN

ÜRE/KREATİN >20:1 VE NORMAL KREATİN: YÜKSELMİŞ ÜRE, GİS KANAMASI, PROTEİNLİ DİYET, DEHİDRETASYON, KALP YETMEZLİĞİ, TUZ ALIMI

ÜRE/KREATİN >20:1 VE YÜKSEL KREATİN : RENAL AZOTEMİ, ÜRİNER TRAK ONSTRİKSİYONI

ÜRE/KREATİN <10:1 ve="" d="" k="" re:atn="" tekrarlayan="" yal="" z="" gebel="" re="" ret="" m="" kc="" hast="" sup="">

ÜRE/KREATİN  <10:1 ve="" y="" ksek="" kreat="" n:rabdom="" yol="" z="" b="" brek="" yetmezl="" yapmi="" muskuler="" hast="" sup="">

 

ÜRE (BUN, ÜRE NİTROJENİ)

GENEL BİLGİ: BÖBREK FONKSİYON TESTLERİNDEN BİRİDİR. 

NORMAL DEĞER: ÇOCUK: 5–18 MG/DL,  YETİŞKİN: > 7–18 MG/DL , >60 YAŞ: 7-28 MG/DL

PANİK DEĞER: >100 MG/DL.

              ARTTIĞI   DURUMLAR:

   DEHİDRETASYON (EN SIK), KUSMA, DİARE, DİÜREZ, TERLEME, ŞOK, STRES, KANAM, YAŞ VE DİYETTEKİ PROTEİN İÇERİĞİ ARTTIKÇA BUN DÜZEYİ DE ARTAR. RENAL PERFÜZYONUN AZALDIĞI DURUMLAR, KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ, ABY; KBY, POSTRENAL OBSTRÜKSİYON VE YÜKSEK PROTEİNLİ DİYET , GİS KANAMASI, AKUT MI , STRES               AZALDIĞI   DURUMLAR:

   DÜŞÜK PROTEİNLİ DİYET, NEFROTİK SENDROM GEBELİK (3. TRİMESTIR), İNFANTLAR, AKROMEGALİ, AĞIR KARACİĞER HASTALIKLARI , ÇÖLYAK SPRUE KARACİĞER YETMEZLİĞİ, BÖBREK YETMEZLİĞİ OLUŞMAMIŞ NEFROTİK SENDROM, KAŞEKSİ, UYGUNSUZ ADH

 

 

 

ÜRİK ASİT (ÜRAT, ÜA)

GENEL BİLGİ: GUT, BÖBREK YET, LÖKEMİ VE PÜRİN METABOLİZMA BOZUK. TANI VE TAKİBİNDE KULLANILIR.

NORMAL DEĞER: ERKEK: 3,4-7,0 MG/DL, KADIN: 2,6-5,7 MG/DL, ÇOCUK: 2,0-5,5 MG/DL

ARTTIĞI DURUMLAR:

   GUT, BÖBREK YETMEZLİĞİ, PRERENAL AZOTEMİ, LOKEMİA, STRES, AĞIR EGZERSİZ, LÖSEMİLER, MULTİPLE MYELOMA, POLİSTEMİ, LENFOMA, GEBELİK TOKSEMİSİ, PSÖRİAZİS, POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI, PÜRİNDEN ZENGİN DİYET (KARACİĞER, BÖBREK VB.), AĞIR EGZERSİZDE, ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİ, KANSER TEDAVİSİ, ORAK HÜCRELİ ANEMİ, METABOLİK ASİDOZ, ALKOL TÜKETİMİ, BAZI İLAÇLAR (LEVADOPA, FENİTOİN, TİAZİDLER, BARBİTÜRATLAR, METİL ALKOL, MİTOMİSİN, DOWN SENDROMU, POLİKİSTİK BÖBREK, KRONİK KURŞUN ZEHİRLENMESİ, PRİMER HİPERPARATROİDİZM, HİPOTROİDİZM, SARKOİDOZ, AÇLIK, VÜCUT KİTLESİNDEKİ ARTIŞ, PREEKLAMSİ VE EKLAMSİDE, PNÖMONİ, HEMOLİTİK ANEMİLER, PERNİSİYÖZ ANEMİ, PSÖRİAZİS, POLİSİTEMİLER, LENFOMALAR, İSKEMİK KALP HASTALIĞI, GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI , A-ALFA LİPOPROTEİNEMİ, TİP III HİPERLİPOPROTEİNEMİ , ŞİŞMANLIK AZALDIĞI DURUMLAR:

   WİLSON HASTALIĞI, FANCONİ SENDROMU, KSANTİNÜRİ, DÜŞÜK PÜRİN İÇEREN DİYETLE , ÇÖLYAK HASTALIĞI, HODGKİN HAST, M MYELOMA, BAZI İLAÇLAR (ACTH, ALLOPURİNOL, KUMARİN VB), KSANTİNÜRİ, AKUT HEPATİT, UYGUNSUZ ADH SEND, AKROMEGALİ, İNSÜLİN ENJEKSİYON, NEOPLASTİK HASTALIKLAR , KSANTİÜRİ, ASPİRİN

 

AMONYAK (NH3, NH4, AMONYUM).

GENEL BİLGİ: HEPATİK ENSEFALOPATİ TANISI VE HİPERALİMENTASYON TEDAVİSİ TAKİBİNDE KULLANILIR

                                          NORMAL DEĞER:

KORD KANI: 0,9-1,5 UG/ML

PREMATÜRE: 0,9-4,0 UG/ML

0-7 GÜN: 0,9-4,0 UG/ML

7 GÜN-1 AY 0,3-2,0 UG/ML         

2-3 AY :0,3-1,5 UG/ML

4-12 AY: 0,3-1,4 UG/ML

>1 YAŞ: 0,17-1,20 UG/ML

              ARTTIĞI   DURUMLAR:

   KARACİĞER YETMEZLİĞİ, REYE SENDROMU, SİROZ, GASTROİNTESTİNAL KANAMA, PORTALSİSTEMİK ŞANTLAR VE BAZI BÖBREK HASTALIKLARINDA DA AMONYAK DÜZEYİ ARTABİLİR. ÜRE SİKLUSUNUN BOZULDUĞU HASTALIKLARDAN HİPERAMONYEMİ TİP I, ARGİNİNEMİ, VE ORNİTİNEMİDE AÇLIK AMONYAK DÜZEYLERİ ARTARKEN, HİPERAMONYEMİ TİP II, SİTRÜLLİNÜRİ, ARGİNİNOSÜKSİNİK ASİDÜRİ VE LİZİN İNTOLERANSINDA İSE DİYETLE PROTEİN ALIMINI TAKİBEN AMONYAK DÜZEYİ ARTAR.

 

SODYUM: (NA)

GENEL BİLGİ: DÜZEYİ ADH, VAZOPRESİN, RENİN, HİPOFİZ BEZİ TARAFINDAN KONTROEDİLİR.

NORMAL DEĞER: PREMATÜRE: 130-140 MEQ/L, 0-7 GÜN: 134-142 MEQ/L, >7 GÜN: 135-145 MEQ/L

PANİC DEĞERLER: <120 meq="" l:="" hals="" zl="" k="" deh="" dretasyon="" 90="" 105="" ddetl="" n="" roloj="" ve="" vaskuler="" bulgular="">155 MEQ/L: KALP VE BÖBREK BULGULARI, >160 MEQ/L:  KALP YETMEZLİĞİ

              ARTTIĞI   DURUMLAR:

    YETERSİZ SIVI VEYA AŞIRI TUZ ALIMI, AŞIRI İZOTONİK YÜKLEME, HİPER ADRENOKORTİSİZM İLE PRİMER ALDOSTERONİZM, DİABETES İNSPİDUS, DİÜRETİKLER, CONN SEND. CUSHİNG SEND,  STEROİD, CA, FLOR                       AZALDIĞI   DURUMLAR:

   ADRENAL YETMEZLİK., DİÜRETİKLERİN AŞIRI KULLANIMI, TUZ KAYBEDEN NEFRİTLER,  KBY, POLİKİSTİK BÖBREK, RTA, MEDÜLLER KİSTİK HASTALIK, KR. PİYELONEFRİ, BEBEKLERDE VE ÇOCUKLARDA RENAL TUZ KAYBI, BÖBREK HASTALIĞI, 21-HİDROKSİLAZ EKSİKLİĞİ İLE KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ (KAH), 20-22 DESMOLAZ EKSİKLİĞİ İLE (KAH), 3-BETA-OL DEHİDROJENAZ EKSİKLİĞİ İLE (KAH), İZOLE HİPOALDOSTERONİZM, PSEUDOHYPO-ALDOSTERONİZM, AŞIRI TERLEMEDE, YETERLİ SU ALIMININ OLDUĞU HALDE YETERLİ TUZ ALIMININ OLMADIĞI DURUMLARDA., GİS KAYIP, PİLOR STENOZU, İSHAL, HEPARİN, LAKTASİFLER, SÜLFAT, DİÜRETİKLER,  KUSMA VE SÜREKLİ YAPILAN MİDE ASPİRASYONU, İNCE BARSAK ASPİRASYONU YA DA FİSTÜLÜ., DİYETE, TUZ TUTAN RESİN MADDESİNİ EKLENMESİ YA DA DÜŞÜK SODYUM KLORÜRLÜ DİYET.,  POTASYUM EKSİKLİĞİ, UYGUNSUZ ADH SENDROMU.

** YALANCI DÜŞÜK: NEFROTİK SENDROMDA (HİPERLİPİDEMİ), ÖDEM

 

 

 

POTASYUM:

GENEL BİLGİ: HEMOLİZLİ KANDA POTASYUMA BAKILMAMALIDIR. ASİT BAZ VE SIVI İMBALANSINDA KULLANILIR.

  NORMAL DEĞER: KORD KANI: 5,0-10,2 MEQ/L, PREMATÜRE 3,0-6,0 MEQ/L, 0-7 GÜN 3,7-5,9 MEQ/L, 7 GÜN- 1 YIL: 4.1–5.3 MEQ/L, 1-18 YAŞ: 3.4–4.7MEQ/L YETİŞKİN: 3,5-5,3 MEQ/L

PANİK DEĞERLER: <2.5 meq="" l:="" ventr="" k="" ler="" f="" br="" lasyon="">7.0 MEQ/L: KALP KASINI ETKİLER.

ARTTIĞI DURUMLAR:

   TROMBOSİTOZ, LÖSEMİ, HEMOLİZ, DOKU HASARI, STATUS EPİLEPTİKUS, MALİGN HİPERPİREKSİ, ASİDOZ, ABY, KBY, DÜŞÜK İNSÜLİN, KONTROLSUZ DM, ADDİSON, PSEUDOHİPOALDOSTERONİZM, AĞIR EGZERSİZ, ŞOK, DEHİDRATASYONDA, POTASYUM İLE ORAL YA DA PARANTERAL AŞIRI TEDAVİ, YANIKLAR, RABDOMİYOLİZİS, AĞIR ENFEKSİYONLAR, TRAVMALAR, ANESTEZİYE GİRECEK OLAN METABOLİK SİDOZLU OLGULAR, ANESTEZİYE BAĞLI MALİGN HİPERPREKSİ, MASİF HEMOLİZE NEDEN OLAN DURUMLAR, ANÜRİYE NEDEN OLAN DURUMLAR, HİPERKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ, HİPERKİNETİK AKTİVİTE, LENFOMA VE LÖSEMİLERİN TEDAVİSİNDE, DİABETİK KETOASİDOZ.           AZALDIĞI DURUMLAR:

   EN SIK NEDEN POTASYUMSUZ MAYİ TEDAVİSİDİR. KRONİK AÇLIK, DİARE, KUSMA, İNTESTİNAL FİSTÜLER, RTA, FANCONİ SENDROMU, PRİMER VE SEKONDER ALDOSTERONİZM, ŞİDDETLİ YANIK, CUSHİNG SENDROMU, BARTTER, ALKALOZ, OSMOTİK DİÜREZDE, AÇLIK, ALKOLİZM, FOLİK ASİT VE VİT B12 TEDAVİSİNDE, HİPERİNSÜLİNEMİDE, ASİDOZ, METABOLİK ALKALOZ, MİNERELOKORTİKOİD FAZLALIĞI, BARTTER, KONJENİTAL TÜBÜLER DEFEKTLER, KBY, CUSHİNG SEND, KORTİZON, KORTİKOSTERON, AMFOTERİSİN B, HİPERGLİSEMİ, AMİNOGLİKOZİDLER, KARBENİSİLİN YA DA TİKARSİLİN), CİSPLATİNİUM, İNCE BARSAK FİSTÜLÜ., LAKSATİFLER, VİLLÖZ ADENOM, TERLEME, YANIK, KİSTİK FİBROZİS.

 

KLOR

GENEL BİLGİ: ASİT BAZ DENGESİ VE SEROM  OZMOLARİTESİNİ KONTROLÜNDE ÖNEMLİDİR.

NORMAL DEĞER:YENİDOĞAN: 95-110 MEQ/L  ÇOCUK VE YETİŞKİN: 98-106 MEQ/L

PANİK DEĞER: <70 meq="" l="" veya="">120 MEQ/L

ARTTIĞI DURUMLAR:

    DEHİDRATASYON, RTA, ABY, Dİ, SALİSİLAT İNTOKSİKASYONU, RESPRATUAR ALKALOZDA, HİPERKLOREMİK ASİDOZ. AŞIRI DOCA YA DA STEROİD, BÖBREKLER FAZLA NA ATABİLDİKLERİ HALDE KLORÜ ATAMAZLAR VE HİPERKLOREMİK ASİDOZ OLUŞUR, PRİMER HİPERPARATİROİDİ, KBY’DE AŞIRI İZOTONİK ALIMI, BÖBREKLER FAZLA SODYUMU ATABİLDİKLERİ HALDE KLORÜ ATAMAZLAR VE HİPERKLOREMİK ASİDOZ OLUŞUR, ASETOZOLAMİD TEDAVİSİ, RESPİRATUVAR ASİDOZ.    AZALDIĞI DURUMLAR:

    AŞIRI KUSMA, İSHAL, ALDOSTERONİZM, RESPRATUAR ASİDOZ VE SU İNTOKSİKASYONU, AŞIRI SIVI ALIMI, PNÖMONİ VE HİPOTERMİK GLÜKOZLU SIVI ENFÜZYONU İLE OLUŞUR, KRONİK RESPİRATUAR ASİDOZ, RENAL TÜBÜLER HASAR, AKUT İNTERMİTTAN PORFİRİ

 

KALSİYUM (CA)

GENEL BİLGİ: DÜZELTİLMİŞ KALSİYUM:TOTAL CA DÜZEYİNİN %50’Sİ KANDAKİ PROTEİNE BAĞLANIR. PROTEİN MİKTARI 1G/DL ARTARSA, KALSİYUM MİKTARI YAKLAŞIK 0.8 MG/DL AZALIR.

   İYONİZE KALSİYUM: İYONİZE CA AKTİF OLAN FORMUDUR. TOTAL CA’MUN %50-55’İ İYONİZE FORMDA BULUNUR. ANORMAL TOTAL KALSİYUM SONUÇLARININ VE YENİDOĞANIN CA DENGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR. PRİMER HİPERPARATİROİDİZM, FAZLA D VİTAMİNİ ALIMI VE BAZI MALİGNİTELERDE İYONİZE CA DÜZEYİ ARTARKEN, PRİMERVE PSEUDO HİPOPARATİROİDİZM, D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ, MG EKSİKLİĞİ, POSTOPERATİF DURUMLAR, TRAVMA, SEPSİS, YANIKLAR, PANKREATİT VE MULTİPLE ORGAN YETMEZLİĞİNDE İSE İYONİZE KALSİYUM DÜZEYİ DÜŞER.

NORMAL DEĞER:TOTAL KALSİYUM:8,6 – 10,3 MG/DL, YENİDOĞAN: 7.6–10.4 MG/DL,

 İYONİZ CA: YENİDOĞAN: 4.40–5.48 MG/DL, 1-18 YAŞ: 4.80–5.52 MG/DL, YETİŞKİN: 4.65–5.28 MG/DL,

PANİK DEĞERLER:TOTAL CA: <6 mg="" dl:="" yon="" ze:="" 2="" 0="" dl="" tetany="" ve="" konvulz="" yapab="" l="" r="" sup="">

                          TOTAL CA :>13 MG/DL: (İYONİZE: >7.0 MG/DL) KARDİYOTOKSİT, ARİTMİ VE KOMA YAPABİLİR.

ARTTIĞI DURUMLAR:

   HİPERPARATİROİDİ(EN SIK), HİPERTİROİDİ, MM,  YÜKSEK VİTAMİN D (ÖZELLİKLE D VİT3 DAMLA  ALAN BEBEKLERDE), SEDANTER YAŞAM, UZUN SÜRELİ PARENTERAL BESLENME, AKROMEGALİ, DEHİDRATASYON, ÇEŞİTLİ MALİGNİTELER, POLİSİTEMİAVERA, BURNETT’S SENDROM, FEOKROMASİTOMA, SARKOİDOZİS, ORAL KALSİYUM TEDAVİSİ, TİAZİD TÜRÜ DİÜRETİKLER, GRANÜLÖMATÖZ HASTALIKLAR (SARKOİDOZ)        AZALDIĞI  DURUMLAR:

   HİPOALBUMİNEMİ (EN SIK), VİTAMİN D EKSİKLİĞİ, RİKETS, KBY, MG EKSİKLİĞİ, AKUT PANKREATİT, HİPERFOSFATEMİ, SİSTİNOZİS, OSTEOMALİZİ, ALKOLİZM, HEPATİK SİROZ , HİPOPARATİROİDİZM

 

 

 

MAGNEZYUM (MG)

GENEL BİLGİ:GİS’TEN EMİLİR VE BÖBREKLERDEN ATILAN BİR HÜCRE İÇİ  ENZİM KOFAKTÖRÜDÜR.

NORMAL DEĞER: 1,20-2,50 MG/DL

PANİK DEĞERLER: (<1.0 mg="" dl="" tetan="">5.0 MG/DL), 5.0–10.0 MG/DL: SSS DEPRESYONU, KUSMA, BULANTI, YORGUNLUK, 10–15 MG/DL: KOMA, EKG DEĞİŞİKLİKLERİ, RESPİRATORY PARALİZİ 30 MG/DL: TAM KALP BLOĞU

34–40 MG/DL: AREST

ARTTIĞI DURUMLAR:

  HİPOTROİDİZM, KBY, DEHİDRETASYON, ŞİDDETLİ DKA, ADDİSON, DİABETİK KOMAYA BAĞLI DEHİDRATASYON, AŞIRI MİKTARDA DENİZ SUYU ALIMI, İATROJENİK NEDENLER, FURASEMİD, TİAZİD DİÜRETİKLER, PARENTERAL BESLENME, LİTYUM KARBONAT ZEHİRLNMESİ, ANTİASİTLER, LAKSATİFLER, BÖBREK YETMEZLİĞİ, ADRENOKORTİKAL YETMEZLİK, MULTİPLE MYLELOMA, ANTİASİT, YUMURTA, LAKTASİF      AZALDIĞI DURUMLAR:

   EMİLİM BOZUKLUKLARI, DİYETLE YETERSİZ ALIM, AKUT PANKREATİT, HİPERKALSEMİ, GEBELİK (3. TRİMESTIR), HİPOPARATİROİDİZM, KR GLUMERULONEFREİT, KR. ALKOLİZM, DELİRİUM TREMENS,HİPER ALDOSTERİNİZM, HİPERELEMENTASYON, KRONİK GLOMERÜLONEFRİT, HİPERALDOSTERONİZM, DKA

 

FOSFOR PO4 VEYA FOSFAT (P)

GENEL BİLGİ: YAKLAŞIK %80’Nİ KEMİKLERDE KALSİYUMLA BERABER BULUNUR. BÖBREK VE SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARININ VE BAZI İLAÇLARIN ETKİLERİNİN TAKİBİNDE KULLANILIR.

NORMAL DEĞER:  YENİDOĞAN: 4.5-9.0, ÇOCUK: MG/DL,  4,50-5,50 MG/DL,  YETİŞKİN: 2,5-4,5 MG/DL

PANİK DEĞER: <1 mg="" dl="" sup="">

ARTTIĞI DURUMLAR:

  HİPOPARATİROİDİZM, HİPOKALSEMİ, D VİTAMİN FAZLALIĞI, PSEUDOHİPOPARATİROİDZM, KIRIK İYİLEŞMESİ SIRASINDA, KC HAST, SİROZ, BÖBREK YETMEZLİĞİ, NEFRİT, LAKTİK ASİDOZ, DKA, AKROMEGALİ, ADDİSON, ÜST BARSAK TIKANIKLIĞI, PAGET HASTALIĞI, M MİYELOMA, LÖSEMİ, CPR,        AZALDIĞI DURUMLAR:

   HİPERPARATİROİDİZM, RİKETS, D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ, HİPERİNSÜLİN, ALKOLİZM DM, MALABSORBSİYON, HİPOKALEMİ, KUSMA , DAİRE, HİPOTİROİDİ, TİYAZİD DİÜRETİKLERİN, KUSMALAR, NEOPLASTİK HASTALIKLAR, MİYELOMA, MUTİPL ENDOKRİN NEOPLAZİ, HİPERVENTİLASYON SENDROM,  GRAM (-) SEPSİS,

 

LAKTAT DEHİDROGENAZ (LDH, LD, LAKTİK ASİT DEHİDROGENAZ)

GENEL BİLGİ:

  HÜCRE İÇİ ENZİMDİR. BEŞ FARKLI İZOENZİMİ (LDH1-LDH5) VARDIR. KALP, KARACİĞER, İSKELET KASI, BÖBREK VE ERİTROSİTLER EN YÜKSEK MİKTARDA BULUNUR.

NORMAL DEĞERLER:

LDH1: 17%–27% 

LDH2: 29%–39% 

LDH3: 19%–27% 

LDH4: 8%–16% 

LDH5: 6%–16%        MİYOKARD ENFARKTÜSÜ: İLK 12 SAATTEN SONRA SERUM DÜZEYİ 2-10 KAT ARTAR VE 24-48 SAATTE PİK YAPAR ALFA İZOENZİMLERİ ÖZELLİKLE LDH1 ARTAR. LDH1/LDH2 ORANI 1'DEN BÜYÜKTÜR.

* RENAL KORTEKS ENFARKTI: LDH! ARTAR.* PANKREATİTTE LDH2 VE LDH3 ARTAR.

* HEMOLİTİK ANEMİ , MEGALOBLASTİK ANEMİ VE MÜSKÜLER DİSTROFİDE  LDH1 VE LDH 2 ARTAR.    

* VİRAL- TOKSİK HEPATİT, KONJ KALP YETMEZLİĞİ, PULMONER İNFAKTA: LDH4 VE LDH5 ARTAR

NORMAL DEĞER: 0–5 YAŞ: 425–975 U/L, 5–12 YAŞ: 370–840 U/L 12–14 YAŞ: 370–785 U/L, 14–16 YAŞ: 370–645 U/L, >16 YAŞ: 313–618 U/L

ARTTIĞI   DURUMLAR:

   AMI, KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ, HİPERTERMİ, RENAL İNFAKT, SİROZ, ALKOLİZM, AKUT VİRAL HEPATİTİ, KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ, AKUT MİYOKARDİTİS, MEGALOBLASTİK VE PERNİSYÖZ ANEMİ (B12 VİTAMİNİ VE FOLİK ASİT), DELİRYUM TREMENS, ŞOK, HİPOKSİ, OBSTRÜKTİF SARILIK, NEFROTİK SENDROM, NEFRİT, RENAL KORTİKAL İNFAKT, İSKELET KASI ANOKSİSİ, YANIKLAR (TERMAL VEYA ELEKTRİK), TRAVMA, NEOPLASTİK HASTALIKLAR, LÖSEMİ, HEMOLİTİK ANEMİ, ORAK HÜCRELİ ANEMİ, LENFOMA, RENAL ENFARKTÜS VE AKUT PANKREATİTTE,

 ** APLASTİK ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE LDH SEVİYELERİ NORMALDİR.

 **  ANJİNA PERİKARDİTTE LDH YÜKSELMEZ.

  ** KANSER TERAPİSİNDE DÜZEYİ AZALABİLİR..

 

 

 

KREATİN KİNAZ (CK, CPK, KREATİNİN FOSFOKİNAZ: )

GENEL BİLGİ: İSKELET VE KALP KASINDA DEJENERASYONUNU DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR.

NORMAL DEĞER: 0-7 GÜN: 22-500 IU/L, 7 GÜN-1 AY: 22-240 IU/L, >1 AY VE YETİŞKİN :22-200 IU/L

MM CK3: 96%–100%, MB CK2: 0%–4%, BB CK1: 0%

ARTTIĞI DURUMLAR:

   MI (SERUM DÜZEYİ 4-6 SAATTE ARTAR, 24 SAAT İÇİNDE PİK YAPAR, 3-4. GÜNDE NORMAL DÜZEYE İNER.), ŞOK, KBY, KAS TRAVMASI MÜSKÜLER DİSTROFİDE (50 KAT YÜKSELEBİLİR.), POLİMİYOZİTİS, SEREBRAL İSKEMİ VE ANOKSİ, AĞIR HEMOFİLİLER ( KAS İÇİ KANAMADA ARTAR. EKLEM İÇİNE KANAMADA ARTAR.) TETANOZ. HİPOTİROİDİZM. MALİGN HİPERTERMİ, TİFO, REYE SENDROMU, BRUSELLA,. CO2 ZEHİRLENMESİ, HİPOTERMİ, ALKOLİZM. MC ARDLE SEND, BAZI İLAÇLAR ENJEKSİYONU, AMPİSİLİN VE KARBENİSİLİNİN İM ENJEKSİYONU.            AZALDIĞI

DURUMLAR:

   KAS ATROFİSİ; İLERİ YAŞ,, MALNUTRİSYON, ALKOLİZM, ROMATOİD ARTRİT, CUSHİNG HASTALIĞI, METASTATİK KARACİĞER ÜMÖRLERİ, MULTİBLE ORGAN YETMEZLİĞİ.

 

ALBUMİN

GENEL BİLGİ: KARACİĞERDE ÜRETİLİR. EN ÇOK BUILUNAN PLASMA PROTEİNİDİR. YAĞ ASİTLERİ, HORMONLAR İLAÇLAR, KALSİYUM GİBİ ÇOK SAYIDA MİNERALİN VE ORGANİK MOLEKÜLLLERİN TAŞINMASINDA GÖREV ALIR.

NORMAL DEĞER: 3,5 – 5,5 G/DL

AZALDIĞI DURUMLAR:

   ENTERAL BESLENME, HIZLI HİDRASYON, SİROZ, KC HASTALIKLARI, ALKOLİZM, GEBELİK, NEFROTİK SENDOM, MALABSORBSİYON, MALNUTRİSYON, NEOPLAZİLER, PROTEİN KAYBETTİREN ENTEROPATİLER (CROHN HAST, ÜLSERATİF KOLİT), HİPERTİROİDİZM, YANIKLAR, ÖDEM, SEDANTE YAŞAM, KALP YETMEZLİĞİ, AKUT ENFLAMATUAR, OLAYLAR

  ** NADİREN DEHİDRATASYON VE AMPİSİLİN KULLANIMINA BAĞLI OLARAK ARTABİLİR.

 

PREALBUMİN

GENEL BİLGİ: NUTRİSYONEL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR. ÖZELLİKLE PREMATÜRE İNFANTLAR VE PARENTERAL NUTRİSYON TEDAVİSİ ALAN HASTALARIN TAKİBİNDE DEĞERLİDİR.

NORMAL DEĞER: 17-42 MG/DL

              ARTTIĞI   DURUMLAR:

   ORAL KONTRASEPTİF, KORTİKOSTEROİD, ANABOLİK STEROİD KULLANIMI,  HODGKİN HASTALIĞINDA    AZALDIĞI   DURUMLAR:

   MALNUTRİSYON, MALİGNİTTE, İNFLAMASYON, KRONİK HASTALIKLAR, SİROZ VE PROTEİN KAYBI OLAN DURUMLAR

 

ALKALEN FOSFATAZ (ALP)

GENEL BİLGİ: %95’İNDEN FAZLASI KC VE KEMİK KAYNAKLIDIR. KC SAFRA KESESİ VE KEMİK HASTALIKLARINDA KULLANILIR.  ÇOCUKLARDA BÜYÜME ÇAĞINDA YETİŞKİNLERDEN 3-4 KATI YÜKSEK OLABİLİR..

REFERANS ARALIĞI: PREMATÜRE: 105-500 IU/L, <15 ya="" :="" 350-1000="" iu="" l="">15 YAŞ: 25-250 IU-L 

ARTTIĞI DURUMLAR:

   HİPERPARATROİDİZM, KC HASTALIKLARI, PAGET HASTALIĞI, OSTEOBLASTİK KEMİK TÜMÖRLERİ, KBY, SARKOİDOZ, HİPOFOSFATEMİ, OSTEOGENESİZ İMPERFEKTA, OSTEOMALASİA, RİKETS, OSTEOMYELİT, HODGKİN HASTALIĞI, HİPERTROİDİZM, SAFRA TAŞI, PRİ. BİLİYER SİROZ, DM, PARENTERAL YÜKSEK GLUKOZ TEDAVİSİ, FENİTOİN, FENOBARBİTAL            AZALDIĞI   DURUMLAR:

   AŞIRI D VİTAMİNİ ALIMI, KONJ HİPOFOSFATEMİ, MİLK-ALKALİ (BURNETT) SEND, AKONDROPLAZİ, HİPOTROİDİZM, PERNİSİYÖZ ANEMİ, ÇÖLİYAK HASTALIĞI, MALNÜTRİSYON, ÇİNKO VE MG EKSİK

 

ASİT FOSFATAZ (ASP, ACP)

GENEL BİLGİ: PROSTATTA, KC DALAK, SÜT, ERİTROSİTLER, BÖBREK, TROMBOSİT VE OSTEOKLASTLARDA BULUNUR.

NORMAL DEĞER: 0-3.3 NG/ML

ARTTIĞI  DURUMLAR  (TOTAL OLARAK PSA DAHİL)

   KEMİĞİ TÜMÖRLER (ÖZELİKLE MEME CA.), GAUCHER HAST, HEPATOSELLÜLER HASTALIKLAR, PAGET HASTALIĞI. RES HASTALIKLARI. BÖBREK HAST. TROMBOEMBOLİLER. YÜKSEK ATEŞİN, MI . HİPERPARATİROİDİ. PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN (PSA):PROSTAT TÜMÖRLERİNDE KULLANILIR. AZALDIĞI DURUMLAR KLİNİK ÖNEMİ GENEDE YOKTUR..

 

 

 

ALANIN AMINOTRANSFERAZ (ALT, SGPT)

GENEL BİLGİ: AST ENZİMİNE PARALELLİK GÖSTERİR. KARACİĞER, BÖBREK, KALP, İSKELET KASI VE PANKREAS DA BULUNUR. HEMOLİZLİ SERUM ÖRNEKLERİ YANLIŞ YÜKSEK OLABİLİR.

NORMAL DEĞER:YENİDOĞAN: 10-90 U/L ÇOCUK VE YETİŞKİN:10-60 U/L, >61 YAŞ 10-70 U/L

ARTTIĞI DURUMLAR:

 HEPATİTLER (TORCH, HEPATİT A B C D E ), EMN, SAĞ KALP YETMEZLİĞİ, ŞİDDETLİ ŞOK, YANIK VEYA  TRAVMA , AKUT ANOKSİ, SİROZ, TIKANMA SARILIĞI, KC TÜMÖRLERİ, MI, MYOZİT, MYOKARDİT, MUSKÜLER DİSTROFİ, PREEKLEMSİ, KAS TRAVMASI, PANKREATİT, YAĞLI KC, ALKOLİZM, TİFO, BRUSELLA, İLAÇLAR, AĞIREGZERSİZ

  ** BÖBREK YETMEZLİĞİ, GEBELİK, PİRİDOKSİN  YETMEZLİĞİ, MALNÜTRİSYON VE İYE DURUMLARINDA AZALABİLİR.

 

ASPARTAT AMINOTRANSFERAZ (AST)

GENEL BİLGİ:KALP VE HC HASTALIKLARINDA KULLANILIR.

NORMAL DEĞER: 0-5 GÜN: 35-140 IU/L ÇOCUK: 10-55 IU/L, YETİŞKİN:10-45 IU/L 

              ARTTIĞI   DURUMLAR:

   KC HASTALIKLARI VE METASTAZLARI;VİRAL, KR. VE ALKOLİK HEPATİT, EMN, TIKANMA SARILIĞI, HEPATOMA,SİROZ, SAFRA YOLU HASTALIKLARI, ARI SOKMASI, TORCH, EKLEMSİ, HEPATATOKSİK İLAÇLAR, KAS KEMİK HASTALIKLARI, TRAVMA, YANIKLAR, KURŞUN ZEHİRLENMESİ, EMOLİ, MANTAR ZEHİRLENMESİ,, HEMOLİTİK ANEMİ, AKUT HİPOTANSİYON, AKUT PANKREATİT, MANTAR ZEHİRLENMESİ, PULMONER İNFARKT, SEREBRAL İNFARKT VE TÜMÖRLER, MYOGLOBİNÜRİ, İM ENJEKSİYON, AŞIRI EKZERSİZ, Mİ

  ** AZOTEMİ, KRONİK BÖBREK DİALİZİ DURUMLARINDA AZALABİLİR.

 

GAMAGLUTAMİLTRANSFERAZ (GGT)

GENEL BİLGİ:GGT ÖZELLİKLE BÖBREKLER, PANKREAS, BİLİYER SİSTEM, İNCE BARSAK, DALAK, KALP VE BEYİNDE BULUNUR. OBST SARILIK, İNTRAHEPATİK KOLESTAZİS, PANKREATİT VE KARACİĞERDEKİ METASTATİK KARSİNOMLARIN TANISINDA DUYARLI TESTTİR. KC HASTALIKLARINDA ALP İLE PARALEL İKEN, KEMİK HASTALIKLARINDA PARALEL DEĞİLDİR.

NORMAL DEĞER:YENİDOĞAN:10-300 IU/L, <4 ay:="" 7-180="" iu="" l="" erkek:="" 7-80="" kadin:="" 5-55="" sup="">

ARTTIĞI   DURUMLAR:

  KC HASTALIKLARI, AKUT- KR. HEPATİTLER, TIKANMA SARILIĞI, EMN, KOLANJİTİS, KC METASTAZLARI, ALKOLİK HEPATİT, SİROZ, PRİMER BİLİYER SİROZ, YAĞLI KARACİĞER, TIKANMA SARILIĞI, HİPERTİROİDİZM, KOLESTAZ, PANKREATİTLER, PANKREAS, MEME VE KANSERİ, DM, KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ, MI, NEFROTİK SENDROM, RENAL TÜMÖR, BEYİN TÜMÖRLERİ,  İLAÇLAR, PRİMER VE SEKONDER HİPERLİPİDEMİLER.

 

AMİLAZ VE LİPAZ

GENEL BİLGİ: AMİLAZ VÜCUTTA ŞEKERİN SİNDİRİMİNDE ROL OYNAR. EN ÖNEMLİ OLUŞUM YERİ PANKREASDIR. KARACİĞER, TÜKRÜK BEZLERİ VE PANKREASDANSALGILANAN AZ MİKTARDA AMİLAZDA KANDA BULUNUR

**PANKREAS AKUT HASARLARINDA AMİLAZ 24 SAAT İÇİNDE ZİRVE YAPAR. LİPAZDA PARALELLİĞİ ÖNEMLİDİR.

** AKUT PANKREATİT İDRAR AMİLAZI2 HAFTADAN UZUN SÜRE YÜKSEK KALMASI PSEUDOKİST OLUŞUMUNU DÜŞÜNÜLÜR.

NORMAL DEĞER:AMİLAZ: YENİDOĞAN: 6–65 U/L YETİŞKİN:: 25–125 U/L, YAŞLI: 21–160 U/

LİPAZ NORMAL DEĞER: YETİŞKİN:: 10–140 U/L,  >60 YAŞ: 18–180 U/L PANİK LİPAZ DEĞERİ: >600 IU/L

AMİLAZ ARTTIĞI DURUMLAR:

** AKUT PANKREATİTTE, ŞİDDETLİ ÜREMİDE VE ŞİDDETLİ DİYABETİK KETOASİDOZDA NORMALİN 5-10 MİSLİ ARTAR.

   YÜKSEK AMİLAZ, NORMAL LİPAZ: KABAKULAK, P ÜLCER, BAĞIRSAK OBSTRİKSİYONU, İNF BAĞIRSAK HAST,

   YÜKSEK LİPAZ: KOLESİSTİT, STRANGULER VEYA BAĞIRSAK İNFARKTI, PERİTONİT, ORGAN TRANSPLATASYONU,

   YÜKSEK AMİLAZ: ALKOL ZEHİRLENMESİ, KAFA TRAVMASI, KR PANKREATİT ATAĞINDA, PERFORE P. ÜLSER, AFF-LOOP OBST, POSTERİYOR GASTREKTOMİ, KOLESİSTİTİS, PANKREAS DUKTUS TAŞI İLAÇLAR, DİYABETİK KOMA, AKREP SOKMASI, SÜPPÜRATİF PAROTİTİS, KABAKULAK (SADEC ALMAZ YÜKSELİR.), TÜKRÜK BEZİNİN TAŞ VE OBSTRÜKSÜYONU              AMİLAZ AZALDIĞI DURUMLAR:

YAYGIN PANKREAS HASARI, AKUT VE KRONİK HEPATİT, BAZEN GEBELİK TOKSEMİSİ PANKEAS YETMEZLİĞİ KİSTİK FİBROZİS, AĞIR KARACİĞER HASTALIKLARI VE PANKEATEKTOMİ SONRASI

 

 

 

İNDİREKT BİLİRUBİN (İB)

GENEL BİLGİ: KC VE SAFRA KESESİ FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR

NORMAL DEĞER: 0,3 – 1 MG/DL  TOTAL BİLİRÜBİN: 0.2–1.3 MG/DL,  YENİDOĞAN:  0–10 MG/DL   

              ARTTIĞI   DURUMLAR:

            SERUM DİREK BİLİR.      SERUM İNDİREK BİLİ.     İDRAR BİLİ.            İDRAR ÜROBİLİ.

HEPATİK SARILIK            + + +   + +      + + +   + +

OBSTRÜKTİF SARILIK     + + + +            NORMAL/ HAFİF  YÜKSEK        + + + +            NEGATİF

HEMOLİTİK SARILIK       NORMAL      + +      NEGATİF      + + +

 

   HEMOLİTİK ANEMİ, BÜYÜK HEMATOMLAR. (YENİDOĞAN KAPUT SUKSEDEUM). HEPATOSELÜLER HASARLAR (İNFLAMATUAR, TOKSİK, NEOPLASTİK), İNTRAHEPATİK VE EKSTRAHEPATİK SAFRA YOLLARI TIKANIKLIKLARI, HEMOLİTİK HASTALIKLAR, NEONATAL FİZYOLOJİK SARILIK, CRİGLER-NAJAR SENDROMU, GİLBERT HASTALIĞI, DUBİN-JOHNSON SENDROMU, FRUKTOZ İNTOLERANSI  HİPOTİROİDİZM, İNEFEKTİF ERİTROPOEZİS, LUCEY-DRİSCOLL SENDROMU, KONJESTİF KY, HEMORAJİK ;AC ENFARKTÜS, RİFAMPİSİN, İZONİAZİD, NOVOBİYOSİN

 

DİREKT BİLİRUBİN (DB)

GENEL BİLGİ: KARACİĞER VE SAFRA KESESİ FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR.

NORMAL DEĞER: 0,0 – 0,2 MG/DL     TOTAL BİLİRÜBİN: 0.2–1.3 MG/DL 

              ARTTIĞI   DURUMLAR:

    İNTRAHEPATİK VE EKSTRAHEPATİK SAFYA YOLLARI TIKANIKLIKLARI, HEPATOSELÜLER HASAR, KOLESTAZİS, DUBİN-JOHNSON SENDROMU VE ROTOR SENDROMUND, BİLİYER ATREZİ, PRİMER SKLEROZAN KOLANJİTİT, SİROZ, GEBELİK, HEPATİT, ORAL KONTRASEPTİFLER, İDİOPATİK REKÜRREN İNTRAHEPATİK KOLESTAZİS, EKSTRAHEPATİK KOLESTAZİS, ENFEKSİYONLAR, İLAÇLAR, TOKSİNLER

 

SERUM DEMİR (FE)

GENEL BİLGİ: TRANSFERRİNE BAĞLI FERRİK (FE+3) DEMİRİ YANSITIR. ANEMİLERİN AYIRICI TANISINDA, HEMOKROMATOZİS VE HEMOSİDEROZİS TANISINDA, ÖZELLİKLE ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN AKUT DEMİR ZEHİRLENME TANISINDA KULLANILIR. 10 SAATLİK AÇLIK SONRASINDA NUMUNE ALINMALIDIR. SABAH ÖRNEKLERDEKİ SERUM FE ÖĞLEDEN SONRA ALINANLARADAN DAHA YÜKSEKTİR. NUMUNENİN SABAH ALINMASI DAHA UYGUNDUR.

NORMAL DEĞER: YENİDOĞAN: 100-250 MG/DL, ÇOCUK:50-120 MG/DL, >15 YAŞ: 50-175 MG/DL

FE ENTOKSUNDA PANİK DEĞER: 280–2550 µG/DL; FETAL DEĞER: >1800 µG/DL.

              ARTTIĞI   DURUMLAR:

   İDİOPATİK HEMOKROMATOZİS, PERNİSYÖZ, APLASTİK VE HEMOLİTİK ANEMİLER (TALESEMİ PERNİZYÖZ ANEMİ), HEMOKROMATOZİS AKUT KC HASTALIKLARI,, PROGESTERON İÇEREN DOĞUM KONTROL HAPLARININ KULLANIMI,, GEBELİK, MİR ZEHİRLENMESİ, KURŞUN ZEHİRLENMESİ, VİTAMİN B6 EKSİKLİĞİ, NEFRİT, AKUT LÖSEMİ, TALASEMİ, TEKRARLAYAN TRANSFÜZYONLAR VE AKUT DEMİR ENTOKSLARINDA                       AZALDIĞI   DURUMLAR:

   DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ, KR KAN KAYBI, KRONİK HASTALIKLARIN VE AKUT-KRONİK ENFEKSİYONLAR, EMİLİM BOZUKLUĞU, MENS DÖNEMİNDE (%10-30 AZALMA), GEBELİK, HİPOTROİDİZM, KARSİNOMA, PERNİSYÖZ ANEMİ REMİSYONU, HEMOLİTİK ANEMİ, NEFROZ,, AMELİYAT SONRASI DÖNEM,, KWASHİORKOR

 

TOTAL DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ (TDBK, TIBC)

GENEL BİLGİ:SERUM TRANSFERRİN KONSANTRASYONUNU GÖSTERİR.

NORMAL DEĞER: <1 ya="" :="" 100-400="" mg="" dl="">1 YAŞ VE YETİŞKİN: 240-450 MG/DL 

              ARTTIĞI   DURUMLAR:

    DEMİR EKSİKLİĞİ, AKUT VEYA KRONİK KAN KAYBI, AKUT HEPATİT, PROGESTERON İÇEREN, DOĞUM KONTROL YAPI KULLANIMI, GEBELİĞİN 2. VE 3. TRİMESTR, HİPOKROMİK ANEMİLER,                         AZALDIĞI   DURUMLAR:

    HEMOKROMOTOSİS, HİPOPROTEİNEMİ (YANIK MALNUTRİSYON), HİDRONEFROZ, TALASSEMİ, SİROZ, HİPERTROİDİZM, DEMİR EKSİKLİĞİ OLMAYAN ANEMİLER, KRONİK HASTALIKLAR, BÖBREK HASTALIKLARI, TRANSFERRİN EKSİKLİĞİ (KALITIMSAL VEYA KAZANILMIŞ)

 

 

 

FERRİTİN

GENEL BİLGİ: DEMİR EKSİKLİĞİ, KR HASTALIK ANEMİSİ, TALASEMİ, HEMAKROMATOZİS VE DEMİR YÜKLEME TEDAVİSİ TAKİBİNDE KULLANILIR. KC HASTALIKLARININ VARLIĞINDA DEMİR EKSİKLİĞİNE RAĞMEN NORMAL OLABİLİR.

NORMAL DEĞER:<7ay: 50-300="" ng="" ml="">7 AY ÇOCUK: 15-140 NG/ML, KADIN: 18–270 NG/ML, ERKEK: 18–160 NG/ML,  >60 YAŞ 18-250 NG/ML, PANİK DEĞER: <10 ng="" ml="">400 NG/ML

ARTTIĞI   DURUMLAR:

   ORAL FE TEDAVİSİ, HEMOKROMATOZİS, HEMOSİDEROZİS, İNFLEMATUAR HASTALIKLAR, HİPERTİROİDİZM, HEMOLİTİK ANEMİ, MEGALOBLASTİK ANEMİ, TÜMÖRLER, KR KC HAST, TALASEMİ (YÜKSEK VEYA NORMAL)          AZALDIĞI DURUMLAR:

   DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ, KRONİK HASTALIK ANEMİSİNDE DÜŞÜK VEYA NORMORMAL OLABİLİR.

 

TRANSFERRİN (SİDEROFİLİN)

GENEL BİLGİ: KANDA EN ÖNEMLİ FE+3 TAŞIYAN PROTEİNDİR. ANEMİNİN AYIRICI TANISINDA KULLANILIR.

NORMAL DEĞER: YENİDOĞAN: 130-275 MG/DL,  ÇOCUK: 200-360 MG/DL, YETİŞKİN: 250-425 MG/DL

ARTTIĞI   DURUMLAR:

   DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ, GEBELİK, ÖSTROJEN TEDAVİSİ VEYA HİPERÖSTROJENİZM, HER TÜRLÜ İLTİHABİ DURUMDA                AZALDIĞI   DURUMLAR:

   KRONİK HASTALIKLARIN HİPOKROMİK MİKROSİTİK ANEMİSİ, RENAL HASTALIKLARI, AKUT İNFLAMASYON, PROTEİN EKSİKLİĞİ VEYA KAYBI (MALNUTRİSYON, YANIK VB.), KRONİK ENFEKSİYONLAR, KRONİK HASTALIKLAR, NEFROTİK SENDROM, M MYELOMA, KC  HASTALIKLAR,

 

HDL KOLESTEROL

GENEL BİLGİ: DOKU VE DAMARLARI LİPİDLERDEN TEMİZLER. ATEROSKLEROZ VE KALP KRİZİ RİSKİ OLANLARDA BAKILMALIDIR. AYRICA LİPİD DÜŞÜRÜCÜ TEDAVİNİN TAKİBİNDE KULLANILIR. YÜKSEK HDL  FAYDALIDIR.

NORMAL DEĞER:ERKEK:30-70MG/DL, KADIN:40-85MG/DL, PANİK DEĞER :<35MG/DL (YÜKSEK RİSK)

ARTTIĞI   DURUMLAR:

AİLEVİ A LİPOPROTEİNEMİ,SİROZ, ALKOLİZM, HEPATİT, DÜZENLİ EGZERSİZ,   AZALDIĞI   DURUMLAR:

   TANGİER HAST, AİLEVİ HİPER TG, HEPATOSELULER HAST, ÜREMİ, NS, KBY, NİEMANN-PECK, APO C-III EKSİKLİĞİ, LAÇLAR, SİGARA, OBEZİTE, STRES, STEROİD, ANTİ HT, DİÜRETİK, B-BLOKER, TG

 

LDL-KOLESTEROL

GENEL BİLGİ: YÜKSEKLİĞİ ATEROSKLEROZ VE MI RİSKİNİ ARTTIRDIĞINI SÖYLENSEDE. BAZI BİLİM ADAMLARI BUNUN VUCUDUN SAVUNMA MEKANİZMASI OLDUĞUNU SÖYLEMEKTEDİR. 

NORMAL DEĞER:NORMAL: 60-130 MG/DL,  SINIRDA RİSK: 130-160 MG/DL, YÜKSEK RİSK: >160 MG/DL

CHİLD AND ADOLESCENT: NORMAL: <110 mg="" dl="" sinirdar="" sk:="" 110="" 130="" y="" ksek="" r="">130 MG/DL 

              ARTTIĞI   DURUMLAR:

   FAMİLİAL TİP II HİPERLİPİDEMİ, FAMİLİAL HİPERCHOLESTEROLEMİ, YÜKSEK KOLESTEROL VE YAĞLI DİYET, HİPOTİROİDİSM, NEFROTİK SENDROM, M MYELOMA, KC OBST VE HAST, A NERVOSA, DM, KBY, PORFİRİA, GEBELİK, STEROİD, PROGESTİN,                 AZALDIĞI   DURUMLAR:

   HİPOLİPOPROTEİNEMİA TANGİER’S HAST, TİP I HİPERLİPİDEMİA, APO C-II EKSİKLİĞİ,

HYPERTHYROİDİSM , KR ANEMİ, ŞİDDETLİ HEPATOSELULER HAST, REYE’S SEND, AKUT STRES (YANIK, HASTALIK),  EKLEM HAST, KR AC HAST, ÖSTROJEN,

 

KOLESTEROL

GENEL BİLGİ:HİPOLİPİDEMİ VE HİPERLİPİDEMİ TANISI VE ATHEROSKLEROTİK VE MI RİSKİNİ DEĞERLENDİRİLİR.

NORMAL DEĞER: PANİK DEĞER:>250-500MG/DL

YETİŞKİN:140–199 MG/DL, SINIRDA YÜKSEK: 200–239 MG/DL, YÜKSEK: >240 MG/DL OR >6.20 MMOL/L

ÇOCUK: (12–18 YAŞ): <170 mg="" dl="" sinirda="" y="" ksek:="" 170="" 199="" ksek="">200 MG/DL

ARTTIĞI DURUMLAR:

   HİPERLİPOPROTEİNEMİA TİP I, II, IV, V VE B, NS, PANKREATİK CA, ALKOLİZM, KC HAST, BİL SİROZ, OBEZİTE, HİPOTROİDİZM, NS, MI, KÖTÜ KONTROLLÜ DM, ÜREMİ, KBY, VON GİERKE'S HAST, AĞIR MI, ESANSİYEL HİPERLİPİDEMİLER, YÜKSEK KOLESTEROL DİYET, WERNER'S SENDROMU AZALDIĞI   DURUMLAR:

HİPO-A-LİPOPROTEİNEMİA, ŞİDDETLİ KC HAST, MİYELOPROLİFERATİF HAST, HİPOTİROİDİZM, MEGALOBLASTİK ANEMİ, SİDEROBLASTİK ANEMİ, ŞİDDETLİ YANIK, MENTAL GERİLİK, İNFLEMASYON, MALNURİSYON, MALOBSORPSİYON SEND, KR HAST, İNFEKSİYONLAR, KR OBS AC HAST,

 

TRİGLİSERİT

GENEL BİLGİ:HİPOLİPİDEMİ VE HİPERLİPİDEMİ TANISI VE ATHEROSKLEROTİK RİSK DEĞERLENDİRİLİR.

NORMAL DEĞER:ÇOCUK:30-130MG/DL, ERKEK:40-160MG/DL, KADIN:35-135MG/DL,

PANİK DEĞER:>250-500MG/DL

ARTTIĞI DURUMLAR:

   HYPERLİPOPROTEİNEMİA TİP I, IIB, III, IV VE B, NS, PANKREATİT , ALKOLİZM, :NS, MI, OKS KULLANIM, DM, ÜREMİ, GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI, AĞIR MI , ESANSİYEL HİPERLİPİDEMİLER             AZALDIĞI   DURUMLAR:

   FAMİLYAL PLAZMA LCAT EKSİKLİĞİ, A-B LİPOPROTEİNEMİ, KİLO KAYBI, MALNÜTRİSYON, 

 

ÇİNKO (ZN)

GENEL BİLGİ: YARA İYİLEŞMESİ, İMMÜN FONKSİYONLAR BÜYÜME GELİŞMEDE VE FETAL GELİŞİM İÇİN TEMEL ELEMENTLERDENDİR. ÇİNKO EKSİKLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILABİLİR. SAÇ TELİNDE ÇİNKO EKSİKLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILABİLİR.

NORMAL DEĞER: <1 ay:="" 50-125="" mg="" dl="" 1="" ay-15="" ya="" :="" 60-135="">15 YAŞ: 70-150 MG/DL

SAÇTA: 100-280 MG/G.

ARTTIĞI DURUMLAR:

OSTEOSARKOM, GİS HASTALIKLARI, TALASEMİ MAJOR, AMI, HEPATOSELÜLER HASTALIKLAR, AKUT ENFEKSİYONLAR, LÖSEMİ, LENFOMA VE GEBELİKTE, KORONER KALP HASTALIKLARI, ARTERİOSKLEROZ, ANEMİLERDE, AKRODERMATİTİS ENTEROPATİKA, PULMONER TÜBERKÜLOZ,       AZALDIĞI DURUMLAR:

 DM, ÇÖLYAK VE PROTEİN MALNUTRİSYONUNDA SAÇTA ÇİNKO DÜZEYİ DÜŞER.

** ÇİNKO EKSİKLİĞİNDE TAT ALMA VE YARA İYİLEŞMESİ BOZULUR, DERİ LEZYONLARI, ALOPESİ, ANEMİ, HEPATOSPLENOMEGALİ, ABDOMİNAL AĞRI, DİARE VE HİPOALBUMİNEMİ GÖRÜLEBİLİR.

 

SELENYUM (SE)

GENEL BİLGİ: SELENYUM ZEHİRLENMELERİNDE NEFES VE İDRARDA SARIMSAK KOKUSU, AĞIZDA METALİK TAT, BAŞ AĞRISI, BULANTI, KUSMA, PULMONER ÖDEM VE DOLAŞIM KOLLAPS GÖRÜLEBİLİR

NORMAL DEĞER:  SERUM SELENYUM: 95-165 MG/L, 24 SAATLİK İDRARDA SELENYUM: 0-35 MG/GÜN

AZALDIĞI   DURUMLAR:

  GİS KANSERLERİ, MALNUTRİSYON, TPN, GEBELİK, SİROZ VE HEPATİTLER       AZALDIĞI     DURUMLAR

   RES NEOPLAZİ VE ENDÜSTRİYEL SELENYUM TOKSİSİTELERİ

 

BAKIR (CU)

GENEL BİLGİ: TEMEL ELEMENTLERDENDİR

NORMAL DEĞER: 0-3 AY: 20-70 MG/DL, 4 AY-5 YAŞ: 85-190 MG/DL, 6-15YAŞ: 80-160 MG/DL,

 >15 YAŞ: 80-155 MG/DL

ARTTIĞI   DURUMLAR:

   SLE VE BAZI TÜMÖRLER, ÖSTROJEN, ORAL KONTRASEPTİF VE ANTİEPİLEPTİK KULLANIMI, GEBELİK, KARACİĞERDE SERULOPLAZMİN SENTEZİNİN ARTIŞINA BAĞLI OLARAK, ENFEKSİYON, ENFLAMASYON, GEBELİK, LÖSEMİ, BİLİER SİROZ, HODGKİN HASTALIĞI, PELLEGRA, TBC, ANEMİ, TALASEMİ MİNÖR VE MAJÖR, AMI, BEYİN ENFARKTÜSÜ, ROMATOİD ARTRİT, HİPOTİROİDİZM, HİPERTİROİDİZM, KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARI,

   ** PULMONER TBC’DE ERİTROSİT İÇİ CU DÜZEYİNİN ARTMASI KARAKTERİSTİKTİR. AYRICA KURŞUN ZEHİRLENMESİNDE ERİTROSİT İÇİ CU DÜZEYİ ARTARAK WİLSON HASTALIĞININ YANISIRA KRONİK AKTİF HEPATİT, BİLİER SİROZ, ROMATOİD ARTRİT VE PROTEİNÜRİ VARLIĞINDA İDRARLA ATILAN BAKIR MİKTARI YÜKSEKTİR.EN, PROTEİN MALNUTRİSYONUNDA AZALIR.         AZALDIĞI     DURUMLAR:

   WİLSON HASTALIĞI, GİS HASTALIKLARI, KİSTİK FİBROZİS, NS, YANIKLAR, PROTEİN MALNUTRİSYONU, KRONİK İSKEMİK KALP HASTALIKLARI

 

 

 

İMMÜNGLOBULİN PARAMETRELERİ

 

İMMÜNGLOBULİN A (IGA)

GENEL BİLGİ: ÖZELLİKLE SEKRESYONLARDA BULUNUR VE VİRÜS NÖTRALİZASYONUNDA ROL OYNAR.

 

0-11AY: 0-83 MG/DL

1-3YAŞ: 20-100 MG/DL

4-6YAŞ: 27-195 MG/DL      NORMAL DEĞER:

7-9YAŞ: 34-305 MG/DL

10-11YAŞ: 53-204 MG/DL

12-13YAŞ: 58-359 MG/DL 

14-15YAŞ: 47-249 MG/DL

16-19YAŞ: 61-348 MG/DL

>19 YAŞ: 100-400 MG/DL

ARTTIĞI   DURUMLAR:

   M MYELOMA, EGZERSİZ, ALKOLİZM, SİROZ, KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI VE KRONİK ENFEKSİYONLARDA       AZALDIĞI   DURUMLAR:

   KONJENİTAL EKSİKLİK, GEÇ HEBELİK, İLAÇLAR, İMMÜN YETMEZLİKLER, PROTEİN KAYBINA YAPAN GİS HASTALIKLAR VE ATAKSİ TELENJİEKTAZİ

 

İMMÜNGLOBULİN E (IGE)

GENEL BİLGİ:ALLERJİK HASTALIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR

                                                        NORMAL

 0-364 GÜN: 0-8 IU/ML

1-2 YAŞ: 0-12 IU/ML

3 YAŞ: 0-24 IU/ML

4-5 YAŞ: 0-50 IU/ML           DEĞER:

6 YAŞ: 0-70 IU/ML

7-14 YAŞ: 0-120 IU/ML

15 YAŞ<: 0-180="" iu="" ml="" sup="">

ARTTIĞI DURUMLAR:

   ALLERJİK HASTALIKLAR, PARAZİT ENFESTASYONLARI, BRONKOPULMONER ASPERGİLLOSİS, ASTMA, HİPERİMMÜNGLOBULİN E SENDROMU WİSKOTT-ALDRİCH SENDROMUNDA SERUM, EKSOJEN ASTIM(%60), SAMAN NEZLESİ(%30), ATOPİK EKZEMA, PARAZİTER HASTALIKLAR, E-MİYELOMA,  M MYELOMA, ÜRTİKER VE ANJİOÖDEM, PULMONER ALLERJİK ASPERGİLLOZİS            AZALDIĞI DURUMLAR:

   BAZI NEOPLAZMALAR, ATAKSİ TELENJİEKTAZİ, BAZI AGAMA GLOBULİNEMİLERDE, SİTOTOKSİK İLAÇ TEDAVİSİ, İLERLEMİŞ MALİGN HASTALIKLAR

 

 

İMMÜNGLOBULİN M (IGM)

GENEL BİLGİ: BAKTERİ VE VİRÜSLERE KARŞI ÜRETİLEN İLK ANTİKORLARDIR.AKUT ENFEKSİYONLARINDA YÜKSELİRLER.

 

0-11 YAŞ: 0-145 MG/DL

1-3 YAŞ: 19-146 MG/DL

4-6 YAŞ: 24-210 MG/DL     NORMAL DEĞER:

7-9 YAŞ: 32-208 MG/DL

10-11 YAŞ: 31-180 MG/DL

12-13 YAŞ: 35-239 MG/DL

14-15 YAŞ: 15-188 MG/DL

16-19 YAŞ: 23-257 MG/DL

>19 YAŞ: 37-247 MG/DL

ARTTIĞI DURUMLAR:

   ENFEKSİYONLARIN AKUT FAZI, MALARYA, SLE, EMV, OTOİMMÜN HASTALIKLAR, ALDENSTROM MAKROGLOBULİNEMİSİ, KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI, AKTİF SARKOİDOZ, NEFROTİK SENDROM VE BAZI LENFOMALARDA          AZALDIĞI  DURUMLAR:

   İMMÜN YETMEZLİKLER, KLL IGG VE IGA MİYELOMA, VE PROTEİN KAYBINA NEDEN OLAN HASTALIKLARDA IGM DÜZEYİ DÜŞER.

   ** BOS’DA 3 MG/DL’NİN ÜZERİNDEKİ IGM DEĞERLERİ BAKTERİYEL MENENJİT LEHİNEDİR.

 

 

 

İMMÜNGLOBULİN G (IGG)

GENEL BİLGİ:BAKTERİ, VİRÜS VE TOKSİNLERE KARŞI UZUN SÜRELİ KORUYUCULUĞU SAĞLAYAN ANTİKORLARDIR. NÖROLOJİK HASTALIKLARIN AYIRCI TANISINDA İSE BOS’DAKİ IGG DÜZEYLERİ YOL GÖSTERİCİ OLABİLİR. HUMORAL VE KOMBİNE (HUMORAL+HÜCRESEL) İMMÜN YETMEZLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR. AÇIKLANAMAYAN VE TEKRAR EDEN KULAK ENFEK. SİNOPULMONER HASTALIKLAR VE ATOPİK ALLERJİLERDE IGG ALT TİPLERİNE BAKILABİLİR..

                                       NORMAL DEĞER:

         TOTAL IGG

1-3YAŞ: 453-916 MG/DL

4-6YAŞ: 504-1465 MG/DL

7-9YAŞ: 572-1474 MG/DL

10-11YAŞ: 698-1560 MG/DL

12-13YAŞ: 759-1550 MG/DL

14-15YAŞ: 716-1711 MG/DL

16-19YAŞ: 549-1584 MG/DL

>19YAŞ: 630-1580 MG/DL            IGG1

 0-6 AY 200-400 MG/DL

7-12 AY 200-800 MG/DL

1-12 YAŞ 300-800 MG/DL

13-15 YAŞ 350-1000MG/D

>15 YAŞ 200-1150 MG/DL

           IGG2

 0-1 YAŞ 50-100 MG/DL

2-3 YAŞ 30-450 MG/DL

4-15 YAŞ 100-450 MG/DL

>15 YAŞ 100-550 MG/DL               IGG3

0-1 YAŞ 15-150 MG/DL

2-12 YAŞ 15-117MG/DL

>12 YAŞ 15-120 MG/DL

             IGG4

>1 YAŞ 0-125 MG/DL

 

ARTTIĞI DURUMLAR:

   MULTİPLE SKLEROZ, MALNUTRİSYON, HİPERİMMÜNİZM,  SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT VE MSS SİFİLİSİNDE (BOS TA), HİPOGAMAGLOBULİNEMİ, ATAKSİ-TELENJİEKTAZİ VE WİSKOTT-ALDRİCH SENDROMUNDA TÜM IGG ALT TİPLERİNİN DÜZEYİ DÜŞER. IGG MYELOMA, KC HASTALIKLARI, KR TEKRARLAYAN ENFEK., OTOİMMÜN HAST. VE BAZI MALİGNİTELERDE IGG DÜZEYİ ARTAR        AZALDIĞI   DURUMLAR:

   İMMÜN YETMEZLİKLER, BENCE- JONES PROTEİNEMİ, IG A MİYELOMA, LENFOİD APLAZİ, AGAMAGLUBİNEMİ, KLL VE PROTEİN KAYBINA NEDEN OLAN HAST, , REKÜRRENT SİNOPULMONER ENFEKSİYONLAR VE OTİTİS MEDİADA İSE IGG2, IGG3 VE IGG4 DÜZEYİ DÜŞER. ATOPİK ALLERJİLERDE IGG4 ARTAR

 

 

KOMPLEMAN DEĞERLERİ

 

HASTALIKLAR       C3       C4

HEREDİTER ANJİOÖDEM           -          

LYMFOPROLİFERATİF HASTALIKLAR          -          

GLOMERÜLONEFRİTLER          

 

SLE    

 

VASKÜLTLER        

 

ROMATOİD ARTRİT         

 

HEREDİTER C4 EKSİKLİĞİ         -          

BAKTERİYEL HASTALIKLAR  

 

 

KOMPLEMAN 3 (C3)

GENEL BİLGİ: AKUTT FAZ REAKTANLARINDAN BİRİDİR. KOMPLEMAN SİSTEMİNDEKİ KLASİK VE ALTERNATİF YOLLAR C3 BASAMAĞINDA BİRLEŞİR.

NORMAL DEĞER:

0-1 AY:50-120 MG/DL

2-3 AY: 60-150 MG/DL       

 4AY 3 YAŞ: 60-180 MG/DL

>3 YAŞ: 85-200 MG/DL

ARTTIĞI   DURUMLAR:

   AKUT İNFLAMASYONLARDA, HASTALIKLAR, ATOPİK DERMATİT, BİLİER OBSTRÜKSİYON VE AMİLOİDOZİSE      AZALDIĞI   DURUMLAR:

   C3 AKSİKLİĞİ, KC HAST, RA, MPGN, AKTİF SLE, APGN (%99), OTOİMMÜN HASTALIKLAR, BAKTERİEMİ, DOKU HASARI, KRONİK HEPATİT, MALNUTRİSYON, DIC VE KONJENİTAL EKSİKLİKLER,

 

KOMPLEMAN 4 (C4)

GENEL BİLGİ:AKUT FAZ REAKTANLARINDAN BİRİDİR. KOMPLEMAN SİSTEMİNDEKİ KLASİK YOLDA YER ALIR.

                                        NORMAL DEĞER:

 0-7 GÜN: 7-25 MG/DL

7 GÜN-3 AY: 7-30 MG/DL 

4 AY-12 YAŞ: 10-42 MG/DL

>12 YAŞ: 15-50 MG/DL

ARTTIĞI   DURUMLAR:

   AKUT İNFLAMATUAR DURUMLAR VE MALİGNİTELERDE     AZALDIĞI   DURUMLAR:

   DOĞUŞTAN C4 DEFEKTİ, İMMÜN KOMPLEKS HAST, AKUT SLE, AKUT GLOMERÜLONEFRİT, KRONİK HEPATİT, OTOİMMÜN HASTALIKLAR, HEREDİTER ANJİOÖDEM, PROTEİN KAYBEDİLEN HASTALIKLAR VE KONJ. EKSİKLİK

 

C'1 ESTERAZ İNHİBİTORÜ (C'1 INH)

HEREDİTER ANJİOÖDEMDE EKSİKLİĞİ GÖRÜLÜR VE TANISINDA KULLANILIR.

 

 

KOAGULASYON PARAMETRELERİ

 

HASTALIKLARA GÖRE FAKTÖR DEĞERLERİ

            DAMAR

HAST TROMB.

FONKS.B      TROMBO

SİTOPENİ     F 1,2,5,10

EKSİKLİĞİ   F 8,9,11,12

EKSİKLİĞİ   F7

            F13

            VON

VİL.B.            DİC     K.VİT

EKS

TROMBOSİT            N         N         D         N         N         N         N         N         D/N     N

TROM.AGRE(TT).    N         A         A         N         N         N         N         N         N         N

PZ       N         N         N         U         N         U         N         N         U         U

PTZ     N         N         N         U         U         N         N         U         U         U

KANAMA Z  U         U/N     U/N     N         N         N         N         U         U         N

      ** N: NORMAL   A: ANORMAL,   U: UZAMIŞ,  D: DÜŞÜK

  NORMAL DEĞERLER:PTZ=25-40SN, PZ=12-14SN, KZ:3-8 DK, TROMBİN ZAMANI:20-35 SN, 

                              FİBRİNOJEN:160-450 MG/DL       

** PT VE APTT DEĞERİ, GENELLİKLE FAKTÖR DÜZEYLERİ %40’IN ALTINDA OLMADIKÇA UZAMAZ.

 

FAKTÖRLER

NORMAL DEĞERLER

FATOR II: 80%–120%

FACTOR V: 50%–150%

FACTOR VII: 65%–140% VEYA 65–135 AU

FACTOR VIII:5 5%–145% VEYA  55–145 AU

FACTOR IX: 60%–140% VEYA  60–140 AU

FACTOR X: 45%–155% VEYA 45–155 AU

FACTOR XI: 65%–135% VEYA  65–135 AU

FACTOR XII: 50%–150% VEYA  50–150 AU

VON WİLLEBRAND FAKTÖR: 45%–140% VEYA  45–140 AU

 

PT (PROTROMBİN TİME- PZ)-INR(STANDARDİZE EDİLMİŞ PT)

GENEL BİLGİ: PT EKSTRİNSİK KOAGÜLASYON YOLUNUN TARANMASINDA KULLANILIR. TEMEL OLARAK FAKTÖR VIIA VE DOKU FAKTÖRÜNDEN FAKTÖR XA OLUŞTURABİLME KAPASİTESİNİ ÖLÇMEKTEDİR. ORAL ANTİKOAGÜLAN TEDAVİSİNİN İZLENMESİNDE KULLANILIR. K VİTAMİN EKSİKLİĞİNE BAĞLI UZAMIŞ PT VİTAMİN K YÜKLENMESİNDEN 12- 24 SAAT SONRA PT NORMAL VEYA DÜŞÜK SEVİYELERE İNER.

NORMAL DEĞER: PT: 10-14 SN,  INR: 0.8-1.2

PANİK DEĞER: PT: >30-40SN, INR: >2.5-3,5

ARTTIĞI DURUMLAR:

   FAKTÖR I, II , V, VII, X  VE VİTAMİN K EKSİKLİĞİ,YENİDOĞAN HEMORAJİK HASTALIĞI, FİBROLİZ, DİSFİBRİNOJENEMİ, KC HASTALIKLARI (ALKOL, HEPATİT VB.), ORAL ANTİKUAGULAN, WARFARİN (COUMADİN) TEDAVİSİ, BİLİER OBST, HEPARİN, ÇÖLYAK, KR. DAİRE, HİPERVİTAMİNOZ, DIC,  ZOLLİNGER-ELLİSON SEND, SLE    AZALDIĞI DURUMLAR:

   OVARİAN HİPOFONKSİYON, REJYONAL ENTERİT VE İLEİT

 

 

 

AKTİVE PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI (APTT)

GENEL BİLGİ: İNTRENSEK YOLUNUN (FAKTÖR XII,XI,V,IX) TARANMASINDA KULLANILIR. HEPARİN TEDAVİSİNİ TAKİBİ, HEMOFİLİ A, B TARAMASINDA KULLANILIR.

NORMAL DEĞER:23-35 SN,  PANİK DEĞER: >100 SN

UZADIĞI DURUMLAR:

   HEMOFİLİ A AND HEMOFİLİ B  KONJ FAKRÖR FİTZGERALD EKSİKLİĞİ, PRE-KALLİKREİN EKSİKLİĞİ, HEPARİN, STREPTOKİNAZ, UROKİNAZ  WARFARİN (COUMADİN) TEDAVİSİ,VİT K EKSİKLİĞİ, HİPERFİBRİJENOMİ , KC HAST, DIC , FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ           KISALDIĞI DURUMLAR:

  AKUT KANAMADAN HEMEN OSONRA, DIC’İN ERKEN DÖNEMİ, KC TÜMÖRLERİ

 

THROMBIN TIME (TT);

GENEL BİLGİ: STAGE III FİBRİNOGEN DEFEKTİN, DİC VE HİPOFİBRİNOJEMİDE TARAMA AMAÇLI STREPTOKİNAZ TEDAVİSİ TAKİBİNDE KULLANILABİLİR .

NORMAL DEĞER: 7.0–12.0 SN 

UZADIĞI DURUMLAR:

   HİPOFİBRİNOJENEMİ, HEPARİN DIC, FİBRİNOLOZİS, M MYELOMA, UREMİA, ŞİDDETLİ KC HASTALIĞI. KISALDIĞI DURUMLAR:

   HİPERFİBRİNOJEMİ, YÜKSEK HCT (>55%)

 

KANAMA ZAMANI (KZ)

GENEL BİLGİ: TROMBOSİT SAYI VE FONKSİYONUNU DAĞERLENDİRMEDE KULLANILIR.

    TESTİN YAPILIŞ ŞEKLİ: ÖNKOLUN KILSIZ DİRSEKTEN 5-10 CM ALTINDAN YAPILIR. KOLA TAKILI MANŞONLA TANSİYON 40 MM HG SABİTLENMELİDİR. ÇİZİK 3MM DERİNLİĞİNDE VE 5 MM UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR. 4X4 CM FİLTRE KAĞIDIYLA HER 30SN’DE BİR KAN DAMLALARI KİBARCA EMDİRİLİR. KANAMANIN DURDUĞU ZAMAN KZ’DİR.

NORMAL DEĞER: 3–9.5 DAKİKA, KRİTİK DEĞER: >15 MİNUTES.

UZADIĞI DURUMLAR:

     THROMBOSİTOPENİ (<80000MM3), TROMBOSİT FONKSİYON BOZUKLUĞUNDA, VON WİLLEBRAND FAKTÖR VE FİBRİNOGEN EKSİKLİĞİ VEYA BOZUKLUĞUNDA, İLERİ KBY, KÜÇÜK VEN VEYA DAMAR ANOMALİLERİNDE, ŞİDDETLİ KC HAST, LEUKEMİ, MYELOPROLİFERATİVE HASTALIKLAR,  DIC, ASPİRİN

 

FİBRİNOJEN (FAKTÖR 1)

GENEL BİLGİ: FİBRİNOJEN, TROMBİN TARAFINDAN FİBRİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN BİR PLAZMA PROTEİNİDİR. KARACİĞERDE SENTEZLENİR VE AKUT FAZ REAKTANIDIR. FİBRİNOJEN EKSİK. PT, APTT TESTLERİNDE UZAMA YAPAR..

NORMAL DEĞER: 180-400 MG/ DL

OANİK DEĞERLER: <50 mg="" dl:="" travma="" sonrasi="" kanama="" yapab="" l="" r="" sup="">

                           >700 MG/DL: KARDİYO VASKÜLER VE SEREBRAL VASKULER PATOLOJİLER İÇİN RİSK OLUŞTURUR.

AZALDIĞI  DURUMLAR:

   RA, PNÖMONİ, TBC,  MI, STREPTOMİSİN, NS, TÜMÖRLER, M MİELOMA, HODGKİN HASTALIĞI, GEBELİK, SEREBRAL HASTALIKLAR VE KAZALAR.       ARTTIĞI  DURUMLAR:

   KC HAST, TÜMÖRLER, HİPOFİBRİNOJEMİ, DİSFİBRİNOJEMİ,  DIC

 

 

D-DİMER

GENEL BİLGİ:BİR FİBRİN YIKIM ÜRÜNÜDÜR. BİR ÇOK HASTALIĞIN TANISINDA KULLANILIR.

NORMAL DEĞER:  0-500 ΜG/L

ARTTIĞI DURUMLAR:

    DERİN VEN TROMBOZU, PULMONER EMBOLİ,  DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER KOAGÜLASYONDA, AKUT MI,  AMELİYAT  SONRASI YARA İYİLEŞMESİNDE, KBY, KANSERLERDE, DIC, ARTERİYEL VENÖZ TROMBOZ, PRİMER FİBRİNOLOZİS, ORAK HÜCRE ANEMİSİ KRİZİ, TPA TEDAVİSİ, GEBELİK,  RF VARLIĞINDA YALANCI ARTIŞ OLABİLİR.

 

 

 

ANTİTROMBİN III (AT III, HEPARİN KOFAKTOR AKTİVATÖRÜ)

GENEL BİLGİ: PIHTILAŞMA SİSTEMİNDE TROMBİN, FAKTÖR IX A,XA,XI A,XII A’YI İNHİBE EDER. ETKİSİ HEPARİNLE VE HEPARİN SÜLFATLA ARTAR.EKSİKLİĞİ TROMBOZA NEDEN OLUR.

**  HEPARİN TEDAVİSİ YETERSİZLİĞİNDE AT III  SENVİYESİ BAKILABİLİR.

NORMAL DEĞER: PREMATUR İNFANTLARDA: ; % 26–%61, TERM İNFANTLAR:, %44–%76

>6 AY VE YETİŞKİN: %80–%120 VEYA 17–30 MG/DL

** TROMBOZDAN SONRAKİ AKUT DÖNEMDE TÜKETİME BAĞLI OLARAK DÜŞÜK BULUNUR. BU NEDENLE AKUT DÖNEM GEÇTİKTEN (6 AY SONRA ) ÖLÇÜLMELİDİR.

ARTTIĞI  DURUMLAR:

   AKUT HAPATİT, BÖBREK TRANSPLATSYONU, İNFLRMASYON, MENTRUASYON, WALFARİN, HİPERGLOBUNEMİ,         AZALDIĞI DURUMLAR:

   KONJENİTAL VEYA AKKİZ HEREDİTER EKSİKLİK, KC TRANSPLATASYONU, KC HAST, DIC, NS, KR KC YETMEZLİĞİ, KANSERLER, SİROZ, HEPARİN EKSİKLİĞİ, FİBRİNOLİTİK PROBLEMLER, GRAM (-) SEPSİS, PULMONER EMBLİ, AKUTTROMBOLİTİK HASTALIKLAR,  HEPARİN TEDAVİSİNDE 3 GÜN SONRA, CERRAHİ SONRASI

 

PROTEİN C AKTİVİTESİ

GENEL BİLGİ: PROTEİN C, K VİTAMİNİNE BAĞLI OLARAK KARACİĞERDE SENTEZLENİR. PROTEİN C, PROTEİN S YARDIMIYLA F VA VE FVIII A’NIN PROKOAGÜLAN AKTİVİTELERİNİ İNHİBE EDEREK KOAGÜLASYONUN DÜZENLENMESİNE ROL OYNAR. EKSİKLİĞİ TROMBOZA NEDEN OLUR.

  ** LUPUS ANTİKOAGÜLAN VARLIĞINDA İSE HATALI OLARAKYÜKSEK BULUNUR.

  ** HOMOZYGOUS PROTEİN C EKSİKLİĞİ OLAN HASTALAR  PURPURA FULMİNANS NEONATALİS (ALT EXTREMİTE EKİMOZLARI, ANEMİ ATEŞ VE ŞOK OLUR) GÖRÜLEBİLİR.

NORMAL DEĞER:%70-140

** AKUT ROMBOZDAN 6 AY SONRA ÖLÇÜLMELİDİR.

AZALDIĞI DURUMLAR:

   AKUT TROMBOZDA (TÜKETİME BAĞLI), K VİTAMİN  EKSİKLİĞİ, NEONATAL PURPURA FULMİNANS ORAL ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ, WARFARİN KC HASTALIKLARI, DİC, TROMBOFLEBİT AND PULMONER EMBOLİSM,  ARDS, L-ASPARAGİNE TEDAVİSİ, TÜMÖRLER,

YALANCI DÜŞÜK: FAKTÖR VIII YÜKSEKLİĞİNDE, FV LİEDEN MUTASYONUNDA 

 

PROTEİN S AKTİVİTESİ

GENEL BİLGİ: PROTEİN S, K VİTAMİNİNE BAĞLI OLARAK KARACİĞERDE SENTEZLENİR. EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARDA TROMBOZ GELİŞME RİSKİ ARTAR..

NORMAL DEĞER: %60-130

** AKUT ROMBOZDAN 6 AY SONRA  ÖLÇÜLMELİDİR.

AZALDIĞI DURUMLAR:

    AKUT TROMBOZDA (TÜKETİME BAĞLI), K VİTAMİN EKSİKLİĞİ, NEONATAL PURPURA FULMİNANS ORAL ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ, WARFARİN KC HASTALIKLARI, DİC, THROMBOPHLEBİTİS AND PULMONARY EMBOLİSM,  ARDS, L-ASPARAGİNE TEDAVİSİ, TÜMÖRLER, DİABETİK NEFROPATİ, OKS,

YALANCI DÜŞÜK: FAKTÖR VIII YÜKSEKLİĞİNDE, FV LİEDEN MUTASYONUNDA 

 

 

HORMON PARAMETRELERİ

 

TSH (TİROİT SLİMÜLAN HORMON):

GENEL BİLGİ:TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, TEDAVİ TAKİBİNDE VE KONJ HİPOTİROİDİ TANISINDA  KULLANILAN VE EN DEĞERLİ VE EN HASSAS OLAN TESTTİR. T3 VE T4’TEN DAHA ANLAMLIDIR.

   ** ÖZELLİKLE İNTRAUTERİN VE 2 YAŞA KADAR TEMEL BÜYÜME VE GELİŞME HORMONUDUR.

      NORMAL DEĞER: 0,25-5,4 MU/L   < 2 HAFTA: 3–20 MU/L

   ** ÖZELLİKLE YENİDOĞAN VE BEBEKLERDE TSH 5 MLU/ML ÜSTÜNDEKİ DEĞERLER YAŞ GRUBUNA NORMAL OLSA BİLE EN AZINDAN BİRKAÇ AYDA BİR EN AZ 2 YAŞINA KADAR TAKİP EDİLMELİDİR. TSH  5 MLU/ML ÜZERİNDE OLAN ÇOCUKLARDA ZEKA GERİLİĞİ GÖRÜLDÜĞÜ VE TEDAVİ BAŞLANMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEN BİRÇOK MAKALE VAR.

ARTTIĞI DURUMLAR:

   KONJENİTAL PRİMER HİPOTİROİDİZM (EN SIK İYOT EKSİKLİĞİNE BAĞLI ANNE BEBEKLERİNDE GEÇİCİ OLARAK GÖRÜLÜR.), ANTİ TSH ANTİKOR VARLIĞINDA, BASİT YAYGIN GUATR, HASHİMOTO TİROİDİTİ, EKTOPİK TSH SALGILANAN HİPFİZ TÜMÖRLERİ, MEME TÜMÖRLERİ,  SUBAKUT TİROİDİT VE TİROİD HORMON REZİSTANSINDA,             AZALDIĞI   DURUMLAR:

    PRİMER HİPERTİROİDİZM, YÜKSEK TİROİD HORMON TEDAVİSİ, HİPOTALAMİK VE HİPOFİZER HİPOTİROİDİZM İLE HİPERTİROİDİZMDE, HİPOLİZ YETMEZLİĞİ,  BASEDOW HASTALIĞI, TOKSİK ADENOM,  GEBELİ İLK TRİMESTİRDE,

 

T3 (TRİİYODOTRİNİN):

GENEL BİLGİ: KARBOHİDRAT METABOLİZMASI, ISI ÜRETİMİ, PROTEİN YAPIMI VE BÜYÜME ÜZERİNDE ETKİLİDİR

NORMAL DEĞER: 0.9 - 2.5NMOL/L

PANİK DEĞERLER: <50 ng="" dl="" ve="">300 NG/DL.

ARTTIĞI DURUMLAR:

   HİPERTİROİDİ, YÜKSEK TEDAVİ DOZU, AKUT TİROİDİT, TOKSİK MULTUMODÜLER GUATR, T3 TİROLOKSİKOSU, TSH SALGILAYAN ADENAM, TROFOBLASTİK TÜMERLER, BASEDOW GRAVES HASTALIĞI, OSTROJEN, EROİN, METADON KULLANIMI            AZALDIĞI DURUMLAR:

  HİPOTİROİDİ, İDİYOPATİK TİROİT ALMOFİSİ, HİPOTİTUİTARİZM, DÜŞÜK TBG, AKUT HASTALIKLAR, AÇLIKTA, STEROİD, FENİTOİN, SALİSİLAT KULLANIMI

 

T4 (TOTAL TİROKSİN):

GENEL BİLGİ: KANDA BÜYÜK ÖLÇÜDE BAZI PROTEİNLERE (ALBUMİN , PREALBUMİN, TİREOĞLOBİN) BAĞLI OLARAK BULUNUR. BÜYÜME HIZINI, KEMİK VE KALSİYUM MELABOLİZMASINI DÜZENLER.

NORMAL DEĞER: YETİŞKİN: 5.4–11.5 µG/DL VEYA  57–148 NMOL/L

                                  ÇOCUKLARDA:: 6.4–13.3 µG/DL  VEYA  83–172 NMOL/L

ARTTIĞI DURUMLAR:

   HİPERTİROİDİ, YÜKSEK TBG, HEPATİT, KC HASTALIKLARI, NEONATALLERDE,  TOKSİK MULTUMODİLER GUATR, TSH SALGILAYAN ADENOM,  FOLLİKÜLER TİROİD KARSİNOMU, TROFOBLASTİK TÜMÖRLER, BASEDOW GRAVES HASTALIĞI, GEBELİĞİN 2.-3. TRİMESTİRİNDE, D-TİROSİN TEDAVİSİNDE          AZALDIĞI DURUMLAR:

   HİPOTİROİDİ, DÜŞÜK TBG, İDİYOPADİK TİROİT ATROFİSİ, HİPOPİTUİTARİZM, SALİSİLAT VE ANTİEPİLETİK KULLANIMINDA, HİPOPROTEİNEMİ, TRİİODOTİRONİN TEDEVİSİNDE,

 

SERBEST T3 (FT3, SERBEST TRİİYODOTİRONİN)

GENEL BİLGİ:TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR.

  ** TOTAL T3’ÜN YAKLAŞIK %0,2-0,5’İ FT3’TÜR

NORMAL DEĞER: 3,5-8,0 PMOL/L VEYA 260–480 PG/DL

ARTTIĞI DURUMLAR:

    HİPERTİROİDİZM VE T3 TİROTOKSİKOZUNDA, PRİFERİK RESİSTANS, AYRICA KRONİK HASTALIĞI OLAN VEYA UZUN SÜRE HASTANEDE YATMIŞ OLAN KİŞİLER ÖTİROİD OLSALAR BİLE FT3 DÜZEYİ DÜŞÜK BULUNABİLİR.    AZALDIĞI   DURUMLAR:

HİPOTİROİDİZM, GEBELİK 3. TİRİMESTİR.

 

 

 

SERBEST T4 (FT4, SERBEST TİROKSİN)

GENEL BİLGİ:TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR,

  **  TOTAL T4’ÜN YAKLAŞIK %0,02-0,04’Ü FT4’TÜR.

NORMAL DEĞER: PREMATÜRE: 18-40 PMOL/L, <7 g="" n="" 8="" 5-40="" 5="" pmol="" l="" sup="">

>7 GÜNVE YETİŞKİN: 10-25 PMOL/L VEYA 0.7–2.0 NG/DL

ARTTIĞI DURUMLAR:

   HİPERTİROİDİZM (GRAVES), TİROKSİN TEDAVİSİ        AZALDIĞI DURUMLAR:

   HİPOTİROİDİZM, YETERSİZ TİROKSİN TEDAVİSİ

 

TİROKSİN-BAĞLAYICI GLOBULİN (TBG)

GENEL BİLGİ:: T3 VE T4 HORMONLARININ PLAZMADA BAĞLANDIĞI TAŞIYICI PROTEİNDİR. GENELLİKLE TSH DÜZEYİ İLE UYUMSUZ OLAN TT3 VE TT4 DÜZEYLERİNİN TT4 VE FT4 DÜZEYLERİ ARASINDA UYUMSUZLUK OLAN DURUMLARIN, AŞIRI ARTMIŞ VEYA AZALMIŞ TT4 DÜZEYLERİNİN VE KONJENİTAL TBG EKSİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR.

 

PREMATÜRE: 36-96 UG/ML

0-1 AY: 36-66 UG/ML,

12 AY: 31-56 UG/ML           NORMAL DEĞER:

1-5 YAŞ: 29-54 UG/ML

6-12 YAŞ: 25-50 UG/ML

13-15 YAŞ: 21-46 UG/ML  

>15 YAŞ: 15-34 UG/ML

GEBELİK: 21-70 UG/ML 

OKS KULLANIMI:23–47µG/DL

ARTTIĞI  DURUMLAR:

   ENFEKSİYÖZ HEPATİTLER, AKUT İNTERMİTTANT PORFİRİA, GEBELİK VE HİPOTİROİDİZM, GENETİKAL YÜKSEK TBG         AZALDIĞI DURUMLAR:

   AKROMEGALİ, ŞİDDETLİ ASİDOZ, TESTESTERON ÜRETEN HORMON, KC HAST, HİPOPROTEİNEMİ, MALNÜTRİSYON KRONİK HASTALIKLAR, CERRAHİ STRES, NEFROTİK SENDROMDA, GENETİK TBG DÜŞÜKLÜĞÜ,

 

PROLAKTİN:

GENEL BİLGİ: ÖN HİPOFİZDE SALINIR SÜT SALGISINI DÜZENLER. GEBELİKTEN ÖNCE, MEME ÖSTROGEN VE PROGESTERON ETKİSİ İLE BÜYÜR. ERKEKTE VE KADINDA GONODLARIN ETKİNLİĞİNİ DÜZENLER.

NORMAL DEĞER: KADIN: 0–17 NG/ML, GEBELERDE: 34–386 NG/ML, ERKEK: 0–15 NG/ML, >1 YAŞ ÇOCUK: 3.2–20 NG/ML, <1ay bebek:="" 0-400="" ng="" ml="" pan="" k="" de="" er="" gebe="" olmayanlarda="" :="">200 NG/ML

              ARTTIĞI   DURUMLAR:

   GEBELİKTE, GALAKTORE, AMENORE, HİPOFİZDE ADENOM, PROLAKTİN SALGILAYAN TÜMÖRLER, HİPOTALAMO-PİTÜİTER HASTALIKLAR, EGZERSİZ, UYKU, EMZİRME, PRİMER HİPOTİROİDİZM, ANOREKSİA NERVOSA, PCOS, BÖBREK YETMEZLİĞİ, İNSÜLİN KAYNAKLI HİPOGLİSEMİ VE ADRENAL YETMEZLİKLERDE, İNSİLÜNE BAĞLI HİPOGLİSEMİ , STRESS

   AZALDIĞI   DURUMLAR:

   SHEEHAN SEND, İDİOPATİK HİPOGO. HİPO GONADİZM

 

PROGESTERON

 GENEL BİLGİ:OVÜLASYON, CORPUS LUTEUM FONKSİYONLARI VE GEBELİKTE PLASENTAL FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İNDÜKSİYON TAKİBİ, PROGESTERON TEDAVİSİNİN TAKİBİ VE ERKEN ABORTUS RİSKİ OLAN HASTALARIN TAKİBİNDE KULLANILIR.

NORMAL DEĞER:

KADIN:  <12 ya="" :="" 0="" 10-0="" 31="" ng="" ml="">12 YAŞ: 0,1-1,0 NG/ML, FOLLİKÜLER FAZ: 0,10-1,10 NG/ML, PİK: 0,10-1,10 NG/ML, LUTEAL FAZ: 3,00-20,00 NG/ML, OKS KULLANANLARDA: 0.1–0.3 NG/ML

ERKEK:  <12 ya="" :="" 0="" 10-0="" 31="" ng="" ml="">12 YAŞ: 0,1-1,0 NG/ML

ARTTIĞI DURUMLAR:

   KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ, LİPOİD OVARİEN TÜMÖR, TEKA LUTEİN KİSTİ, MOLAR GEBELİK VE OVER KORYOEPİTELİOMALARINDA, ADREGENİTAL SENDROM, CUSHİNG SENDROMU AZALDIĞI DURUMLAR:

   AMENORE, GLAKTORE, ABORTUS RİSKİ HİPOGONADİZM, KISA LUTEAL FAZ SENDROMUNDA, TURNER SENDROMU, YUMURTASIZ DÜZENSİZ ADETLER, HİPOFİZ BESİNLERİ

 

 

 

CHORIONIC GONADOTROPIN VE B-HCG (GEBELİK TESTİ)

GENEL BİLGİ: HCG GEBELİK SIRASINDA SALGILANIR GEBE OLMAYANLARDA KAN HCG DÜZEYİ 1NG/ML'NİN ALTINDADIR. GEBELİĞİN TEŞHİSİ, EKTOPİK GEBELİK ŞÜPHESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İN VİTRO FERTİLİZASYON HASTALARININ TAKİBİNDE KULLANILIR. AYRICA MOL HİDATİFORM, KORYO KARSİNOM, TESTİS TÜMÖRÜ VE OVERİN GERM HÜCRELİ TÜMÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TAKİBİNDE DE KULLANILIR.

   ** GEBELİKTE EN ERKEN 6, -10. GÜN BAKILABİLİR.

NORMAL DEĞER: <0,75 NG/ML   NORMALDE İDRARDA NEGATİFTİR.

GEBELERDE: 1. HAFTA: 5–50 MIU/ML, 2. HAFTA: 50–500 MIU/ML, 3. HAFTA: 100–10,000 MIU/

ARTTIĞI DURUMLAR:

   GEBELERDE, MOL HİDATİFORM, EKTOPİK GEBELİK, AĞIZ, KC, PANKREAS CA, KORYO KARSİNOM, SEMİMOMA, TESTİS VE OVERİN GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER, BAŞARILI İNVİTRO GEBELİK. ** DÜŞÜKLÜĞÜ: ABORTUSTA OLUR.

 

FSH (FOLIKUL STIMULAN HORMON)

GENEL BİLGİ: LH BERABER YUMURTALIĞIN VE TETİSLERİN İŞLEVLERİNE KATKIDA BULUNUR. KADINLARDA YUMURTALIK FALİKÜLLERİNİN OLGUNLAŞMASINI, ERKEKTE SPERMALOZOONLARIN ÜRETİMİNİ VE OLGUNLAŞMASINI YAPAR. HİPOFİZ FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR. ÖZELLİKLE PRİMER VE SEKONDER OVER YETMEZLİĞİNİN AYIRICI TANISINDA DEĞERLİDİR

KADIN

 0-6 AY: 1-4MIU/ML

7 AY-12 YAŞ: 0,2-3,0 MIU/ML

13-15 YAŞ: 1-8 MIU/ML

16-50 YAŞ: 2-10MIU/ML

51-60 YAŞ: 20-140 MIU/ML           NORMAL DEĞER:

>60 YAŞ: 30-118 MIU/ML

FOLLİKÜLER FAZ: 2-10 MIU/ML

PİK: 8,5-30 MIU/ML

LUTEAL FAZ: 2-10 MIU/ML

HAMİLE: 2-10 MIU/ML     

MENAPOZ: 20-140 MIU/ML

ERKEK 0-6 AY: 1-4 MIU/ML

6 AY-12 YAŞ: 0,2-3,0 MIU/ML

>12 YAŞ: 1-15 MIU/ML

 

ARTTIĞI DURUMLAR:

   PRİMER GONADAL YETMEZLİK, OVARİEN VE TESTİKLER AGENEZİS, TURNER VE KLEİNİFELTER SENDROMU, KASTRASYON, ALKOLİZM, MENAPOZ VE ORŞİT      AZALDIĞI DURUMLAR:

   ANTERİOR HİPOFİZ HİPOFONKSİYONU, HİPOTALAMİK HASTALIKLAR, GEBELİK, ANOREKSİA NERVOSA, POLİKİSTİK OVER SENDROMU, HEMAKROMATOZİS, ORAK HÜCRELİ ANEMİ, HİPERPROLAKTİNEMİ VE ÖSTROJEN VEY ANDROJENLERLE TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA

 

LUTEİNİZAN HORMON (LH)

GENEL BİLGİ: ERKEKLERDE, FSH İLE BERABER OLGUN SPERMALOZOONLARIN GELİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAKLA BAŞKA ERBEZLERİNDEKİ LAYDİG HÜCRELERİNDEN TESTESTERON ÜRETİMİNİ ARTTIRIR. KADINLARDA YUMURTALIK HORMONLARININ ÜRETİMİNİ VE YUMURTALIK FALİKÜLLERİNİN OLGUNLAŞMASINI DENETLER. ADET ÇEVRİMİ ORTASINDA ORTASINDA YUMURTLAMADAN HEMEN ÖNCE EN YÜKSEK DÜZEYİNE CIKAR.

**: HİPOTALAMİK VE PİTÜİTER FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE VE PRİMER-SEKONDER GONADAL YETMEZLİK AYIRICI TANISINDA KULLANILIR

KADIN

0-6 AY: 1-18MIU/M

7 AY-12 YAŞ: 0,2-5 MIU/M

6-12 YAŞ: 0,10-5 MIU/M

>12 YAŞ: 2-10 MIU/M

13-15 YAŞ: 2-10MIU/M       NORMAL DEĞER:

16-50 YAŞ: 2-15 MIU/M

>50 YAŞ: 20-90 MIU/M

HAMİLE: 2-15 MIU/M

MENAPOZ: 10-90 MIU/M

FOLLİKÜLER FAZ :2-15 MIU/M 

PİK :12-80 MIU/M

LUTEAL FAZ: 5-20 MIU/M

OVÜLASYON TAKİBİ: 2-15MIU/M

ERKEK: 1-18 MIU/ML

ARTTIĞI DURUMLAR:

   PRİMER GONADAL DİSFONK., PKOS VE POSTMENAPOZDA  AZALDIĞI DURUMLAR:

   PİTÜİTER VEYA HİPOTALAMİK ZEDELENME, KALLMANN SEN (İZOLE GONADOTROPİK YETMEZLİK) ANOREKSİA NERVOZA, STRES, MALNUTRİSYON

 

GROWTH HORMON (GH, SOMATOTROPİN, STH)

GENEL BİLGİ:HİPOFİZ FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, ÇOCUKLARDA DARFİZM VE GİGANTİZM, ERİŞKİNLERDE İSE AKROMEGALİNİN TANI VE TEDAVİSİNİN TAKİBİNDE KULLANILIR. ÇOCUKLARDA GH YETMEZLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BAZAL DEĞERLER YETERSİZ OLABİLECEĞİNDEN STİMÜLASYON TESTLERİNE İHTİYAÇ DUYULABİLİR.

NORMAL DEĞER: 0-20 MIU/ML (STİMULASYON TESTİ OLMADAN ANLAMLI DEĞİLDİR.)

 

 

 

TOTAL VE SERBEST TESTESTERON

GENEL BİLGİ: ERKEKSİ ÖZELLİKLERİN GELİŞMESİNİ SAĞLAR. ÇOĞU LEYDİG HC SALGILANIR. KADINLARDA ÇOK AZ MİKTARDA ÜRETİLİR

NORMAL DEĞERLER:

TOTAL TESTESTERON

KADIN: 0.1-1.0 NG/ML

ERKEK: 2.5/.5 NG/ML        TESTESTERON (SERBEST)

 ERKEK: 0-5 YAŞ: 0,15-0,6 PG/ML

6-12 YAŞ: 0,6-5,7 PG/ML

>12 YAŞ: 12-30 PG/ML      

KADIN: 0-3 AY: 0,1-0,6PG/ML

4 AY-12 YAŞ: 0,15-0,60 PG/ML

>12 YAŞ: 1,1-3,1 PG/ML

ARTTIĞI DURUMLAR:

   ADRENAL HİPERPLAZİ, HİPERTİROİDİZM, ADRENOKORTİKAL TÜMÖRLER, TESTİKÜLER FEMİNİZASYON, İDİOPATİK HİRŞUTİZM VE VİRİLİZAN OVER TÜMÖRLERİ, ADROJEN RESİSTANSI, ANDRJEN VE STEROİD TEDAVİSİ,    AZALDIĞI DURUMLAR:

   DOWN SENDROMU, ÜREMİ, MYOTONİK DİSTROFİ, SİROZ, ALKOLİZM, KC YETMEZLİĞİ, KRİPTORŞİTİZM, PRİMER VE SEKONDER HİPOGONADİZM,  PUBERTE GECİKMESİNDE

** SERBEST TESTESTERON DÜZEYİ: TESTESTERON TAŞIYICI PROTEİN OLAN SHBG KONSANTRASYONLARINDAKİ DEĞİŞİMLERDEN ETKİLENMEZ. BU NEDENLE SHBG DÜZEYİNİN YÜKSEK (HİPERTİROİDİZM, GEBELİK, OKS KULLANIMI VB) VE DÜŞÜK (HİPOTİROİDİZM, ANDROJEN EKSİKLİĞİ, OBESİTE VB.) OLDUĞU DURUMLARDA SERBEST TESTESTERON ÖLÇÜMÜ TOTAL TESTESTERONDAN DAHA ANLAMLIDIR. HİRŞUTİZM, ADRENAL VİRİLİZAN TÜMÖRLER, PCOS VE ANDROJEN REZİSTANSI DURUMLARINDA SERBEST TESTESTERON DÜZEYİ ARTARKEN, HİPOGONADİZM VE P-450 ENZİM EKSİKLİKLERİNDE İSE SERBEST TESTESTERON DÜZEYİ DÜŞER.

 

E2 (ESTRADIOL)

GENEL BİLGİ: KADINSI ÖZELLİKLERİ SAĞLAR VE YUMURTALIKLARDAN SALGILANIR. ERGENLİK ÇAĞINDA KIZ ÇOCUĞUNUN GELİŞMESİNİ VE CİNSEL OLGUNLUNU SAĞLAR.

NORMAL DEĞER:

ERKEK: <62 pg="" ml="" sup="">

              KADIN:

FOLÜKÜLER FAZ: 1-147 PG/ML

OVÜLASYON: 93-404 PG/ML

CUTEAL FAZ: 29-318 PG/ML

MENOPOZ: <58 pg="" ml="" sup="">

ARTTIĞI  DURUMLAR:

YUMURTALIKLARIN TEKA VE GRONULOZE HÜCRELERİNDEN GELİŞEN TÜMÖRLER, FOLİKÜL KİSTLERİ, ENDOMETRİYOZ      AZALDIĞI  DURUMLAR:

   TURNER SENDROMU, HİPOTALAMUS VE HİPOFİZ HASTALIKLARI, KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI, ŞEKER HASTALIĞI,  TİROİT BEZİNDE İŞLEV BOZUKLUKLARI, DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI

 

ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON (ACTH, KORTİKOTROPİN)

GENEL BİLGİ:  HİPOFİZ FONKSİYONUNU GÖSTERİR. HİPERKORTİZOLİZM (CUSHİNG SENDROMU, EKTOPİK ACTH SENDROMU VE EKTOPİK CRH SALINIMI), HİPOKORTİZOLİZM (ADDİSON HASTALIĞI, SEKONDER ADRENAL YETMEZLİK, HİPOTALAMİK YETMEZLİK), KAH VE ADRENAL KARSİNOMALARIN AYIRICI TANISINDA KULLANILIR.

NORMAL DEĞERLER: SABAH: 0-100 PG/ML, AKŞAM: 0-80 PG/ML

ARTTIĞI DURUMLAR:

  CUSHİNG SEND, EKTOPİK ACTH SEND VE EKTOPİK CRH SALINIMI           AZALDIĞI DURUMLAR:

  HİPOKORTİZOLİZM (ADDİSON HASTALIĞI, SEKONDER ADRENAL YETMEZLİK, HİPOTALAMİK YETMEZLİK), KAH VE ADRENAL KARSİNOMALARIN

 

PARATİROİD HORMON (PTH, PARATHORMON)

GENEL BİLGİ: SADECE BİYOLOJİK OLARAK İNTAKT OLAN PTH MOLEKÜLLERİ ÖLÇÜLÜR. PRİMER HİPERPARATİROİDİZM İLE MALİGNİTE KAYNAKLI HİPERKALSEMİNİN AYIRICI TANISINDA KULLANILIR. İYONİZE KALSİYUM TARAFINDAN REGÜLE EDİLMEKTEDİR.

NORMAL DEĞER: 10-65 PG/ML

              ARTTIĞI   DURUMLAR:

  PRİMERHİPERPARATİROİDİZM, VİT D EKSİKLİĞİ PSEUDOHİPERPARATİROİDİZM                   AZALDIĞI   DURUMLAR:

   HİPOPARATİROİDİZM (GRAVES), NONPARATİROİD HİPERKALSEMİ, SEKONDER HİPOPARATİROİDİZM (CERRAHİ), MG EKSİKLİĞİ, SARKOİDOZ, YÜKSEK D VİT, HİPERTİROİDİZM DİGEORGE SEND,

 

 

 

OSTEOKALSİN (KEMİK GLA PROTEİNİ, BGP)

GENEL BİLGİ: KEMİK YAPIMI İLE İLİŞKİLİDİR. DÜZEYİNİN YÜKSELMESİ OSTEOBLASTİK AKTİVİTENİN ARTTIĞINI GÖSTERİR. SERUM OSTEOKALSİN DÜZEYİ, ALKALEN FOSFATAZ DÜZEYİ İLE BERABER HAREKET EDER.

NORMAL DEĞER:

6 AY-5 YAŞ: 10-40 NG/ML

6-15 YAŞ: 5-60 NG/ML      

>15 YAŞ: 2-12 NG/ML

ARTTIĞI  DURUMLAR:

   PAGET HAST., RENAL OSTEODİSTROFİ, PRİ-SEK HİPERTİROİDİZM, İSKELET METASTAZLARI VE KBY   AZALDIĞI DURUMLAR:

   PRİMER BİLİER SİROZ, GEBELİK, GLUKOKORTİKOİD TED. VE GH EKSİKLİĞİNDE. OSTEOPOROZDA YÜKSEK- DÜŞÜK OLABİLİR

 

KALSİTONİN (TİROKALSİTONİN, HCT)

GENEL BİLGİ: MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMLARININ TANISINDA VE KALSİYUM METABOLİZMASININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR.

NORMAL DEĞER: ERKEK: <19 pg="" ml="" kadin:="" 14="" sup="">

ARTTIĞI DURUMLAR:

   ZOLLİNGER-ELLİSON SEND., MEDULER TİROİD CA, PERNİSYÖZ ANEMİ, ALKOLİK SİROZ, PANKREATİT, TİROİDİT, BAZI AKCİĞER, MEME VE PANKREAS KANSERLERİ, KBY, PSEUDOHİPOPARATİROİDİZM, APUD HÜCRELİ TÜMÖRLER, KARSİNOİD SENDROM, ALKOLİK SİROZ, GEBELİK VE BENİGN AKCİĞER HASTALIKLARI, GEBE VE YENİ DĞOĞANLARDA NORMALDE YÜKSEKTİR.

 

KORTİZOL (HİDROKORTİZON, COMPOUND F)

GENEL BİLGİ: HİPOTALAMUS-HİPOFİZ-ADRENAL KORTEKS AKSININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR

AKUT STRES, ALKOLİZM, DEPRESYON VE BAZI İLAÇLAR NORMAL DİURNAL VARYASYONU BOZARAK BAZAL DÜZEYİ ETKİLEYEBİLİR

NORMAL DEĞER: SABAH(8:00): 5-29 MG/DL, AKŞAM(16:00): 5-17 MG/DL, YENİDOĞAN: 2–11 µG/DL

SÜPRESYON (DEXAMETAZON İLE): 8:00: A: <5 g="" dl="" sup="">

STİMÜLASYON (KORTROSİN İLE): EN AZ 10 µG/DL

ARTTIĞI DURUMLAR:

CUSHİNG HASTALIĞI, OBEZİTE, STRES, TRAVMA, MAELİYAT, ADRENAL ADENOM VE KARSİNOMLAR, EKTOPİK ACTH SENDROMU, GEBELİK VE EKSTERNAL ÖSTROJEN KULLANIM            AZALDIĞI DURUMLAR:

ADDİSON, KAH, HİPOPİTÜİTERİZMDE, HEPATİT, SİROZ ,  HİPOFİZ SALGI AZLIĞI

 

ALFA-FETOPROTEİN (AFP; A-FETOPROTEİN)

GENEL BİLGİ:. MATERNAL AFP 12. HAFTADAN İTİBAREN ARTMAYA BAŞLAR. HEPATOSELÜLER VE GERM HÜCRELİ KARSİNOMLARDA TÜMÖR BELİRLEYİCİSİDİR. HEPATOSELÜLER KARSİNOMLARDA PROGNOZUN VE TEDAVİNİN ETKİNLİĞİNİN TAKİBİNDE KULLANILIR.

                                  NORMAL DEĞER:

0-3 AY: 0-400 NG/ML

4-6 AY: 0-200 NG/ML

7-12 AY :0-80 NG/ML          >12 AY: 0-14 NG/ML

GEBE: 16 – 17. HAFTA: 26 – 77.5 NG/ML

GEBE 18 – 19. HAFTA: 30 – 105 NG/ML

GEBE 0 – 21. HAFTA: 35 – 141 NG/ML

ARTTIĞI  DURUMLAR:

GEBELERDE, PANKREAS, MİDE, KOLON, AKC. KANSERLERİNDE SİROZ, HEPATİT, ALKOLİK KARACİĞER HASTALIĞI GİBİ BAZI BENİGN DURUMLARDA  

 

 

TÜMÖR PARAMETRELERİ

 

CEA (KARSİNOEMBRİYONİK ANTİJEN)

GENEL BİLGİ:. KOLON KANSERLERİNDE TEDAVİYE CEVAP VE TEDAVİYİ TAKİPTE KULLANIMDA FAYDALIDIR. TAKİPTE SIK SIK TAKİP EDİLMESİ HER 1-3 AYDA BİR CEA DÜZEYİ BAKILMALIDIR. AMELİYATTAN SONRA CEA 2 AY İÇİNDE NORMALE DÜŞER.

NORMAL DEĞER: <2,5 NG/ML  SİGARA İÇENLERDE: 5,0 NANOGRAM/ML

ARTTIĞI DURUMLAR:

   KOLON KANSERİ PANKREAS KANSERİ, MİDE KANSERİ, AKCİĞER KANSERİ, MEME SİROZ, İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIĞI, KRONİK AKCİĞER HASTALIĞI VE PANKREATİTTE. ERKEN DÖNEMLERDE YÜKSEK BULUNMAZ VE GEÇ DÖNEMDEKİ AMELİYAT ŞANSI KALMAYAN HASTALARDA YÜKSEK BULUNDUĞUNDAN DOLAYI ERKEN TARAMA AÇISINDAN ÇOK KULLANIŞLI DEĞİLDİR.

 

CA 19-9

GENEL BİLGİ:. GIS KANSERLERİNDE YÜKSELİR. PANKREATİK KANSERLERDE SENSİVİTESİ %70-80’DİR.

NORMAL DEĞER:: 0-37 U/ML

ARTTIĞI DURUMLAR:

   TÜM GİS  KANSERLERİ, KOLANJİOKARSİNOMLAR, KOLON KANSERLERİ VB) PANKREAS KARSİNOMU, PATOBİLİYER KANSER, DE KANSERİ, PATOSELLÜLER KARSİNOM, LOREKTAL KANSER, ĞÜS KANSERLERİ

** PANKREATİT DURUMUNDA DA SERUM CA19-9 SEVİYESİ YÜKSELMEKLE BİRLİKTE GENELLİKLE 75 U/ML’Yİ AŞMAZ. FAKAT BAZEN PANKREATİT VE GİS HASTALIKLARINDA SERUM CA 19-9 SEVİYESİ 120 KU/L’Yİ AŞABİLİR.

 

CA 15-3 (KANSER ANTİJEN 15-3)

GENEL BİLGİ: : MEME KANSERLİ HASTALARIN TANI, REKÜRRENS VE TEDAVİ TAKİBİNDE KULLANILIR.TARAMA TESTİ OLARAK KULLANILMAZ.

NORMAL DEĞER: : 4,50-29,00 U/ML

ARTTIĞI DURUMLAR:

   METASTATİK MEME KANSERLERİNİN %80’İNDE ARTAR. PANKREAS, AKCİĞER, OVER, KOLON, KARACİĞER KANSERLER, HEPATİT, SİROZ, SARKOİDOZ, TÜBERKÜLOZ VE SLE

 

PROSTAT-SPESİFİK ANTİJEN (PSA)

GENEL BİLGİ: PROSTAT HASTALIKLARININ (ÖZELLİKLE PROSTAT KARSİNOMLARI VE BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ) TANI VE TAKİBİNDE KULLANILIR: PSA GÜNDEN GÜNE DEĞİŞEBİLİR VE YAŞLA BİRLİKTE ARTAR. AYRICA SUPİN  POZİSYON PSA DEĞERİNİ DÜŞÜRÜRKEN, PROSTAT MANİPÜLASYONU PSA DÜZEYİNDE ARTIŞA NEDEN OLUR. REKTAL MUAYENE VE SONDA TAKILMASINDAN SONRA NUMUNE ALINMASI İÇİN 72 SAAT BEKLEMEK GEREKİR.

NORMAL DEĞER: TOTAL PSA 0-4 NG/ML,    SERBEST PSA 0-1 NG/ML

 

 

DİĞER LABORATUVAR PARAMETRELERİ

 

ASO:

GENEL BİLGİ: A GRUBU BETA HEMOLİTİK STREPTOKOK BAKTERİLERİNE KARŞI VÜCUTTA ÜRETİLEN BİR ANTİKORDUR. A GRUBU STREPTOKOKSİK İNFEKSİYONLU HASTALARDA ASO TİTRESİ 7-14 GÜN SONRA ARTMAYA BAŞLAR, 4-6 HAFTA SONRA EN YÜKSEK DÜZEYE ULAŞIR. 6-8 HAFTA SONRA İSE ASO TİTRELERİNDE DÜŞME GÖZLENİR. KABUL EDİLEBİLİR ANTİSTREPTOLİZİN-O TİTRASYONU 200 ÜNİTENİN ALTINDADIR; DAHA YÜKSEK DEĞERLER BULUNURSA, 3-4 HAFTA SONRA YENİ BİR KONTROL YAPILMALIDIR.

NORMAL DEĞER:

ARA: 500-5000

İNAKTİF ROMATİZMAL ATEŞ :10-250

ROMATOİD ARTRİT :10-250        <200 n="" te="" sup="">

AGN :500-5000

STREPTEKOKSİK ÜSYE: 100-333 (%80-85 POZİTİF.)

KOLEJEN HASTALIKLAR :10-25

 ** ASO KIZIL, ERİZİPEL VE STREPTOKOKAL FARANJİT VE TONSİLLİTTE DOĞRUDAN TANI KOYDURUCU  BİR TESTTİR.

 **  ROMATİZMAL ATEŞ VE GLOMERÜLONEFRİTTE DOLAYLI TEŞHİSTE KULLANILABİLİR.

 ** VİRAL VE BAKTERİYEL TONSİLİT AYIRIMINDA KULLANILABİLİR.

 

C-REAKTİF PROTEİN (CRP)

GENEL BİLGİ: ÇOK ERKEN DÖNEMDE YÜKSELİR VE İYİLEŞME ÇOK ERKEN DÜŞER. YÜKSELEN CRP AKUT BİR ENFEKSİYON VEYA İNFLAMASYONU GÖSTERİR. DÜŞME EĞİLİMİNDE OLAN CRP ENFEKSİYONUN İYİLEŞMEYE BAŞLADIĞINI GÖSTERİR.

NORMAL DEĞER: 0-3 MG/L

ARTTIĞI DURUMLAR:

   RA, İNFALAMTURA BARSAK HASTALIKLARI, TÜMÖRLER, ARTRİTLER, OTOİMMUN HASTALIKLAR, PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIK GEBELİĞİN VİRÜS YA DA BAKTERİ İNFEKSİYONU, ARA, LUPUS HASTALIKLARI, CROHN HASTALIĞI  MI, GEÇ DÖNEMLERİNDE, OBEZLERDE VE ORAL KONTRASEPTİF KULLANANLARDA YÜKSEK OLABİLİR.

   ** ESR YANİ ERİTROSİT SEDİMANTASYON ORANI DA İNFLAMASYON VARDLIĞINDA YÜKSELİR. ANCAK YÜKSELME VE DÜŞME HIZI CRP DE DAHA HIZLIDIR. YANİ İNFEKSİYON VEYA ARTRİT ATAĞI İYİLEŞTİĞİNDE CRP DÜŞMÜŞ, ESR HALA YÜKSEK GÖRÜNÜYOR OLABİLİR.

   ** CRP STEROİD VEYA SALİSİLATLA KULLANIMIYLA  KAYBOLABİLİR.

 

SEDİMENTASYON (ESH):

GENEL BİLGİ: ERİTROSİT  ÇÖKME HIZIDIR. PLAZMA PROTEİNİDE SEDİMENTASYONU ETKİLER. ARTTIĞI HASTALIKLARDA TANIYI DESTEKLER. P. VERA, KONJ KALP HAST, PURİVAT KİNAZ, H SFEROSİTOZ DA NORMALDİR.

NORMAL DEĞER:ERKEK:0–15 MM/ST, KADIN: 0–20 MM/ST, ÇOCUK: 0–10 MM/ST

ARTTIĞI DURUMLAR:

ENFEKSİYONLAR, ANEMİ, METAL ZEHİRLENMESİ, İLTİHABI HASTALIKLAR,. TÜMÖRLER, TBC, ARA, RA, BAĞ DOKU HASTALIKLARI, GLOMERÜLOREFRİT, Mİ, RA, GUT, ARTRİT, WALDENSTRÜM’S MAKROGLOBULİNEMİSİ, SUNAKUT BAKTERİYEL ENDOKARDİT, SLE, KOLLAGEN HAST, CA, LENFOMA, PNÖMONİ, SİFİLİZ, NEFROZ, MM, AKUT ALERJİ, P ÜLCER,

   ** YAŞLILARDA NEDENSİZ HAFİFÇE YÜKSELEBİLİR. MENSTE BELİRGİN BİR ARTIŞ GÖSTERMEZ. GEBELİĞİN 4. AYINDA YÜKSELMEYE BAŞLAR VE DOĞUMDAN SONRAKİ 3-8 HAFTA YÜKSEK KALIR. 

  ** ÇOK AŞIRI YÜKSELME KOLON CA, MEME CA, MM,VE RA’DA GÖRÜLÜR.       AZALDIĞI  DURUMLAR:

VİRÜS HASTALIKLARI, EMV, POLİSİTEMİ, TALESEMİ MİNÖR.

** YENİDOĞAN VE BEBEKLERDE ÇOK DÜŞÜK OLABİLİR.

**STEROİD KULLANIMIDA DÜŞÜK SEYREDEBİLİR.

 

 

 

 

ANTİ-GLUTAMİK ASİT DEKARBOKSİLAZ ANTİKORU (ANTİ-GAD)

GENEL BİLGİ: TİP I DM, OTOİMMÜN ENDOKRİN HAST (TİROİDİT, P ANEMİ VB) VE OTOİMMÜN ENSEFALOMYOPATİLERİN TANISINDA KULLANILIR. YENİ BAŞLAYAN TİP I DM HASTALARIN %70-80’İNDE GÖRÜLÜR.

NORMAL DEĞER: ,0-1 U/ML

 

ANTİ-NÜKLEER ANTİKOR (ANA, FANA)

GENEL BİLGİ: KOLLAJEN DOKU HASTALIĞI ŞÜPHESİNDE İLK BASAMAKTIR.. SİSTEMİK VEYA ORGAN SPESİFİK OTOİMMÜN HASTALIKLARIN TANISINDA KULLANILIR. POZİTFLİĞİNDEN ÇOK NEGATİFLİĞİ DEĞERLİDİR.

NORMAL DEĞER:  NEGATİF

POZİTİF OLDUĞU DURUMLAR

  SLE, (%>95),  LUPOİD HEPATİTİS (%>95),  SCLERODERMA, (%65); RHEUMATOİD ARTHRİTİS, (%30); SJÖGREN HAST (%60); DERMATOMİYOSİT, (%30), POLYARTERİT (10%), SKLERODERMA, CREST, ROMATOİD ARTRİT, POLİMYOZİT, İLAÇLAR, PROCAİNAMİDE, HYDRALAZİN

 

HEMOGLOBİN A1 C (HBA1C)

GENEL BİLGİ: DM HASTALARININ KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN TAKİBİNDE KULLANILIR 2-3 AYLIK KAN GLUKOZ DÜZEYİ HAKKINDA BİLGİ VERİR. HBA1C DÜZEYİNDEKİ %1’LİK DEĞİŞİM KŞ DÜZEYİNDE %30’LUK BİR DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNU YANSITIR. DM HASTALARINDA <%7 İYİ KONTROLÜN %10 KÖTÜ KONTROLÜ %13-20 ÇOK KÖTÜ DİYABETİK KONTROL GÖSTERİR. >%10  OLDUĞUNDA KOMPLİKASYON RİSKİ % 70   ARTAR.

NORMAL DEĞER: % 4-5,8

ARTTIĞI  DURUMLAR:

   KONTROLSUZ DM, , ALKOL TOKSİTESİ, DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ, SPLENEKTOMİ, YÜKSEK TG, KURŞUN VE OPİAT ZEHİRLENMESİ, SALİSİLAT TEDAVİSİ            AZALDIĞI  DURUMLAR:

   HEMOLİTİK ANEMİLER, KBY, KR. KAN KAYBI, KAN TRANSFÜZYONU, GEBELİK, AŞIRI MİKTARDA VİTAMİN C VE E ALIMI, HEMOGLOBİNOPATİLER

 

SERULOPLAZMİN (BAKIR OKSİDAZ, CP)

GENEL BİLGİ:BAKIR BAĞLAYICI PROTEİNDİR. WİLSON HAST  TANISI VE AKUT FAZ REAKTANI OLARAK KULLANILIR

NORMAL DEĞER:

0-6 AY: 5-18 MG/DL

7-12 AY: 33-43 MG/DL

1-3 YAŞ: 26-55 MG/DL      

4-5 YAŞ: 27-56 MG/DL

6-12 YAŞ: 20-54 MG/DL

>12 YAŞ: 20-63 MG/DL

ARTTIĞI DURUMLAR:

   GEBELİK, ÖSTROJEN KULLANIMI, OKS KULLANIMI, İNFLAMASYON, DOKU NEKROZU, OSTEOSARKOMLAR, BİLİER SİROZ, TRAVMALAR           AZALDIĞI DURUMLAR:

   WİLSON HASTALIĞI, MENKES KİNKY HAİR SENDROMU, GASTROENTEROPATİLER

 

ROMATOİD FAKTÖR (RF):

GENEL BİLGİ:  BİR ÇOK HASTALIĞIN TANISINDA YARDIMCIDIR.

NORMAL DEĞER: <20 iu="" ml="" negat="" f="" sup="">

              ARTTIĞI   DURUMLAR:

   ROMATOİD ARTRİT, MİKS BAĞ DOKUSU HASTALIĞI, SJÖGREN SENDROMU, SKLERODERMA, DERMATOMYOZİT, SLE, OTOİMMÜN HASTALIKLAR, EMV VB. BAZI VİRAL HASTALIKLAR,  BAZI AKUT ENFLEMATUAR  HASTALIKLAR.

 

İNSÜLİN

GENEL BİLGİ: TİP I VE II DİABETES MELLİTUS, HİPOGLİSEMİ, İNSÜLİNOMA VE İNSÜLİN REZİSTAN DİABETİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR

NORMAL DEĞER:AÇLIK: <7 g="" n:="" 3-15="" miu="" ml="">7 GÜN: 5-35 MIU/ML, TOKLUK: 16-166 MIU/ML 

ARTTIĞI DURUMLAR:

   İNSÜLİNOMA, OBEZİTE, REAKTİF HİPOGLİSEMİ, FAZLA İNSÜLİN ALINMASI, CUSHİNG SEND, TİP I DM, FEOKROMASİTOMA VE AKROMEGALİ  AZALDIĞI DURUMLAR:

  PANKREAS B HÜCRE HARABİYETİNDE

 

 

 

C-PEPTİT

GENEL BİLGİ:C-PEPTİT SADECE PANKREAS B HÜCRELERİNDEN SALGILANDIĞI İÇİN, ÖZELLİKLE EKSOJEN İNSÜLİN KULLANAN DİABET HASTALARINDA, ENDOJEN İNSÜLİN SALINIMININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR.

NORMAL DEĞER: AÇLIKTA: 0.78–1.89 NG/ML VEYA 0.26–0.63 MMOL/L

GLUKAGON VERİLMESİNDE 60DK SONRA: 2.73–5.64 NG/ML

ARTTIĞI DURUMLAR:

   İNSÜLİNOMA, ORAL HİPOGLİSEMİK İLAÇLAR, BÖBREK YETMEZLİĞİ TİP II DM, GLUKOZ ALIMI, VAGAL STİMÜLASYON, TİRO-TOKSİKOZİS, CUSHİNG, HİPOKALEMİ, GEBELİK VE AKROMEGALİDE  AZALDIĞI DURUMLAR:

   TİP I DM, İNSÜLİN TEDAVİSİ, TİAZİD DİÜRETİKLER, ALKOL KULLANIMI VE RADİKAL PANKREATEKTOMİ

 

FOLİK ASİT (FOLAT)

GENEL BİLGİ: BAĞIRSAK BAKTERİLERİ TARAFINDAN ÜRETİLİR. RBC, VE WBC ÜRETİMİNDE ÖNEMİDİR. FOLAT EKSİKLİĞİNE BAĞLI MEGALOBLASTİK VE MAKROSİTİK ANEMİLERİN TANI, TEDAVİSİNİN VE TAKİBİNDE KULLANILIR 

NORMAL DEĞER:ÇOCUK: 3-21 NG/ML, YETİŞKİN: 3-17 NG/ML, ERİTROSİTLERDE: 110–700 NG/ML

EKSİKLİK DURUMLARI:

   MEGALOBLASTİK ANEMİ, İNFANTİL HİPERTORİDİZM, GEBELİK, KR, FENİTOİN, ALKOLİZM, MALNÜTRİSYON, KC HASTALIKLARI, DİYETTE AMİNO ASİT FAZLALIĞI, B12 EKSİKLİĞİ, AKLORHİDRİ, KRONİK HEMODİYALİZ, YETİŞKİN ÇÖLYAK HASTALIĞI, KARSİNOMALAR, HEMOLİTİK ANEMİLER, VİTAMİN B6 EKSİKLİĞİ ANEMİSİ, SİDEROBLASTİK ANEMİ, CROHN HASTALIĞI, ÜLSERATİF KOLİT, EKSFOLİATİF DERMATİT, METHOTRAKSAT, OKS, LESCH-NYHAN HASTALIĞI, GLUTATYON METABOLİZMA BOZUKLUKLARI, MYELOFİBROZİS,

    ** DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE HASTALI YÜKSEK ÇIKAR.

ARTTIĞI DURUMLAR: VEJETERYAN BESLENME, B12 EKSİKLİĞİNE BAĞLI PERNİSYÖZ ANEMİ,

 

VİTAMİN B12 (SİYANOKOBALAMİN)

GENEL BİLGİ: HEMATOPOEZİS VE NORMAL NÖROLOJİK FONKSİYONLAR İÇİN VİT B12 GEREKLİDİR. FOLİK ASİDİN NOROLOJİK FONKSİYONLAR ÜSTÜNDE ETKİSİ YOKTUR.

NORMAL DEĞER: YENİDOĞAN: 160-1300 PG/ML, YETİŞKİN: 100-800 PG/ML,

AZALDIĞI DURUMLAR: (<100 pg="" ml="" sup="">

   KBY, PRİMER HİPOTİROİDİZM, GASTREKTOMİ, VEJETERYAN DİYET, FOLİK ASİT EKSİKLİĞİ, MALOBSORPSİYON, KONJENİTAL KALP YETMEZLİĞİ, İNTRENSEK FAKTÖR EKSİKLİĞİ, MALABSORBSİYON         ARTTIĞI DURUMLAR (>700 PG/ML)

   HEPATİT, SİROZ, OBEZİTE, DM, AML, KML, LÖKOSİTOZ, POLİSTEMİA VERA, BAZI KANSERLER, GEBELİK, SİGARA, YÜKSEK VİT- C VE A, YAŞILARDA, KAN TRANSFÜZYONU,

 

HAPTOGLOBİN (HPT)

GENEL BİLGİ: SERBEST HB TAŞIR. İN VİVO HEMOLİZ TANISINDA KULLANILAN BİR AKUT FAZ PROTEİNİDİR.

NORMAL DEĞER: YD:%90 YOK, İNFANT:5-48MG/DL, ÇOCUK: 25-138MG/DL, YETİŞKİN: 40-240 MG/DL

ARTTIĞI DURUMLAR

   PNH, OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ, ERİTROBLASTOZİS FETALİS, MALARYA, HEMATOM, DOKU KANAMASI, TTP, TRANSFÜZYON RX, METİLDOPA, AKUT VE KRONİK İNFLAMASYONLAR, NEOPLASTİK HASTALIKLAR, KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİ VE BİLİER OBSTRÜKSİYONLARDA, AKUT-KR KC HAST.          AZALDIĞI DURUMLAR:

   İN VİVO HEMOLİZ (HEMOGLOBİNOPATİLER, ERİTROSİT MEMBRAN DEFEKTLERİ, TALASEMİ, MEGALOBLASTİK ANEMİ, ORAK HÜCRELİ ANEMİ, OTOİMMÜN HEMOLİTİK HASTALIKLAR, MEKAN HEMOLİZ, HİPERSPLENİZM), KC HASTALIKLARI, ÖSTROJEN TEDAVİSİ, GEBELİK, OKS

1

GRUBER-WİDAL TESTİ

GENEL BİLGİ: TİFO VE PARATİFO ENFEKSİYONLARINDA O AGLÜTİNİNLERİ 8.GÜNDEN, H AGLÜTİNİNLERİ İSE 10-12 GÜNDEN SONRA TESPİT EDİLEBİLİR.. AKUT HASTALIK TANISI İÇİN 10-15 GÜN ARA İLE ALINAN KAN ÖRNEKLERİNDE TİTRE ARTIŞI GÖZLENMELİDİR. TEK BAŞINA H AŞILAMAYI, O İSE HASTALIĞI İŞARET EDER. ERKEN DÖNEMDE TEDAVİYE BAŞLANAN VAKALARDA POZİTİFLİK GÖRÜLMEYEBİLİR. TEK BAŞINA TANI KOYDURUCU DEĞİLDİR. NON-SPESİFİK RX RASTLANABİLİR.

 

 

 

17-HİDROKSİPROGESTERON (17-OH PROGESTERON)

GENEL BİLGİ:11-HİDROKSİLAZ VEYA 21-HİDROKSİLAZ EKSİKLİĞİNE BAĞLI KAH İÇİN EN İYİ TARAMA TESTİDİR. HİRŞUTİZM VEYA İNFERTİLİTE OLAN KADINLARDA, KAH DEĞERLENDİRİLMESİNDE VE KAH NEDENİYLE GLUKOKORTİKOİD TEDAVİSİ ALAN HASTALARIN TAKİBİNDE DE KULLANILIR.

 

KORD: 9-50 NG/ML

PREMATÜRE: 0,3-5,6 NG/ML

0-7 GÜN: 0,2-2,3 NG/ML

7 GÜN-5 YAŞ: 0,1-0,9 NG/ML       NORMAL DEĞER:

6-15 YAŞ: 0,1-1 NG/ML

16-50 YAŞ: 0,2-1 NG/ML

>50 YAŞ: 0,2-0,5 NG/ML

HAMİLE: 0,2-1 NG/ML      

MENAPOZ: 0,1-0,5 NG/ML

FOLLİKÜLER FAZ: 0,2-1 NG/ML

PİK: 0,2-1 NG/ML

LUTEAL FAZ:0,2-3 NG/ML

 

DEHİDROEPİANDROSTERON SÜLFAT (DHEA-S)

GENEL BİLGİ: ANDROJEN EKSİKLİK VEYA FAZLALILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR. HİRŞUTİZM, AMENORE, POLİKİSTİK OVER SENDROMU, KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ VE ADRENAL KARSİNOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖNEMLİDİR. DİĞER ANDROJENLERLE (TESTESTERON VE ANDROSTENEDİON) BERABER YORUMLANMALIDIR.

NORMAL DEĞER:0-12 YAŞ: 100-600NG/ML, 13-60YAŞ: 1250-3500NG/ML, >60 YAŞ:1250-3500 NG/ML

 

VİTAMİN D3 (25-HİDROKSİ (OH) KOLEKALSİFEROL)

GENEL BİLGİ: CA VE P METABOLİZMASI İÇİN ÖNEMLİDİR. DÜZEYİ KİŞİNİN DİYETLE ALDIĞINI GÖSTERİR.

NORMAL DEĞER: 10,00-40,00 NG/ML

AZALDIĞI DURUMLAR:

YETERSİZ DİYETLE, KC HASTALIKLARI, VİT D 25 HİDROKSİLAZ ENZİM AKTİVİTESİNİN AZALMASI,  NONTROPİK SPRUE

 

KREATİN KİNAZ-MB (CK-MB)

GENEL BİLGİ: AMI TANISINDA KULLANILIR. CK/CK-MB ORANI TERCİH EDİLİR. AMI SONRASINDA 4-8 SAATTE YÜKSELMEYE BAŞLAR VE 24 SAATTE PİK YAPAR.

NORMAL DEĞER: İMMÜNOİNHİBİSYON: 0-25 U/L,  MEIA: 0-5 NG/ML

ARTTIĞI   DURUMLAR: AMI, KARDİYAK KONTÜZYON, AÇIK KALP AMELİYATINDAN SONRA, MYOKARDİT,    UZUN SÜRELİ SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ, KARDİYOMYPATİLER, KALBİ TUTAN KOLLEJEN HASTALIKLAR, KORONER ANJİOĞRAFİ, P TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ, AYRICA KARDİYAK TRAVMALAR, KONJESTİF KALP YET, KORONER ANJİOGRAFİ, KALP CERRAHİSİ, M DİSTROFİ, POLİMYOZİT, SLE, YANIKLAR, REYE SEND, HİPOTERMİ VE HİPERTERMİDE

 

TROPONİN I

GENEL BİLGİ: AMI TANISINDA KULLANILIR. AMI’DAN 2-6 SAAT SONRA KARDİYAK TROPONİN I YÜKSELİR VE 15-24 SAAT SONRA PİK YAPAR. CK-MB, MYOGLOBİN VB AKSİNE GÜNLERCE (~7 GÜN) YÜKSEK KALIR

NORMAL DEĞER: 0-2,00 NG/ML

ARTTIĞI DURUMLAR:

AMI , KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ KARDİYAK TRAVMA, UNSTABİL ANJİNA VE KARDİYAK CERRAHİ SONRASINDA

 

BİRİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ (İKİLİ TEST)

GENEL BİLGİ: AİLEYE GEREKLİ BİLGİ VERİLMELİ. YANİ TİROZOMİ ŞÜPHESİ OLDUĞUNDA GEBELİĞİ SONLANDIRIP SONLANDIRMAYACAĞI ÖNCEDEN SORULMALI. EĞER AİLE KÜRTAJI KABUL ETMEYECEKSE TARAMA TESTİNİ YAPMANIN BİR ANLAMIDA YOKTUR.

   TRİZOMİ 21 İÇİN GEBELİĞİN ERKEN DÖNEMİNDE (9 HAFTA-13 HAFTA 6 GÜN) YAPILAN PRENATAL TARAMA TESTİDİR KESİN SONÜÇ GENETİK İNCELEME İLE KONUR. HESAPLANAN RİSKİN >1/250  GEBELİĞİN TRİZOMİ 21 AÇISINDAN RİSKLİ OLDUĞUNU GÖSTERİR.. MATERNAL SERUMDA ÖLÇÜLEN FREE B-HCG VE PAPP-A KONSANTRASYONLARI İLE YÜKSEK REZOLÜSYONLU USG KULLANILARAK ÖLÇÜMÜ YAPILAN NT/ENSE SAYDAMLIĞI DEĞERİ, GEBELİK HAFTASI, ANNE YAŞI VE DİĞER BİLGİLERLE KOMBİNE EDİLEREK KANTİTATİF RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAKTADIR.

 

 

HEPATİT MARKIRLARI

 

ANTİ-HAV IGM: HEPATİT A TANISI İÇİN KULLANILIR. POZİTLİĞİ TANI KOYAR.

ANTİ-HBC IGM (HEPATİT B VİRÜSÜ CORE ANTİKORU IGM): AKUT HBV ENFEKSİYONLARININ TANISINDA KULLANILIR. SEMPTOMLAR ORTAYA ÇIKTIKTAN HEMEN SONRA KANDA GÖRÜLÜR. PENCERE DÖNEMİNDE SERUMDA TESPİT EDİLEBİLEN TEK GÖSTERGE OLDUĞUNDAN, ÖZELLİKLE BU DÖNEMDEKİ HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖNEMLİDİR.

ANTİ-HBC  IGM (HEPATİT B VİRÜSÜ CORE ANTİKORU-TOTAL): AKUT HASTALIĞI GÖSTERİR. PENCERE DÖNEMİNDE DAHİ POZİTİFTİR.

ANTİ-HBC IGG) (HEPATİT B VİRÜSÜ CORE): DAHA ÖNCE HASTALIĞI GEÇİRENLERDE POZİTİFTİR. AŞILILARDA NEGATİFTİR.

ANTİ-HBE (HEPATİT B VİRÜSÜ E ANTİKORU): HBV ENFEKSİYONUNUN TAKİBİNDE KULLANILIR. HBEAG ORTADAN KAYBOLDUKTAN SONRA GÖRÜLÜR. ANTİ-HBE POZİTİF OLAN KRONİK TAŞIYICILARIN KARACİĞER HİSTOLOJİLERİ VE KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ GENELLİKLE NORMALDİR.

ANTİ-HBS (HBSAB, HEPATİT B SURFACE ANTİBODY):HBV’YE KARŞI İMMÜNİTENİN TESPİTİNDE KULLANILIR. HBV ENFEKSİYONUNUN BİTİŞİ İLE BERABER (HBSAG KAYBOLDUKTAN SONRA) ANTİ-HBS OLUŞUR. AYRICA HBV AŞILAMASINDAN SONRA İMMÜNİTENİN TESPİTİNDE DE KULLANILIR.

ANTİ-HCV (HEPATİT C ANTİKORU): POZİTİFLİĞİ TANI KOYDURUR. HCV ENFEKSİYONUNUN TANISINDA KULLANILIR. GENELDE HCV ENFEKSİYONUNUN GEÇ EVRESİNDE KANDA BULUNUR. ANTİ-HCV’NİN BULUNMASI İMMÜNİTEYİ SAĞLAMAZ. POZİTİF SONUÇLAR DİĞER YÖNTEMLERLE DOĞRULANMALIDIR.

 

 

 

HEMOGRAM DEĞERLERİ

 

NORMAL HEMOGRAM DEĞERLERİ

YAŞ

            WBC

103MM3         RBC 106MM3           HB (G/DL)     HCT (%)         MCV (FL)      MCH (PG/CELL)      MCHC (G/DL)            PLT 103MM3 RDW (%)

YD–2 HFT     9.0–30.0          4.1–6.1            14.5–24.5        44–64  98–112            34–40  33–37  150-450          -

2–8 HFT         5.0–21.0          4.0–6.0            12.5–20.5        39–59  98–112            30–36  32–36             

2–6 MO          5.0–19.0          3.8–5.6            10.7–17.3        35–49  83–97  27–33  31–35             

6 AY–1 YAŞ 5.0–19.0          3.8–5.2            9.9–14.5          29–43  73–87  24–30  32–36             

1–6 YAŞ        5.0–19.0          3.9–5.3            9.5–14.1          30–40  70–84  23–29  31–35             

6–16 YAŞ      4.8–10.8          4.0–5.2            10.3–14.9        32–42  73–87  24–30  32–36             

16–18 YAŞ    4.8–10.8          4.2–5.4            11.1–15.7        34–44  75–89  25–31  32–36             

>18 YAŞ E     5.0–10.0          4.5–5.5            14.0–17.4        42–52  84–96  28–34  32–36  140-400          11.5-14.5

>18 YAŞ K    5.0–10.0          4.0–5.0            12.0–16.0        36–48  84–96  28–34  32–36  140-400          11.5-14.5

PATOLOJİK KRİTİK DEĞERLER

WBC 103MM3          HB (G/DL)     HCT (%)         PLT 103MM3

< 1500/MM³ > 30.000           <6,5 G/ DL > 22G/ DL

YD:< 9.5G/DL >22G/DL      < % 21 > % 65

YD: < %33 > %70     < 40.000/MM³

> 1.000.000/MM³

 

NORMAL HÜCRE YÜZDELERİ

YAŞ    BAND (%)

NÖTROFİL   NOTROFİL

(%)      EOSONOFİL

(%)      BASOFİL

(%)      LEMFOSİT

(%)      MONOSİT

(%)      METAS

(%)

YD–1 HFT     10–18  32–62  0–2      0–1      26–36  0–6      —

1–2      8–16    19–49  0–4      0–0      38–46  0–9      —

2–4 HFT         7–15    14–34  0–3      0–0      43–53  0–9     

4–8 HFT         7–13    15–35  0–3      0–1      41–71  0–7     

2–6 AY           5–11    15–35  0–3      0–1      42–72  0–6     

6 AY–1 YAŞ 6–12    13–33  0–3      0–0      46–76  0–5     

1–6 YAŞ        5–11    13–33  0–3      0–0      46–76  0–5     

6–16 YAŞ      5–11    32–54  0–3      0–1      27–57  0–5     

16–18 YAŞ    5–11    34–64  0–3      0–1      25–45  0–5     

>18 YAŞ        3–6      50–62  0–3      0–1      25–40  3–7      0–1

 

HEMATOKRİT (HCT) VE HEMOGLOBİN

GENEL BİLGİ:ANEMİ, KAN KAYBI, POLİSTEMİ VB. DURUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIR.

NORMAL DEĞER:TABLOYA BAKINIZ. PANİK DEĞERLER: HCT: <%20, >%60, HG: <5.0 g="" dl="" ve="">20 G/DL

ARTTIĞI DURUMLAR:

   POLİSTEMİLER, EGZERSİZ, HEMOKONSANTRASYON (DEHİDRATASYON, YANIK, AŞIRI KUSMA, İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON VB), ŞOK, YÜKSEK RAKIM, KC BÖBREK HAST, KALPTE ŞANTLAR, BAZI KANSERLER, DIŞARIDAN ANDROJEN ALIMI, AYRICA KAN ALIRKEN TURNİKENİN UZUN SÜRE KALMASI     AZALDIĞI DURUMLAR:

   ANEMİLER, HEMOLİTİK REAKSİYONLAR, KR HAST, AKUT- KR KAN KAYBI, YATAR POZİSYONDA HCT DÜŞER. SAAT 17.00-07.00 ARASINDA VE YEMEKLERDEN SONRA HCT DÜZEYİNDE %10’LUK BİR DÜŞME OLABİLİR

 

RETİKÜLOSİT

GENEL BİLGİ:KEMİK İLİĞİNDEN PERİFERİK DOLAŞIMA SALINMIŞ İMMATÜR ÇEKİRDEKSİZ ERİTROSİTLERDİR. 

NORMAL DEĞER: <%1-2

ARTTIĞI DURUMLAR:

   ERİTROPOEZİ ARTIRDIĞI DURUMLAR VE ANEMİLERİN TEDAVİSİ SIRASINDA            AZALDIĞI DURUMLAR:

  APLASTİK ANEMİ, RENAL HASTALIKLAR, KR. HAST ANEMİSİ, MEGALOBLASTİK VE FE EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE

 

 

 

PERİFERİK YAYMA

(ERİTROSİT ÇEŞİTLERİ VE NEDENLERİ)

POİKİLOSİTOZ:ŞİDDETLİ,  HEMOLİTİK VE MEGALOBLASTİK ANEMİ, FE EKSİKLİĞİ, MİYELOPROLİRİFERATİF HAST,

SFEROSİT: HEREDİTER SFEROSİTOZ, , COOMBS’-POSİTİVE HEMOLİTİK ANEMİ, KAN TRANSFÜZYONU SONRASI

OVALOSİT: HEREDİTER ELİPTOSİTOZ, DEMİR EKSİKLİĞİ

STOMATOZİS: KONJ HEMOLİTİK ANEMİ, TALASEMİ, YANIK, SLE, ZEHİRLENME, KC HASTALIKLARI, ARTEFAKT

ORAK HÜCRE: ORAK HÜCRE HEMOGLOBİNOPATİLERİ,

HEDEF HÜCRE: KC HASTALIKLARI, TALASEMİ, HEMOGLOBİNOATİLER ( S, S-C)

SİSTOSİTOZ:ÜREMİA, KANSER,, HÜS, DİC, MİKROANJİOPATİK HEMOLİTİK ANEMİ, YANIK, TOKSİNLER, TTP

“BURR” CELLS: HEMOLİTİK ANEMİ, SPUR CELL ANEMİ, DİC, MİKROANJİOPATİK HEMOLİTİK ANEMİ

AKANTOSİTOZ: ABETALİPOPROTEİNEMİ, BASSEN-KORNZWEİG HASTALIĞI, SPLENEKTOMİ  

GÖZ YAŞI HÜCRESİ: MYELOPROLİFERATİV SEND, MİYELOSTİK ANEMİ, 

HOWELL-JOLLY CİSİMCİĞİ:HİPOSPLENİZM, PERNİSYÖZ ANEMİ, TALASEMİ

ÇEKİRDEKLİ ERİTROSİT: (NORMOBLAST OR MEGALOBLAST):HEMOLİTİK ANEMİ, P VERA, MİYELOSİTİK ANEMİ, M MİYELOMA, EXTRAMEDÜLER HEMATOPOEZİS, ŞİDDETLİ ANEMİ, MEGALOBLASTİK ANEMİ,

HEİNZ İNCLUSİON BODİES:, G6PD, HEMOLİTİK ANEMİA, DAPSON , FANESETİN KULLANIMI, TALASEMİ, 

SİDEROSİTLER: DEMİR EKSİKLİĞİ, HİPOSPLENİZM

BAZOFİLİK SPLİNT: HEMOLİTİK ANEMİ, TALASEMİ, ZN ENTOKSU

 

MCV

GENEL BİLGİ: ÇESİTLİ HASTALIKLARIN TANISINDA KULLANILIR.

NORMAL DEĞER:TABLOYA BAKINIZ

MİKROSİTER ANEMİLER: (MCV<80):DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ, TALASSEMİ, SİDEROBLASTİK ANEMİ, KURŞUN ZEHİRLENMESİ, KR. ENFEKSİYON ANEMİSİ, PRİDOKSİN EKSİKLİĞİ. SHAHİDİ-NATHAN-DİAMOND SENDROMU

NORMOSİTİK ANEMİLER: (MCN:82-98): AKUT KAN KAYBI, APLASTİK ANEMİ, KEMİK İLİĞİ İNFİLTRASYONU, HEMOLİTİK HASTALIKLAR, HİPOPLASTİK KEMİK İLİĞİ, KRONİK İNFEKSİYONLAR, KOLLAGEN DOKU HASTALIKLARI, TÜMÖRLER, HİPOTİROİDİ, ADRENAL YETMEZLİK, GEBELİK, AŞIRI HİDRASYON, BÖBREK VE KC HASTA, MALNUTRİSYON,

MAKROSİTER ANEMİLER: (MCV>98): MEGALOBLASTİK ANEMİ NEDENLERİ, VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ, FOLİK ASİT EKSİKLİĞİ, VEJETERYAN BESLENME, DNA SENTEZİNİN KALITSAL BOZUKLUĞU , DNA SENTEZİNDE İLACA BAĞLI BOZUKLUKLAR, AKSELERE ERİTROPOEZİS, D LATUN (PARAZİT), TÜMÖRLER, HİPERTİROİDİZM, GEBELİK, KC HASTALIĞI, TIKANMA SARILIĞI, SPLENEKTOMİ SONRASI, MİKSÖDEM, HİPOPLASTİK ANEMİ, APLASTİK ANEMİ

 

MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBIN (MCH)

GENEL BİLGİ: ÇESİTLİ HASTALIKLARIN TANISINDA KULLANILIR.

NORMAL DEĞER: TABLOYA BAKINIZ

ARTTIĞI DURUMLAR:MAKROSİTİK ANEMİLERDE ARTAR.

HATALI YÜKSEK: HİPERLİPİDEMİ, WBC >50.000, YÜKSEK HEPARİN SEVİYESİ

 

MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBIN CONCENTRATION (MCHC)

GENEL BİLGİ: ÇESİTLİ HASTALIKLARIN TANISINDA KULLANILIR.

NORMAL DEĞER: TABLOYA BAKINIZ (37 G/DL ‘DEN BÜYÜK OLAMAZ)

ARTTIĞI DURUMLAR:

   H. SİFEROSİTOZ, YENİDOĞAN VE İNFANTLARDA

HATALI YÜKSEK: HİPERLİPİDEMİ, SOĞUK AGLU., YÜKSEK HEPARİN        AZALDIĞI DURUMLAR:

   DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ, MİKROSİTİK ANEMİ, KR KAN KAYBI, BAZI TALASEMİLERDE

 

RED CELL SIZE DISTRIBUTION WIDTH (RDW)

GENEL BİLGİ: ÇESİTLİ HASTALIKLARIN TANISINDA KULLANILIR.

NORMAL DEĞER: TABLOYA BAKINIZ.

ARTTIĞI DURUMLAR:

   FE EKSİKLİĞİ, VİT- B12 VE FOLAT EKSİKLİĞİ, MEGALOBLASTİK ANEMİ, HEMOGLOBİN S, S-C VEYA H, RETİKÜOSİTOZİS, KANAMA SONRASI ANEMİ, İMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ.  **TALASEMİDE NORMALDİR.

 

 

 

BEYAZ KÜRE (WBC)

GENEL BİLGİ: ÇESİTLİ HASTALIKLARIN TANISINDA KULLANILIR.

** LÖKOSİT ARTIŞI İLE BERABER ÇOMAK ARTIŞI İYİ PROGNOZDUR.

** LÖKOSİT ARTIŞI OLMAYAN ÇOMAK ARTIŞI KÖTÜ PROGNOZDUR.

NORMAL DEĞER: LÖKOSİTOZ: >10,000/MM3, LÖKOPENİ:  <4000/MM3

PANİK DEĞERLER: <500-1000/MM3 VE >30,000/MM3

LÖKOSİTOZ NEDENLERİ

  ÖZELLİKLE BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR, LÖKEMİ,MİYELOPROLİFERATİF HAST, YUMUŞAK DOKU TRAVMASI, TÜMÖRLER, KOMA, TOKSİNLER, ÜREMİ, EKLAMPSİ, TİROİD FIRTINASI, ADRENALİN, CSF, P VERA, SPLENEKTOMİ, AKUT HEMOLİZ, DOKU NEKROZU, GÜNEŞ IŞIĞI, STRES, EGZERSİZ, AĞRI, SOĞUK, ANESTEZİ, KONVULZİYON, KUSMA, BULANTI,, STEROİD TEDAVİSİ, , ACTH,            LÖKOPENİ NEDENLERİ

VİRAL İNFEK, TİFO, BRUCELLA, MİKOPLAZMA, LEJYONELLA, HİPERSPLENİZM, BARBİTURATLAR, ANTİMETABOLİTLER, METAL ZEHİRLEN, ANTİBİYOTİKLER, ANTİHİSTAMİNİKLER, ARSENİK, BENZİN, ANTİ TİROİD İLAÇLAR, KARDİYAK İLAÇLAR, PERNİSYÖZ ANEMİ, APLASTİK ANEMİ, ANALJEZİK, ANTİENFLEMATUAR, RETİKÜLER AGENEZİ, SHWACHMAN-DİAMOND SEND, İMMÜN NÖTROPENİ, DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ, MANTAR ENFEKSİYONLARI, KEMİK METESTAZ TÜMÖRLERİ.

 

NÖTROFİLLER (PARÇALI, SEGMENTE,)

NORMAL DEĞER: NÖTROFİL: WBC’NİN %50-60. BANT (ÇOMAK- İMATUR )NÖTROTROFİL:%1-3

NÖTROFİLİ: >%70 NÖTROPENİ:YENİDOĞAN:<5000/MM3  İNFANTLARDA <1000/MM3

** TABLOYA BAKINIZ, PANİK DEĞERLER: <500/MM3

ARTTIĞI DURUMLAR:

   BAKTERİYEL İNFEKSİYONLAR, BAZI VİRAL ENFEKSİYONLARIN ERKEN DÖNEMİNDE, MALİGN NEOPLAZMLAR, ÜREMİ, TOKSİKASYONLAR, AKUT ENFLAMASYONLAR, DOKU HASARI: TRAVMA, İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON, MI, KOOLAGEN DOKU HASTALIKLARI, GUT, HİPERSENSİTİVİTE HASARI., AKUT KANAMA, YUMUŞAK DOKU NEKROZU, GUT, EKLAMPSİ , KANAMALAR ,AKUT HEMOLİZ, HEMOLİTİK ANEMİ, AĞIR EGZERSİZ, EPİNEFRİN, KONVÜLSİYONLAR VEYA PAROKSİSMAL ATRİAL TAŞİKARDİDE, YENİ DOĞANLARDA NÖTROFİL ARTIŞI OLABİLİR. HEREDİTER NÖTROFİLİ, KR. İDİOPATİK NÖTROFİLİ, ADRENOKORTİKOİDLERİN KULLANIMI     AZALDIĞI  DURUMLAR:

   KÖTÜ PROGNOZLU BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARDA (SEPSİS), TİFO, PARATİFO, EMV, BRUCELLOZİS, İNFLUENZA, KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, RİKETS , MALARYA, KALA-AZAR, TOKSİK MADDELER, İLAÇLAR, APLASTİK ANEMİ, AKUT LÖSEMİ, AGRANÜLOSİTOZ, MEGALOBLASTİK ANEMİ, FE ANEMİSİ, ANFLAKTİK ŞOK, AKROMEGALİ, ADDİSON, KEMİK İLİĞİ İNFİLTRASYONU, HİPERSPLENİZM, FİZİK-KİMYASAL AJANLAR VE ZEHİRLENMELER, ANAFLAKTİK ŞOK KAŞEKSİ, SL, MİKSÖDEM, HEMODİYALİZ HİPOPİTUATERİZM, RİKETS, PARAZİT ENFEKSİYONLAR.

 

LENFOSİTLER

GENEL BİLGİ: HUMORAL İMUNİTEYİ GÖSTERİR.

NORMAL DEĞER: TABLOYA BAKINIZ, NORMAL: WBC’NİN %25-40.

LENFOPENİ: YETİŞKİN: <1000 hc="" mm3="" ocuk:="" 2500="" sup="">

ARTTIĞI DURUMLAR:

   İNFEKSİYONLAR, AKUT İNFEKSİYOZ LENFOSİTOZİS, SİTOMEGALOVİRUS, EBV, KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, TOKSOPLAZMA, CROHN, ÜLSERATİF KOLİT,  EMN, BORDATELLA PERTUSSİS, DİĞER VİRAL ENFEKSİYONLAR., TOKSOPLAZMOSİS, ÜLSERATİF KOLİTİS, CROHN HASTALIĞ, VASKÜLİTLER, İLAÇ HİPERSENSİTİVİTESİ, ADDİSON, TİROTOKSİKOZİS   AZALDIĞI DURUMLAR:

   HODGKİN HAST, İLERLEMİŞ MALİGN HASTALIKLAR , EVRE II-III HODGKİN HASTALIĞI, KALITSAL İMMÜNGLOBULİN HASTALIKLARI , APLASTİK ANAMİ, AĞIR SOL KALP YET., KEMOTERAPİ , RADYOTERAPİ , CUSHİNG , SLE, STRES , M GRAVİS , BÖBREK YETMEZLİĞİ, MİLİYER TBC, İMMÜN DİSFONKSİYON, AKUM MİNÖR VİRAL ENFEKSİYONLAR,

 

 

 

MONOSİTLER (MO):

NORMAL DEĞER: TABLOYA BAKINIZ, NORMAL: WBC’NİN %3-7  MONOSİTOZ: >%10

ARTTIĞI DURUMLAR:

   TBC, SİFİLİZ, BRUSELLOZİS, SEPTİSEMİ, CERRAHİ TRAVMA, AKUT İNFEKSİYONLARI İYİLEŞME DÖNEMLERİ, LÖKOPENİK İNFEKSİYOZ MONOSİTOZ, PROTOZOAL, RİKETS,, MALARYA, TİFUS , KALA-AZAR, MONOSİTİK LÖSEMİ , ÜLSERATİF KOLİT, KML VE DİĞER MİYELPPROLİFERATİF HASTALIKLAR , MULTİPL MİYELOMA , GAUHER HASTALIĞI , NİEMANN PİCK HASTALIĞI , POLİSİTEMİ, LENFOMALAR , OVER KANSERİ , MİDE KANSERİ , MEME KANSERİ ,MELANOMALAR , KOLLEGEN DOKU HASTALIKLARI , GRANÜLOMATÖZ HASTALIKLAR , KRONİK YÜKSEK DOZ STEROİD , TETRAKLORETAN ZEHİRLENMESİ , NEDENİ BİLİNMEYEN BAZI ATEŞLİ HASTALIKLAR

 

 

EOZİNOFİLLER (EO):

GENEL BİLGİ:DAHA ÇOK ALERJİK OLAYLARIN TANISINDA KULLANILIR.

NORMAL DEĞER: TABLOYA BAKINIZ. WBC’NİN %1-4

ARTTIĞI DURUMLAR:

   ALLERJİK HASTALIKLAR, BRONŞİAL ASTMA, SAMAN ALLERJİSİ, ALLERJİK RİNİT, ÜRTİKER, ANJİONÖROTİK ÖDEM, İLAÇ REAKSİYONLARI, DERİ HASTALIKLARI,  EGZEMA, PSORİAZİS, EKSFOLİYATİF DERMATİT, MUKOZİS FUNGOİDES,  PARAZİTER HASTALIKLAR, İNFEKSİYONLAR (AĞIR İNFEKSİYONLARDA NADİREN, BAZEN İNFEKSİYONLARIN İYİLEŞME DÖNEMİNDE), POLİARTERİTİS NODOZA, PULMONER EOZİNOFİLİ, KRONİK MİYELOPROLİFERATİF SENDROMLAR, POLİSİTEMİA RUBRA VERA), MALİGN NEOPLASTİK HASTALIKLAR, İMMÜN YETMEZLİKLER, KOLLAGEN DOKU HASTALIKLARIADDİSON HASTALIĞI, HİPOPİTÜİTERİZM, ZEHİRLENMELER BÖBREK HASTALIKLARI, ÜLSERATİF KOLİT,  GASTRİT,  AİLESEL EOZİNOFİLİ            AZALDIĞI DURUMLAR:

   STEROİDLERİN VERİLMESİ , ACTH VERİLMESİ , STRES SONRASI , BELİRGİN ENTOKSİKASYONLAR , CUSHİNG SENDROMU, ADRENALİN, ACTH, PROSTOGLİADİN, TİROKSİN,

 

BAZOFİLLER

NORMAL DEĞER:TABLOYA BAKINIZ, WBC’NİN %0.5-1

ARTTIĞI DURUMLAR:

   BAZOFİLİK LÖSEMİ, MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR, MASTOSİTOSİS, HADGKİN HASTALIĞI, KOLİT, HİPOTİROİDİ, DM          AZALDIĞI DURUMLAR:

ARA, LOBER PNÖMONİ, SHİPERTİROİDİ,  STEROİD TEDAVİSİ, STRES, GEBELİK,

 

METHEMOGLOBİN (METHB)

NORMAL DEĞER:%0-1,50

ARTTIĞI   DURUMLAR:

KONJENİTAL VE KAZANILMIŞ METHEMOGLOBİNEMİ, CO ZEHİRLENMESİ, BENZOKAİN, NİTROGLİSERİN, LİDOKAİN, NİTRATLAR, FENASETİN, SÜLFONAMİDLER VE RADYASYON

 

HEMOGLOBİNOPATİ TARAMASI (HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ) :.

GENEL BİLGİ:TALASEMİ VE DİĞER HEMOGLOBİN VARYANTLARININ TESPİTİNDE KULLANILIR

NORMAL DEĞER:

                      HBA2       HBF             HBS            HBA

0-7 GÜN :     < %4      %69-85       < %1,5          %15-30

1 HF-1 AY :   <% 4      %60-82.      < %1,5          %20-40

1-6 AY  :     < %4      %10-70        < %1,5          %25-95

6 AY-1 YAŞ:  <% 4     %0,5-7        < %1,5          %87-98

1-3 YAŞ:      < %4,       %0-2          < %1,5          %94-99

>3 YAŞ :     < %4        %0-2         < %1,5           %94-99     T MİNÖR: HB F% :<10, HA2 % >4

 T İNTERMEDİA:HBF:%10-50, HA2:>%4, HSM :ORTA HAFİF, 2YAŞ<, HB:8-10<7GR/DL

 T. MAJOR: HB F %>50, HA2<%4, HSM : AĞIR, 2YAŞ>, HB, <7GR/DL

ORAK HÜCRELİ:HG S>%85, HG A YOK

 ** T. İNTERMDİA DÜZENLİ TRANFÜZYON ALIRSA BU ARTIK T. MAJORDUR

** HEMOGLOBİN A2 (HBA2): DÜZEYİ DEMİR EKSİKLİĞİNDEN ETKİLENEBİLİR. B-TALASEMİ VE MEGALOBLASTİK ANEMİDE HBA2 DÜZEYİ ARTARKEN, DEMİR EKSİKLİĞİ, ERİTROLÖSEMİ, HBH HASTALIĞI, S-TALASEMİ VE BS-TALASEMİDE HBA2 DÜZEYİ DÜŞER.

BOS DEĞERLERİ

 

BOS GENEL ÖZELLİKLER

NORMAL DEĞERLERİ

VOLUM: YETİŞKİN: 90–150 ML; ÇOCUK:60–100 ML

GÖRÜNÜM: RENKSİZ, BERRAK

BASINÇ: YETİŞKİN: 90–180 MM H2O, ÇOCUK:: 10–100 MM H2O

PROTEİN: YETİŞKİN VE ÇOCUK: 15–45 MG/DL, YENİDOĞAN: 15–100 MG/DL

GLUKOZ: YETİŞKİN: 50–80 MG/DL, ÇOCUK: 60–80 MG/DL, BOS/KAN GLUKOZ: = 0.4-0.8 (%60)

KLOR: 115–130 MEQ/L (MMOL)

HÜCRE (WBC):

      >14 GÜN (YETİŞKİN VE ÇOCUK):0-5 HÜCRE ( LENFOSİT %40-80, MONOSİT: %15-45, PNL: %0-6 ),

      <14GÜN YENİDOĞAN: 0-30 HÜCRE  ( LENFOSİT %5-35, MONOSİT: %50-90, PNL: %0-8 )

RBC: TANI DEĞERİ ZAYIFTIR.

LAKTİK ASİT: YETİŞKİN VE ÇOCUK: 10–25 MG/DL, YENİDOĞAN: 10–60 MG/DL

GLUTAMİM: 5–15 MG/DL

LDH: YETİŞKİN VE ÇOCUK: 0–40 U/L, YENİDOĞAN: 0–70 U/L

MENENJİTLER VE BOS BULGULARI

            BAKTERİYEL          VİRAL           TBC    FUNGAL

BOS WBC VE TİPİ YÜKSEK

(PNL)  YÜKSEK **

(LENFOSİT ) YÜKSEK**(LENFOSİT, MONOSİT)        YÜKSEK**(LENFOSİT, MONOSİT)

PROTEİN      BARİZ YÜKSEK

            HAFİF YÜKSEK

50–300 MG/DL         HAFİF VE BARİZ YÜKSEK

50–300 MG/DL

GLUKOZ       BARİZ YÜKSEK     NORMAL      DÜŞÜK         NORMAL/DÜŞÜK

LDH:  YÜKSEK (%90)        YÜKSEK (%10)        --         --

KLOR            DÜŞÜK         --         DÜŞÜK         --

BASINÇ        YÜKSEK       YÜKSEK       YÜKSEK       YÜKSEK

** ERKEN DÖNEMDE TBC, VİRAL VE BAKTERİYEL MENENJİTTE PNL YÜKSEKTİR.

** ATİBİYOTİK TEDAVİSİ BAŞLANMIŞSA WBC NEGATİF OLABİLİR.

 

 

BOS GLUKOZ

NORMAL DEĞER: YETİŞKİN: 50–80 MG/DL, ÇOCUK: 60–80 MG/DL, BOS/KAN GLUKOZ: = 0.4-0.8 (%60)

PANİK DEĞER: <20MG/DL

ARTTIĞI DURUMLAR:

DM VE KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN ARTTIĞI DURUMLAR           AZALDIĞI DURUMLAR:

AKUT BAKTERİYEL MENENJİT, TBC MENENJİT, SEPTOMATİK HİPOGLİSEMİ, BEYİNDE ANAEROBİK GLUKOZ KULLANIMI.

NADİR BEKLENEN NEDENLER: MEMENGİAL KANSERLER, AKUT SFİLİTİK MENENJİT, VİRAL MENEJİT,  SARKOİDOZ, SUBARKNOİD KANAMA, RA,

 

 

İDRAR DEĞERLERİ

 

DİREK İDRAR MİKROKOBİK  NORMAL DEĞERLER

            ERKEK          KADIN                      ERKEK/KADIN

ERİTROSİT   < 3 ADET       < 4 ADET       HİYALİN SİLENDİR          0 – 2 ADET

LÖKOSİT      < 4 ADET       < 5 ADET       KALSİYUM OKSALAT     0 – 4 ADET

SKUAMOZ EPİTEL HÜCRE         0 – 4 ADET    ÜRİK ASİT   0 – 4 ADET

RENAL TÜBÜLER EPİTEL HÜCRE        BİRKAÇ ADET        TRİPL FOSFAT        0 – 4 ADET

 

İDRAR DANSİTESİ:

GENEL BİLGİ: SARI KOYU  İDRAR GENELDE YETERSİZ SIVI ALIMINI GÖSTERİR.

NORMAL DEĞER: GENELDE:1005-1025,  >2YAŞ: 1.001–1.018

KONSATRE İDRAR:1.025–1.030+, DİLÜLE :1.001–1.010

ARTTIĞI DURUMLAR: (SG:1.025-1.035)

   İDRAR RENGİ GENELDE SARIMSIDIR. DM, İDRARIN SOĞUTULMASI, İDRARDA PROTEİN ATILIMI, İDRARDA RADYOLOJİK KONTRAS MADDELERİN ATILMASI,  SUKROZÜRİ, AZ SU İÇME , DEHİDRETASYON, KALP YET, GEBELİK TOKSEMİSİ, KUMA DAİRE, NEFROZ. YANLIŞ YÜKSEK: ANTİBİYOTİK, DİÜRETİK           AZALDIĞI  DURUMLAR:

SG:(1.001-1.010)

   İDRAR RENGİ BERRAK SU GİBİDİR, NEFROZİS, AŞIRI SU İÇME, DİABETUS İMSİDUS (SANTRAL VEYA RENAL), HİPERTANSİYON, ERKEN DÖNEM KBY, DÜŞÜK ADH, GLUMERULONEFRİT, İYE

 

İDRAR PH

GENEL BİLGİ:ORTALAMA PH 6 OLARAK KABUL EDİLEBİLİR. SONUÇ OLARAK İDRAR PH'I ASİTTİR. BEKLETİLEN İDRAR, ÜRENİN AMONYAĞA YIKILMASI İLE ALKALİ HALE GELİR.

** CA FOSFAT, CA KARBONAT VE MG TAŞLARI ALKALİ İDRARDA OLUŞUR. İDRAR ASİTLEŞTİRİLMELİDİR.

** CA, OKSALAT,  ÜRİK ASİT, SİSTİN TAŞLARI ASİDİK İDRARADA OLUŞUR. İDRAK ALKALİLEŞTİRİMELİDİR.

NORMAL DEĞER: 5 – 7

ARTTIĞI DURUMLAR (ALKALİ) PH<7.0

   KAN TRANSFÜZYONLARI, KUSMALAR, UZUN SÜREN SOĞUK BANYO, ALKALİ YAPICI MADDELERİN FAZLA ALIMI , METABOLİK ASİDOZ, RTA, KBY, RESPİRATÖR ALKALOZ, PROTEUS, PSÖDOMONAS ENFEKSİYONU.           AZALDIĞI DURUMLAR: (ASİT) PH <7.0

   ASİDOZLAR, E COLİ, POTASYUM DEFİSİTİ, DİARE, ÜREMİ, DM, KRONİK NEFRİTLER, GUT, LÖSEMİ, YÜKSEK PROTEİNLİ DİYET, ASİDİK İLAÇLARIN ALINMASI, SAKKARİN ALINMASI, C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ, ARA

 

GLUKOZÜRİ:

GENEL BİLGİ:İDRARDA NEGATİF OLMALIDIR; ÇÜNKÜ NORMALDE TÜM GLUKOZ PROKSİMAL TÜBÜLLERDEN GERİ EMİLİR. BÖBREK EŞİĞİ NORMALDE  160-180 MG'DIR. EŞİK AŞILDIĞINDA İDRARA ŞIKAR.

NORMAL DEĞER: NEGATİF (0-50), 24-SAATTE: <0.3 gr="" kr="" t="" k="" de="" er:="">1000 MG (4+)

ARTTIĞI DURUMLAR:

   DM, AİLEVİ, KONJENİTAL BÖBREK HASTALIKLARI, İLERİ KBY, GEBELİK, UZUN SÜRE AÇLIK, CO ZEHİRLENMESİ , KURŞUN ZEHİRLENMESİ, HİPERTİROİDİZM, AKROMEGALİ, FANCONİ SEND, JİGANTİZM, CUSHİNG , ADH, EMOSYONEL GLUKOZÜRİ, KAFA TRAVMALARI VE BAZI İNTRAKRANİAL TÜMÖRLER, AĞIZDAN AŞIRI ALINMASI, SEPSİS, ETER ANESTEZİ, POSTGASTREKTOMİ GLUKOZÜRİSİ

HATALI POZİTİF: TİROKSİN, SEFALOSPORİNLER, C VİT, PENİSİLİN, PROBENESİD, KREATİN, IV GLİKOZ, FAZLA YEMEK,

 

 

 

HEMATÜRİ:

GENEL BİLGİ: MİKROSKOBİK HEMATÜRİDE, ERİTROSİT SAYISI SEBEP OLAN LEZYONUN ÖNEMİ İLE İLİŞKİLİ DEĞİLDİR. KAN PIHTILARININ VARLIĞI HEMEN DAİMA KANAMANIN GLOMERÜL KAYNAKLI OLMADIĞINI GÖSTERİR. ERİTROSİT YA DA HEMOGLOBULUİN SİLİNDİRLERİ KANIN GLOMERÜL KAYNAKLI OLDUĞUNU GÖSTERİR.

NORMAL DEĞER:NEGATİF    

ARTTIĞI   DURUMLAR:

** MİKROSKOPİK  HEMATÜRİNİN ENSIK NEDENİ İDİOPATİK HİPOKALSİÜRİ VEYA AİLEVİDİR.  

EN SIK HEMATÜRİ SEBEPLERİ:

            GROS MİKROSKOPİK

RENAL            %15     %6

PROSTAT        %23     %27

ÜRETRAL        %4      %23

ÜRETER           %6      %1

MESANE         %40     %9

İYE       %2    

SİSTEMİK  HASTALIKLAR(HEMOFİLİ...)          %1    

ESANSİYEL HEMATÜRİ   %8,5    %44 (EN SIK)

 

 

İDRARDA KETON:

GENEL BİLGİ: İDRAR ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİLİRSE SON MADDE YAVAŞ OLARAK ASETONA DÖNÜŞÜR. DKA’DA,  AÇLIKTA VE KARBONHİDRATSIZ OLAN ANCAK YETERLİ YAĞIN ALINDIĞI BESLENMELERDE ARTMA OLUŞUR. RENAL TÜBÜLER BOZUKLUK OLDUĞU DURUMLARDA, KANDA KETONLAR YÜKSELDİĞİ HALDE İDRARDA ÇIKMAYABİLİR.

NORMAL DEĞER: NEGATİF 

ARTTIĞI DURUMLAR:

DM, KETOASİDOZ, AÇLIK, ATEŞ, İSHAL, YAĞLI DİYET, DÜŞÜK KARBONDİHRATLI DİYET, EKLAMPSİ, ORUÇ,  ŞİDDETLİ KUSMALAR, TİROTOKSİKOZİS, AĞIR RENAL GLİKOZÜRİ, GEBELİK TOKSEMİSİ, KAŞEKSİ, BAZI SİNDİRİM BOZUKLUKLARI,  ATEŞ, GEBELİK, EMZİRME, STRES, EGZERSİZ, ANESTEZİ SONRASI, KLOROFORM VE ETER ANESTEZİSİ SONRASI

HATALI POZİTİF: İNSÜLİN, ETHER, ASPİRİN, PENİSİLN, KAPTOPRİL, L DOPA, FENOTİAZİDLER,

 

İDRARDA PROTEİN:

GENEL BİLGİ: NORMAL NEGATİF OLMALIDIR. PROTEİN SABAH İLK İDRARDA BAKILMALIDIR. DİLÜE İDRARDA PROTEİN SAPTANAMAYABİLİR. EGZERSİZ, ATEŞLİ HASTALIKLAR YA DA AĞIR DEHİDRATASYON BÖBREK HASTALIĞI OLMADAN PROTEİNÜRİYE NEDEN OLABİLİR.

NORMAL DEĞER:ÇOCUK : 10–100 MG/L VEYA   24 SAATLİK İDRARDA: 1–10 MG/DL 

                                   YETİŞKİN:: 10–140 MG/L VEYA   24 SAATLİK İDRARDA 1–14 MG/DL 

ARTTIĞI DURUMLAR:

   NEFRİTLER, NS, NEFROSKLEROZİS, İYE, AMİLOİDOZİS, DM, POLİKİSTİK BÖBREK,  HEMOLİZ, GEBELİK TOKSEMİSİ, AĞIR ANEMİ , AĞIR ŞOK, KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ, DVT, KONVÜLSİYONLAR, BAZI KC HAST, DM HSP, SLE, AMİLOİDOZ,  GLOMERULONEFRİTLER            YALANCI ARTTIĞI  DURUMLAR:

   GROSS HEMATÜRİ, AŞIRI YOĞUN İDRAR, AŞIRI ALKALİ İDRAR, ANTİSEPTİK KONTAMİNASYON ,PHENAZOPYRİDİNE ,RADYOOPAK KONTRAS MADDE, TOLBUTAMİDE METABOLİTLERİ , YÜKSEK SEVİYEDE SEFALOSPORİN VEYA PENİCİLİN ANOLOGLARI, SÜLFONAMİD TÜREVLERİ

 

MİKROALBUMİNÜRİ

GENEL BİLGİ:DİABETİK NEFROPATİ VE RETİNOPATİ İLE TİP I DİABETES MELLİTUSUN ERKEN TANI VE TEDAVİ TAKİBİNDE KULLANILIR

NORMAL DEĞER:24 SAATLİK İDRARDA: 0-16,60 MG/GÜN, BİR GECELİK İDRARDA: 0-7,10 MG/GÜN

ARTTIĞI DURUMLAR: DM

 

 

 

İDRARDA ÜROBİLİNOJEN:

GENEL BİLGİ:NORMAL BİR İDRARDA ÜROBİLİNOJEN DEĞERİ KALİTATİF OLARAK NEGATİF İKEN, 24 SAATLİK İDRARDA 0,2,5 MG KADAR TESPİT EDİLEBİLİR. ÜROBİLİNOJEN, ÜROBİLİN, STERKOBİLİNOJEN VE STERKOBİLİN BİLİRUBİNNİN YIKIM ÜRÜNLERİDİR. NORMALDE DIŞKIDA BULUNURLAR. KARACİĞERDEN SAFRANIN FAZLA ATILIMINDA, BU MADDELER BARSAKTAN EMİLİRLER VE İDRARLA ATILIRLAR.

NORMAL DEĞER:0.1–1 EHRLİCH U/DL  < 1MG, 24-SAATLİK İDRARDA: 0.5–4.0 EHRU VEYA 0.5–4MG/D

ARTTIĞI DURUMLAR:

   PORTAL SİROZ, MALARYA, HEMOLİTİK ANEMİ, AKUT HEPATİTİN İYİLEŞME DÖNEMİ, AKUT CİDDİ ENFEKSİYONLAR, KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ, HEPATİTİN ERKEN DÖNEMİ, KARACİĞER NEKROZU, TOKSİK AJAN VE İLAÇLARIN FAZLA KULLANILMASI, BİLİYER TIKANMA, BİLİYER TRAKTUSDA ENFEKSİYONLARI, HEMOLİTİK DURUMLAR, PULMONER  İNFAKT, KC HASARI, DOKULARDA KANAMA SONRASI, KABIZLIK, PERNİSİYÖZ ANEMİLER , KURŞUN ZEHİRLENMESİ, ATEŞ           NEGATİF OLDUĞU DURUMLAR:

   TAM SAFRA YOLU TIKANIKLIKLARI, KC PİGMENTİNİN TAM SUPRESYONU 

İDRAR           SAĞLIKLI KİŞİDE HEMOLİTİK HAST HEPATİK HAST      BİLİER OBST.

ÜRİBİLİNOJEN       NORMAL      YÜKSEKL    YÜKSEK       DÜŞÜK/NEGATİF

BİLİRUBİN  NEGATİF      NEGATİF      NEGATİF/POZİTİF  POZİTİF

 

 

İDRARDA BİLİRUBİN:

GENEL BİLGİ: NORMALDE İDRARDA BULUNMAZ. HEMOLİTİK HASTALIKLARDA NEGATİFTİR. IŞIKTAN ETKİLENDİĞİ İÇİN HEMEN DEĞERLENDİRİLMELİDİR.

NORMAL DEĞER:NEGATİF (0–0.02 MG/DL)

POZİTİF OLDUĞU DURUMLAR

OBSTRÜKTİF SARILIK, KC HAST, HEPATİT, KANDA DİREKT BİLİRUBİNİN ARTTIĞI DİĞER TÜM PATOLOJİLER

 

İDRAL VOLUM (POLİÜRİ, OLİGOÜRİ, ANÜRİ)

POLİÜRİ (YÜKSEK ÜRE VE KREATİN İLE BERABER): DKA, ÜRUNER TRAK OBSTRİKSİYONU, BAZI TÜBÜLER NEKROZLAR (AMİNOGLİKOZİD)

POLİÜRİ (NORMAL ÜRE, KREATİN İLE BERABER):DM, Dİ; AŞIRI SU İÇME, BEYİN VE SPİNAL KORD TÜMÖRLERİ, ALKOL, ÇAY, İV GLİKOZİ SALİN

OLİGOÜRİ: ( YETİŞKİN: <200ML/GÜN, ÇOCUK: <15-20 ml="" kg="" g="" n="" :="" renal="" skem="" glumerulonefr="" tler="" ur="" ner="" trak="" obstr="" ks="" yonlari="" toks="" k="" la="" lar="" deh="" dretasyon="" kusma="" da="" re="" yanik="" kalp="" yetmezl="" a="" iri="" tuz="" alimi="" sup="">

ANÜRİ (<100ML/GÜN): TAM ÜRİNER TRAKT OBST: ATN; HEMOLİTİK KAN TRANFÜZYONU, AKUT KORTİKAL NEKROZ, GLUMERULONEFRİT (AKUT, NEKROTİZAN)

 

 

 

GAİTA TESTLERİ

 

GAİTA GİZLİ KAN

GENEL BİLGİ:50 YAŞ ÜSTÜNDE YILLIK TARAMA İÇİN VE ANEMİSİ OLAN KİŞİLERDE TETKİK AMACIYLA İSTENEBİLİR.

NORMAL DEĞER:NEGATİF

POZİTİF  DURUMLAR:

   KOLON KANSERİ, GİS KANSERLERİ, ADENOLAR, P. ÜLCER, ÜLSERATİF KOLON, MİDE KANSERLERİ, DİAFRAGMA HERNİSİ, DİVERTİKÜLOZ, POLİPLER, İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI, HEMOROİDLER, YUTULAN KANLAR (DİŞETİ VEYA BURUN KANAMASI GİBİ),

*** YALANCI NEGATİF: VİTAMİN C İSE REAKSİYONU ENGELLEDİĞİNDEN YALANCI NEGATİF SONUÇ ÇIKMASINA NEDEN OLABİLİR. 250 MG FAZLA ALINMAMALIDIR  YALANCI POZİTİF DURUMLARI VE

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

** İŞLEM 3 AYRI GÜN YAPILMASI TESTİN GÜCÜNÜ ARTIRIR. ÇÜNKÜ KANAMALAR ARALIKLI OLABİLİR.

** 7 GÜN ÖNCESİNDEN 325 MG DAN FAZLA ASPİRİN VE NSAİD İLAÇLAR ALINMAMALIDIR. KANAMAYI ARTIRIR.

** 3 GÜN ÖNCESİNDE DİŞ VE DİŞETİ İŞLEMLERİ YAPTIRILMAMALIDIR. YUTULAN KANLAR POZİTİF ÇIKARIR.

** 7 GÜN ÖNCESİNDEN ALKOL ALINMAMALIDIR

** ADET GÖRME DÖNEMLERİNDE AKTİF HEMOROİD KANAMALARI OLDUĞU DÖNEMDE TEST YAPILMAMALIDIR.

YALANCI POZİTİF SONUCA SEBEP OLAN DURUMLAR: KIRMIZ ET, BROKOLİ, ŞALGAM, YABAN TURPU, MANTAR, VİT C İÇERİĞİ FAZLA OLAN NARENCİYE VE SULARI, KAVUN KARPUZ, ELMA, KARNIBAHAR, ENGİNAR, MUZ, ÜZÜM, KOLŞİSİN, YÜKSEK DOZ DEMİR PREPARATLARI (BETADİDİN, İYOT VE BORİK ASİT), KORİKOSTEROİDLER, REZERPİN, ANTİKOAGULANLAR, LAKSATİFLER

 

GAİTA PH

GENEL BİLGİ: KARBONHİDRAT FERMANTASYNU GAİTAYI ASİDİK, PROTEİN İSE GAİTAYI ALKALİ YAPAR.

NORMAL DEĞER: PH 6.5–7.5,  YENİDOĞAN: PH 5.0–7.5

ARTTIĞI   DURUMLAR (ALKALİN)

   VİLLÜS ADENOMU, SEKRETUAR DİYARE, KOLİT, ANTİBİYOTİK KULLANIMI   AZALDIĞI DURUMLAR (ASİDİK)

   KARBONHİDRAT MALOBSORPSİYONU, YAĞ MALOBSORPSİYONU, DİSSAKARİDAZ EKSİKLİĞİ

 

GAİTA LÖKOSİT

BOL LÖKOSİT OLDUĞU DURUMLAR: KR ÜLCERATİF KOLİT, KR BASİLL DİZENTERİ, LOKALİZE APSE, ANOREKTAL FİSTÜL

AZ LÖKOSİT OLDUĞU DURUMLAR:ŞİGELLOZ, SALMONELLA, YERSİNA, İNVAZİV E COLİ, ÜLSERATF KOLİT,

LÖKOSİT OLMADIĞI DURUMLAR:KOLERA, AMİP, VİRAL DAİRE, NONSPERSİFEİK DAİRE (İLAÇ, YİYECEK), GİARDİA, TOKSİK BAKTERİLER.

 

GAİTA  STEATORE (YAĞ)

GENEL BİLGİ: YAĞ MALABSORBSİYONUNDA ALTIN STANDARTTIR.

NORMAL DEĞER: 0.0–6.0 GR/24 SAAT

ARTTIĞI DURUMLAR: CROHN HAST, NONTROPİKAL SPRUE, KİSTİK FİBROZİS (TEREYAĞI RENGİNDE), WHİPPLE HAST, ENTERİT, PANKREATİT, KISA BAĞIRSAK SEND,  ÇÖLYAK (ALEMİNYUM RENGİNDE)

 

DİARE NEDENLERİ

İNFEKSİYON: SALMONELLA, SHİGELLA, YERSİNİA, HIV ENTEROPATHY, CAMPYLOBACTER

İNFLAMATUAR HAST:CROHN HAST, ULCER. COLİTİS

STEATORE: SPRUE, ÇÖLYAK ( ALEMİNYUM RENGİNDE), KİSTİK FİBROZİS (TEREYAĞI RENGİNDE)

KARBONHİDRAT MALABSORPSİYONU: LAKTOZ VEYA SUKROZ EKSİKLİĞİ

ENDOKRİN HAST: DİABETES MELLİTUS, HYPERTHYROİD OR HYPOTHYROİD, ADRENAL İNSUFFİCİENCY

HORMON ÜRETEN TÜMÖRLER: ZOLLİNGER-ELLİSON SEND, GASTRİNOMA, M TİROİD CA, V ADENOMA, COLON CA,

DİĞER NEDENŞER: İLAÇLAR, ANTİBİYOTİKLER, KEMOTERAPİ,  

OSMOTİK DAİRE: :SORBİTOL, PSYLLİUM FİBER, CAFEİN, ETHANOL

KAYNAKLAR

1. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK TANI VE TEDAVİ REHBERİ

2. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ÜREME SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI

3. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI AİLE PLANLAMASI KLİNİK UYGULAMA EL KİTABI

4. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK ZEHİRLENMELER TANI VE TEDAVİ REHBERLERİ 2007

5. LARSEN: WİLLİAMS TEXTBOOK OF ENDOCRİNOLOGY, 10TH ED. 2003

6. WWW.İNFEKSİYON.ORG (TÜRK İNFEKSİYON WEB SİTESİ)

7. WWW.KLİMİK.ORG.TR (TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ WEB SİTESİ )

8. WWW.ULAKBİM.GOV.TR

9. PEDİATRİC EMERGENCY MANUAL EDİTOR: ERİCA A. KİRSCH, M.D.

10. WWW.MC.METU.EDU.TR. (ODTÜ SAĞLIK VE REHBERLİK MERKEZİ WEB SİTESİ)

11. CLİNİCAL DERMATOLOGY THİRD EDİTİON THOMAS P. HABİF M.D.

12. WWW. EMEDİCİNE.COM

13. NELSON TEXTBOOK OF PEDİATRİCS 17TH EDİTİON (MAY 2003): BY RİCHARD E., MD. BEHRMAN

14. INFECTİOUS DİSEASE 2ND EDİTİON (SEPTEMBER 22, 2003) BY JONATHAN COHEN,

15. WİNTROBE'S CLİNİCAL HEMATOLOGY, 11TH ED BY JOHN P. GREER JOHN FOERSTER

16. WWW.TKD.ORG.TR  (TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ WEB SİTESİ)

17.. WWW.THD.ORG.TR (TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ WEB SİTESİ)

18.. WWW.TURKDERMATOLOJİ.ORG (TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ WEB SİTESİ)

19. A MANUAL OF LABORATORY AND DİAGNOSTİC TESTS 7TH EDİTİON (JULY 2003): BY FRANCES T FİSCHBACH RN

20. WWW.LABORATUVAR.COM

21. WW. PUBMED.COM

22. WWW.TORAKS.ORG.TR (TÜRK TORAKS DERNEĞİ WEB SİTESİ)

23. WWW.NEONATOLOGY.ORG.TR (TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ)

24. MANUAL OF CLİNİCAL PROBLEMS İN PEDİATRİCS 5TH EDİTİON (NOVEMBER 2000): BY KENNETH B ROBERTS M

25. CHİLD NEUROLOGY 6TH EDİTİON (APRİL 15, 2000): BY JOHN H. MENKES

26. AHFS DRUG INFORMATİON 2004 BY GERALD K. MCEVOY PUBLİSHER

27. PEDİYATRİ 1-2 CİLT. PROF.DR. OLCAY NEYZİ  (4. BASKI. )

28. YENİDOĞAN BAKIMINDA HACETTEPE UYGULAMALARI. GÜLSEVİN TEKİNALP (2. BASKI)

29. CURRENT PEDİATRİC DİAGNOSİS & TREATMENT 16TH . WİLLİAM W. HAY JR,

30. HANDBOOK OF DİALYSİS 3RD EDİTİON (2000): BY JOHN T., MD DAUGİRDAS

31 BAUM'S TEXTBOOK OF PULMONARY DİSEASES 7TH EDİTİON ( 2003): BY GERALD L. BAUM

32. PRİNCİPLES AND PRACTİCE OF PEDİATRİC INFECTİOUS DİSEASES 2ND EDİTİON SARAH S. LONG

33.OSKİ'S PEDİATRİCS: PRİNCİPLES AND PRACTİCE, 3RD EDİTİON (1999): BY JULİA A. MCMİLLAN

34. PEDİATRİDE RUTİNLER. PROF DR. ÖMER DEVECİOĞLU (2. BASKI)

35. THE SANFORD GUİDE TO ANTİMİCROBİAL THRAPY 2007 DAVİD N. GİLBERT, M.D.

36. MAYO CLİNİC ANTİMİCROBİAL THRAPY QUİCK GUİDE. JOHN W. WİLSON, MD (2007)

37. AMERİKAN PSİKİYATRİ BİRLİĞİ: PSİKİYATRİDE HASTALIKLARIN TANIMLANMASI VE SINIFLANDIRILMASI ELKİTABI, YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ DÖRDÜNCÜ BASKI (DSM-IV-TR), AMERİKAN PSİKİYATRİ BİRLİĞİ, WASHİNGTON DC, 2000’DEN ÇEVİREN KÖROĞLU E, HEKİMLER YAYIN BİRLİĞİ, ANKARA, 2001.

38. WWW.SAGLİKDANİS.COM

39. PATTERSON'S ALLERGİC DİSEASES 6TH EDİTİON ( 2002) BY ROY PATTERSON

40. 41. WWW.PEDİATRİKDERMATOLOJİ.NET (PEDİATRİK DERMATOLOJİ DERNEĞİ WEB SİTESİ )

41. WWW.CTF.EDU.TR (İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ WEB SİTESİ)

42. THE PEDİATRİC CARDİOLOGY HANDBOOK: MOBİLE MEDİCİNE SERİES, 4TH EDİTİON, BY MYUNG K.

43. DİSEASE & DRUG CONSULT: CARDİOVASCULAR DİSORDERS SPRİNGHOUSE (LİPPİNCOTT WİLLİAMS & WİLKİNS)

44. THE ECG MANUAL: AN EVİDENCE-BASED APPROACH BY MARC GERTSCH

45. MANDELL, DOUGLAS, AND BENNETT'S PRİNCİPLES AND PRACTİCE OF INFECTİOUS DİSEASES, BY GERALD L.

46. CURRENT DİAGNOSİS & TREATMENT İN GASTROENTEROLOGY. SCOTT FRİEDMAN,

47. A MANUAL OF LABORATORY AND DİAGNOSTİC TESTS 6TH EDİTİON.CORRİNNE STRANDELL

48. AMERİCAN ACADEMY OF PEDİATRİCS. ANTİMİCROBİAL PROPHYLAXİS. IN: PİCKERİNG LK, BAKER CJ, LONG SS, MCMİLLAN JA, EDS. RED BOOK: 2006 REPORT OF THE COMMİTTEE ON INFECTİOUS DİSEASES. 27TH ED. ELK GROVE VİLLAGE, IL: AMERİCAN ACADEMY OF PEDİATRİCS; 2006.

49. ÖZTÜRK, ORHAN. “RUH SAĞLIĞI VE BOZUKLUKLARI” ANKARA:HYB YAYINLARI,1997.

50. KANIN KLİNİK KULLANIMI EL KİTABI. ÇEVİRİ EDİTÖRLERİ M. CEM AR, HÜLYA BİLGEN TUĞHAN UTKU  (2005)

51. SAUER'S MANUAL OF SKİN DİSEASES 8TH EDİTİON (JANUARY 15, 2000): BY JOHN C. HALL (EDİTOR)

 

 

 

 
  
445318 kez okundu

Yorumlar

     20/11/2012 20:39

çok teşekkür ederim çok işime yaradı bu bilgiler
Misafir -

Üyelik Girişi
ATED DERNEĞİ
ÖZEL MUAYENE
REKLAM
BİZİ TAKİP EDİNİZ
Eğer HEKİM İseniz
BİZİ
İNSTAGRAM
FACEBOOK ve TWİTTER'dan
TAKİP edebilirsiniz
OTOMATİK PERSENTİL HESAPLAMA PROGRAMI
BEBEK GELİŞİM TAKİBİ
FOTOTERAPİ SINIRLARI

FOTOTERAPİ VE EXCHANGE SINIRLARI

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi16
Bugün Toplam587
Toplam Ziyaret7913513